asyan.org
добавить свой файл
1 2
i.Відповідно

ii.Листа МОН № 119 – 455

iii.від 03.07.2009

iv.РЕКОМЕНДАЦІЇ

v.щодо складання аналізу річного плану роботи

vi.за 2012/2013 навчальний рік

vii.

viii.Для складання нового річного плану роботи важливо детально проаналізувати кожний (!) розділ у тому порядку, як вони заплановані згідно рекомендацій. Визначити, чи вдалося виконати в повному обсязі основні річні завдання та заходи, заплановані в кожному розділі річного плану. Детальний аналіз дасть змогу визначити рівень виконання плану роботи в цілому, з яких причин не виконано ті чи інші завдання, врахувати недоліки при плануванні роботи на наступний навчальний рік.

ix.Аналіз результатів роботи закладу за різними напрямками впродовж навчального року повинен бути стислим, лаконічним, /у порівнянні за останні 3 роки/.

x. Це не виклад того, що було зроблено, а порівняння, що прогнозувалося і який отримано результат. Основний принцип: описуємо факти, порівнюємо з минулим періодом, вказуємо позитивні та негативні явища, як можна подолати недоліки.

xi.Для ефективної діяльності усіх структурних підрозділів закладу, задачі ставити необхідно чіткі й конкретні з визначенням термінів виконання та відповідальних осіб.

xii.Вимоги до оформлення аналізу такі самі, як при складанні будь – якої ділової документації:

xiii.- витримувати 1,5 інтервал; поля: ← 3см,↑,↓, 2см, → 1см; 14 кегль,

xiv.- уникати граматичних, орфографічних, стилістичних помилок, скорочень та абревіатури,

xv.- сторінки нумеруються,

xvi.- перед аналізом розміщують зміст усього плану разом з аналізом та додатками із зазначенням № сторінки кожного розділу; після аналізу – «Додатки до аналізу річного плану роботи за 20__ - 20__ навчальний рік»,

xvii.- схеми, таблиці, діаграми, порівняльний аналіз, результати моніторингових досліджень тощо можуть бути в тексті та, за бажанням, кольоровими,

xviii.- назви розділів та підрозділів виділяти та відокремлювати.

xix.

xx.Починати з об’єктивних даних:

xxi. «Повна назва закладу» розташовано за адресою: м. Харків, 00000, вул..., тел.: 000 – 00 – 00, e-mail, у типовому (нетиповому) приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний, фізкультурний, тренажерний зали, студію зображувальної діяльності, музей народно – прикладного мистецтва „…”, методичний кабінет, кабінет практичного психолога, медичний блок та інші службові приміщення. Засновано в 0000 році.

xxii.Впродовж 20__ – 20__ навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало __ груп, серед яких:

xxiii.- __ групи раннього віку, одна з яких із 12 – годинним режимом роботи;

xxiv.- __ груп дошкільного віку, дві з яких із 10,5 – годинним режимом роботи.

xxv.Дошкільний заклад на протязі року відвідувало ___ дітей, що на 00 вихованців більше/менше, ніж у минулому році.

xxvi.У закладі створено предметно – розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення навчально – виховного процессу за підтримки психологічної служби, згідно вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей.

xxvii.Державна атестація відбулася в 0000 році, на достатньому рівні.

xxviii.

xxix.1.1. Аналіз результатів статистичних даних педпрацівників

xxx.

xxxi.В «Повна назва закладу» працювало __ педагогів, з них:

 • завідувач – 1 (освіта вища);

 • вихователь – методист – 1 (освіта вища);

 • практичний психолог – 1 (освіта вища);

 • музичний керівник – __ (освіта вища);

 • інструктор з фізичного виховання – __ (освіта середня спеціальна);

 • вихователі – __ (з вищою освітою – __; з базовою вищою – __; з середньою спеціальною – __).

xxxii.Кількість педагогічних працівників за віковими категоріями: (таблиця, діаграма - порівняльний аналіз кількості педагогічних працівників за останні 3 роки).

xxxiii.

xxxiv.Вікова категорія педпрацівника

xxxv.20__ – 20__

xxxvi.навчальний рік

xxxvii.20__ – 20__

xxxviii.навчальний рік

xxxix.20__ – 20__

xl.навчальний рік

xli.

xlii.Різниця

xliv.кількість

xlv.%

xlvi.кількість

xlvii.%

xlviii.кількість

xlix.%

l.

li.До 30 років

lii.

liii.

liv.

lv.

lvi.

lvii.

lviii.

lix.30 – 40 років

lx.

lxi.

lxii.

lxiii.

lxiv.

lxv.

lxvi.

lxvii.41 – 50 років

lxviii.

lxix.

lxx.

lxxi.

lxxii.

lxxiii.

lxxiv.

lxxv.50 – 60 років

lxxvi.

lxxvii.

lxxviii.

lxxix.

lxxx.

lxxxi.

lxxxii.

lxxxiii.Усього педпрацівників

lxxxiv.

lxxxv.

lxxxvi.

lxxxvii.

lxxxviii.

lxxxix.Аналіз кадрового складу педколективу за віковими категоріями показав: (пояснення).

xc.

xci.Рівень освіти педагогічних працівників:

xcii.(діаграма, пояснення)

xciii.1. Вища освіта – __ (00 %)

xciv.2. Базова вища – __ (00 %)

xcv.3. Середня спеціальна – __ (00 %)

xcvi.4. Закінчили педклас – __ (00 %)

xcvii.5. Студенти – __ (00 %)

xcviii.Аналіз рівня освіти педагогічних працівників показав: (пояснення).

