asyan.org
добавить свой файл
1

Редагування даних на сайті ovu.com.ua

Дані які можна редагувати через адміністративну панель.

ОВУ (видання)


Цей розділ призначений для редагування видань ОВУ та статей ОВУ. На сторінці розміщений список номерів ОВУ з можливими діями над ними, перегляд статей, редагування та видалення. При видаленні номеру ОВУ видаляються також всі статті даного ОВУ. При переході по номеру ОВУ відображається список статей вибраного ОВУ. Кожну зі статей можна редагувати чи видалити.

В цьому ж розділі можна створювати номери ОВУ та додавати до них статті.

Новини/Матеріали


В розділі можна додати статті в розділ сайту «Матеріали» чи новини для сайту. Всім цим матеріалам можна присвоїти статус «Чернетка», це означає що документ не буде відображатися на сайті, він буде доступним тільки через адміністративну панель.

Користувачі


Список користувачів які зареєстровані на сайті. Користувачі мають «Роль».

«Адміністратор» – доступ до адмін. Панелі сайту по адресу /manage/ та доступ до всіх матеріалів на сайті без додаткового ключа доступу.

«Користувач» – Без ключа доступу має можливість переглядати тільки безкоштовні статті ОВУ та інші матеріали на сайті. З Ключем доступу користувач має можливість переглядати всі матеріали які знаходяться на сайті.

При редагуванні користувача, адміністратор сайту може змінити дані, статус та роль користувача. Також адміністратор може вказати новий пароль для користувача якщо вкаже пароль та підтвердить його в полях «Пароль» та «Підтвердження»

Статичні сторінки


Розділ управління статичними сторінками які розміщені на сайті.

При створенні та редагуванні сторінок потрібно вказувати:

Назва – назва сторінки на сайті.

URL – адреса по якій буде відображатися сторінка відносно головної.

Головна категорія – при виборі цього поля сторінка буде дочірньою від вже створеної раніше.

Порядок – номер по порядку для розміщення в меню.

Позиція – вибір меню для відображення сторінки.

Зміст сторінки – інформація яка буде розміщена на сторінці.

Розділи


Управління розділами статей ОВУ. Дії які можливі над розділами ОВУ: створити, редагувати, видалити. При видаленні розділу видаляються всі статті які відносяться до нього.

Список видавників


Управління видавниками нормативно правових документів. Дії які можливі: створення, редагування, видалення. При видаленні видаляються всі статті зв’язані з ними.

Категорії


Управління категоріями до яких відноситься та чи інша стаття. Можливі дії: створення, редагування, видалення. При створення та редагування можна вибрати порядковий номер для відображення та головну категорію якщо дана являється дочірньою.

Типи видання


Управління типами статей. Можливі дії: створення, редагування, видалення. При видаленні всі статті які відносяться до типу що видаляється теж будуть видалені.

Параметри


Управління параметрами сайту.

Телефон – контактний телефон який буде використовуватися в можливих додаткових модулях.

Email from – E-mail від якого користувачам буде приходити пошта з сайту.

Email to – E-mail який буде використовуватися для отримання пошти.

Host – назва хоста сайту

Матеріалів на сторінці – кількість матеріалів які виводяться на одній сторінці.

Новини на сторінці – кількість новин які виводяться на одній сторінці

Новини в меню – кількість новин які виводяться в меню

Імпорт даних


Розділ в адміністративній програмі для імпортування даних з адміністративної програми з єдиною БД. Доступні дії: Додати новий імпорт, повторити імпорт, видалити імпорт.

При створенні нового імпорту потрібно вибрати архів ОВУ який був створений для сайту в адміністративній програмі. Після початку імпорту всі записи додаються на сайт автоматично. Якщо дані на сайті існують то вони будуть замінені на імпортовані так як адміністративна програма є центральним джерелом інформації. Якщо з’явилися нові розділи, видавники, категорії чи типи видань, вони будуть додані автоматично на сайт.

Правильному імпорті ОВУ на сторінці імпорту буде зображена зелена відмітка.

При необхідності імпорт можна відмінити чи повторити.

При видалені імпорту всі про імпортовані дані ним залишаються на сайті.

Ключі доступу


Розділ управління ключами доступу до статей. Можливі дії: генерація ключів, редагування ключа, видалення ключа, експорт ключів в файл Excel.

При генерації ключів потрібно вказати дату початку дії ключа, тривалість дії та кількість необхідних ключів.

При редагуванні ключа доступу можливо змінити всі дані ключа та користувача якому він належить.

При видаленні ключа видаляється користувач який був його власником втрачає доступ до інформації для якої необхідний ключ.

Дані які можна редагувати через код в папці app/views


В папці app/views знаходяться файли для відображення даних на сайті. Будь-які зміни в файлах повинні бути зроблені тільки в частинах де знаходиться html код. Код який знаходиться в тегах <% %> відноситься до функціональної частини та взаємодіє з ядром сайту. Будь які зміни цих частин файлів можуть привести до виведення з ладу роботи сайту.

Зміни html коду дадуть змогу змінити стиль відображення даних чи позицію виведення даних.

Всі інші дані які є на сервері дозволяється редагувати тільки професіональному програмісту Ruby on Rails.

Розробники не несуть відповідальності за зміни які зроблені іншими людьми після здачі сайту в експлуатацію.Всі несправності які були спричинені зміню коду посторонніми особами виправляються за окремим договором сторін.