asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3


Таблиця 2.2. Вплив природних регуляторів росту на біометричні і біохімічні показники бульбового матеріалу сорту Скарбниця, 2012 р.

№ пп

Варіанти

Біометричні показники

Біохімічні показники, %

висота рослин в фазу бутонізації, см

площа асиміляційної поверхні рослини, см3

суха речовина


крохмаль

сирий протеїн


1

Контроль

50 см (43-56)

3435

17,1

1,9

11,3

2

Круізер, т.к.с. - еталон

50 см (43-55)

3476

18,9

2,1

13,1

3

Біолан - еталон

51 см (47-55)

3523

17,5

2,0

11,8

4

Стімпто

52 см (48-57)

3662

17,5

1,9

11,7

5

Регоплант

53 см (46-57)

3768

17,1

1,9

11,3



Економічна ефективність застосування препаратів визначається рівнем додаткового врожаю, одержаного за їх рахунок, затратами на придбання та внесення препаратів і затратами на збирання і транспортування додаткового врожаю. Для розрахунку ефективності застосування препаратів Стімпто і Регоплант, за еталонів Біолан, і Круізер, т.к.с., застосованих окремо, прийнято середню ціну на продовольчу картоплю на ринках України восени 2012 року – 1 грн./кг. Припустимо умовно, що вартість природних стимуляторів взято по ціні 100 грн./га Додаткові затрати на збирання і транспортування становлять 10 грн./т.

Аналіз економічної ефективності застосування препаратів Біолан, Стімпто і Регоплант (табл. 2.3.) свідчить, що одна затрачена гривня забезпечує, відповідно, 17,30, 18,40 і 21,50 грн.
Таблиця 2.3. Економічна ефективність застосування препаратів на посівах картоплі сорту Скарбниця, 2012 р.

Варіанта

Приріст товарного врожаю, т/га

Вартість додаткового товарного врожаю, грн.

Додаткові витрати, грн./га

Умовно чистий прибуток, грн./га

на збиран. і перевезення

вартість препаратів

Контроль

-

-

-

-

Круізер, т.к.с. - еталон

6,4

6400

64,00

2800

3550

Біолан - еталон

6,6

6600

66,00

300

6324

Стімпто

7,2

7200

72,00

300

6828

Регоплант

8,6

8600

86,00

300

8314


Висновки

  1. Встановлено, що обробка садивних бульб регуляторам росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант, та обприскування рослин картоплі в процесі вегетації препаратом сприяли росту рослин, збільшенню їх асиміляційної поверхні, та збільшенню частки товарних бульб сорту Скарбниця.

  2. Застосування регуляторів росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант при вирощуванні картоплі сприяло покращенню біохімічного складу бульб – спостерігалась тенденція до підвищення вмісту сухих речовин, крохмалю і сирого протеїну.

  3. Передсадивна обробка бульб та 2-х кратне обприскування рослин в період вегетації регуляторами росту Біолан, Стімпто і Регоплант забезпечує значне (55-64 %) зменшення щільності заселеності грунту дротяником, зростання урожайності (19-26 %), товарності бульб (2,5-4,1 %).

  4. Регулятори росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант не призводять до токсикації рослин, не мають. негативного впливу на біохімічний склад бульб.

Пропозиції

Проведені випробування нових природних регуляторів росту рослин Біолан, Стімпто і Регоплант при вирощуванні картоплі вказують на доцільність його застосування з метою контрою щільності надзвичайно шкодочинного в сучасних агроекологічних умовах виробництва картоплі організму – дротяник для підвищення рівня якості і зокрема товарності бульб.

В сучасних умовах є перспективними продовжити дослідження щодо можливості використання Біолану, Стімпто і Регоплант як елементів технології виробництва картоплі для зниження щільності дротяника в комплексі з іншими заходами захисту рослин та технологічних прийомів.

Рекомендуємо Управлінню безпеки хімічних речовин Міністерства екології та природних ресурсів України регулятори росту Біолан, Стімпто і Регоплант для постійної реєстрації на картоплі з нормами витрати, відповідно:

Назва препарату

Біолан

Стімпто

Регоплант

Обробка бульб кратність – один раз

7 мл в 20 л води/т

15 мл в 20 л води/т

50 мл в 20 л води/т

Обробка рослин кратність – два раз

20 мл в 250л/га

15 мл в 250л/га

50 мл в 250л/га

Бібліографічний список.


1.

Бондарчук А. А. Наукове забезпечення виробництва картоплі в Україні /А. А. Бондарчук // Картоплярство. - К.: Аграрна наука, 2004. - Вип. 34. - С. 3-9

2.

Бондарчук А. А. Картопля: вирощування, якість, збереженість / А. А. Бондарчук, В. А. Колтунов, О.П. Знаменський та ін. - К.: КИТ, 2009. – 232 с.

3.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. - М.: Агропромиздат, - 1985.- 351 с.

4.

Кононученко В. В. Ринок картоплі в Україні: стан, проблеми / В. В. Кононученко, В. А. Сторожук // Картоплярство. - К.: Аграр. наука, 2002. - Вип. 31. - С. З-6.

5.

Куценко В.С. Картопля. Т.2. Хвороби і Шкідники / В.С. Куценко За ред. В.В. Кононученка, М.Я. Молоцького. – Біла Церква, 2003. – 234 с.

6.

«Методические указания. Биохимические критерии поиска веществ-индукторов болезнеустойчивости растений (хлопчатник, рис, картофель)», Ленинград – Пушкин, 1986.

7.

«Методика исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и иммунитету» / за ред. Кустовой А.Ф. М. ВНИИКХ, Россельхозакадемия. 1995. 105 с.

8.

Методика випробування і застосування пестицидів // С. О. Трибель, М. П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За редакцією проф. С. О. Трибеля. - К.: Світ. - 2001. 448 с.

9.

Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / В.С. Куценко, А.А. Осипчук, А.А. Подгаєцький [та ін.]. – Немішаєве: ІК УААН, 2002. – 183с. (С. 143-146).

10.

Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений на основе - оксидов производных пиридина (физико-химические свойства и биологическая активность) / С.П. Пономаренко – К.: Техника. 1999. – 272 с.

11.

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2011 році / За ред. С.В. Довганя, О. Б. Сядристої. – К. 2011. 272 с..





<< предыдущая страница