xcix.

c.Стаж педагогічної діяльності працівників:

ci.(діаграма, пояснення).

cii.

ciii.Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників:

civ.(діаграма, пояснення).

cv.1. „Спеціаліст вищої категорії” – __ (00 %)

cvi.2. „Спеціаліст І категорії” – __ (00 %)

cvii.3. „Спеціаліст ІІ категорії” – __ (00 %)

cviii.4. „Спеціаліст” – __ (00 %)

cix.5. Звання „Вихователь – методист” – __ (00 %)

cx.6. Мають державні нагороди – __ (00 %)

cxi.7. Підвищення тарифного розряду – __ (00 %)

cxii.8. Не атестувалися – __ (00 %)

cxiii.

cxiv.Таблиця – порівняльний аналіз наслідків атестації педагогічних працівників.

cxv.

cxvi.Загальні відомості про склад педагогічного колективу

cxvii.«Повна назва закладу»

cxviii.

cxix.№

cxx.з/п

cxxi.П. І. Б.

cxxii.педпрацівника

cxxiii.

cxxiv.посада

cxxv.

cxxvi.освіта

cxxvii. Рік

cxxviii.народ-ження

cxxix.Загальний

cxxx.педстаж

cxxxi.на 01. 06

cxxxii.Результати атестації

cxxxiii.

cxxxiv.1.2. Забезпечення гарантованого права громадян

cxxxv.на отримання дошкільної освіти

cxxxvi.

cxxxvii.Впродовж літнього періоду 20__ – 20__ навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 20__ – 20__ навчальний рік.

cxxxviii.Проведено облік та складено списки дітей віком до 6 років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 000 дітей дошкільного віку (менше на 00, ніж минулого року – 000 дітей), з них:

 • до 1 року — 00 дитини;

 • 1 рік (на 01. 09. 2013) — 000 дитина;

 • 2 роки — 000 дітей;

 • 3 роки — 00 дітей;

 • 4 роки — 00 дитини;

 • 5 років — 00 дитина.

cxxxix.З них дошкільною освітою охоплено 000 дітей (що складає 51,8 % від загальної кількості), з них – 00 дитина 5 – річного віку (67 % дітей навчалося у дошкільному навчальному закладі №00 «…», решта – в інших закладах, в тому рахунку приватних групах). У порівнянні з минулим роком, це на 00% більше/менше. До інших форм дошкільної освіти залучено 00 дітей (вказати по категоріям у порівнянні з минулими роками).

cxl.Дітей, що не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьків було залучено до участі в музичних, театральних, спортивних святах та розвагах, презентаціях закладу, Днях відкритих дверей. Також пропонувалося відвідування гуртку: «…», що працював у період з 01.10.20__ по 30.05.20__.

cxli.Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків різного віку щомісяця. Здійснювався соціально-педагогічний патронат на достатньому рівні, виявлено такі недоліки:….

cxlii.Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

cxliii.У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових платних послуг, для цього провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати Клуб сімейного дозвілля та групу вихідного дня для дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

cxliv.

cxlv.1.3. Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

cxlvi.

cxlvii.Протягом 20__ – 20__ навчального року педагогічний коллектив «Повна назва закладу» працював над створенням системи (зазначити свій напрямок роботи), єдиною методичною темою: «…» та вирішенням таких річних завдань:

cxlviii.1.

cxlix.2.

cl.3.

cli.Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі таких нормативних, законодавчих та інструктивних документів: (перелік основних документів, які регламентують функціонування закладу).

Згідно до річного плану роботи на 20__ – 20__ навчальний рік проведено аналіз процесу впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі», «Впевнений старт», що є першочерговою задачею, яка постала перед педагогічним колективом.

Було використано такі методи: (зазначити методи) .

Визначення стану роботи над впровадженням Базової програми здійснювалося за таким алгоритмом:

 1. Створення розвивального життєвого простору, забезпечення груп навчально – методичними посібниками, обладнанням, знаряддям, атрибутами для різних форм активності, свят, розваг, змагань, ігрової діяльності.

2. Відвідування занять, бесід, виховних, музичних, спортивних заходів в різних вікових групах з метою визначення стилю спілкування педагогів з дітьми, батьками.

3. Перегляд інтегрованих (комплексних та інших) занять, фрагментів інтегрованих днів.

4. Визначення рівня ведення ділової документації з урахуванням рекомендацій, наданих після нарад, семінарів, педрад, засідань творчих груп.

5. Просвітницька педагогічна та психологічна робота з батьками та надання їм практичних рекомендацій.
Детальне вивчення роботи закладу у даному напрямку показало, що в результаті планомірної роботи педагогічного колективу та вдалої управлінської діяльності адміністрації закладу, процес впровадження програми «Я у Світі», на достатньому рівні, (загальний коефіцієнт » 0,00).

(Детальний опис роботи закладу над даною задачею: методичне забезпечення, створення розвивального середовища, відповідність планування, організація та проведення освітньо – виховної роботи вимогам програми, робота щодо підтримки позитивного емоційного стану дитини, результати: досягнення педагогів, рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку – результати діагностичних досліджень вихователів, вихователя – методиста, практичного психолога, недоліки).

Додатки до аналізу: діагностичні картки, схеми аналізу, таблиці, діаграми - результати моніторингових досліджень за лініями розвитку, за 5 – бальною системою.

clii.Аналогічно розглядається виконання інших річних задач.

cliii.!Проаналізувати стан роботи з початкової правової освіти.следующая страница >>