asyan.org
добавить свой файл
1
Підтримано Затверджено

учасниками Всеукраїнського конференцією ВМГО»Асоціація зльоту молодіжних трудових трудових об’єднань молоді України»

загонів України м. Київ 26 листопада 2011р.

«Ми працею славимо тебе,Україно!» м .Київ 25листопада 2011р.

Резолюція

Всеукраїнського зльоту молодіжних трудових загонів

Ми працею славимо тебе, Україно!”

Учасники Всеукраїнського зльоту молодіжних трудових загонів констатують наступне.

Патріотичний рух трудових об’єднань студентської та учнівської молоді (молодіжних трудових загонів) спроможний сприяти реалізації її наявного потенціалу, підвищенню рівня зайнятості, наданню можливості проходження первинної трудової адаптації, вибору майбутньої професії, зниженню рівня злочинності та зловживання наркотичними речовинами, поліпшенню особистого здоров’я завдяки виїзду із забруднених зон до екологічно чистих, підвищення громадянської свідомості, а головне – спонукає її до самостійного вирішення питань власного працевлаштування, вступу в соціально – економічні відносини на ринку праці.

Підтримка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Державної служби молоді і спорту Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України) активізація роботи мережі регіональних молодіжних центрів праці, створення Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Асоціація трудових об’єднань молоді України», активна соціальна позиція учнівської та студентської молоді призвели до суттєвого збільшення кількості учасників трудових об’єднань молоді. Так, у 2011 році працювало близько 80 тисяч молодих людей в більш ніж 3 тисячах молодіжних трудових загонах.

Таким чином, незважаючи на соціальні та економічні труднощі в державі, пов’язаних з реформуванням економіки і соціальних відносин, а, відповідно, дуже обмежений попит на працю учнівської та студентської молоді, існує об’єктивна необхідність у тимчасовому її працевлаштуванні. І це відчувають не тільки молодь, а й роботодавці.

На жаль, на сьогодні відсутній дієвий державний механізм залучення до роботи в трудових об’єднаннях молоді.

Не зважаючи на дію Указу Президента України від 6 жовтня 1999 року № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», постанов Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні», «Соціальне становище молоді як один із головних чинників підвищення добробуту народу» до цього часу не розроблений і не поданий до Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо звільнення від оподаткування студентів та учнів, які працюють у складі молодіжних трудових загонів на сільськогосподарських або на інших видах робіт, а також надання податкових пільг для підприємств, організацій і установ, що забезпечують робочими місцями студентську та учнівську молоді у вільний від навчання час.

Нагальним є впровадження єдиних вимог до порядку формування, підготовки та організації діяльності трудових об’єднань молоді в Україні.

Значні складнощі для розвитку патріотичного руху учнівської та студентської молоді викликає відсутність єдиних підходів у пошуку об'єктів та формуванні обсягів робіт для молодіжних трудових загонів і відсутність єдиних механізмів взаємодії руху молодіжних трудових загонів з органами місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Відсутність пільгового проїзду студентів від місця формування молодіжних трудових загонів до місця роботи і навпаки стримує розширення географії їх діяльності, зокрема, не дає можливості представникам західних областей України знайти собі місце роботи за межами регіону, хоча він найбільше потерпає від безробіття.

^ Враховуючи вищезазначене, учасники Всеукраїнського зльоту молодіжних трудових загонів звертаються з такими пропозиціями:

до Кабінету Міністрів України:

 • про організацію у 2012році урочистостей з нагоди 50 – річчя руху студентських загонів України, зокрема, створення на державному рівні відповідного оргкомітету, розробку та реалізацію відповідних заходів на місцевому та всеукраїнському рівні.

 • про створення міжвідомчої ради з підтримки діяльності молодіжних трудових загонів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України з метою вироблення механізму взаємодії органів державної виконавчої та представницької влади з підтримки діяльності молодіжних трудових загонів і створення робочих місць для студентів і учнів - учасників молодіжних трудових загонів.

 • про прийняття спеціальної постанови, в якій було б передбачені заходи, спрямовані на розвиток руху молодіжних трудових загонів України, зокрема:

 • щорічне проведення Всеукраїнських зборів організаторів та учасників молодіжних трудових загонів;

 • щорічне проведення регіональних навчальних курсів з підготовки організаторів та учасників молодіжних трудових загонів;

 • щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу на кращого роботодавця, що залучає до роботи молодіжні трудові загони (окремо за напрямками діяльності молодіжних трудових загонів);

 • щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий молодіжній трудовий загін за напрямками діяльності;

 • встановлення пільгового оподаткування студентів та учнів, які працюють у складі молодіжних трудових загонів, а також суб’єктів господарювання, що забезпечують робочими місцями студентську та учнівську молодь у вільний від навчання час;

 • про впровадження механізму та порядку пріоритетного залучення молодіжних трудових загонів до виконання робіт і надання послуг для державних і комунальних потреб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.до Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, керівників освітніх закладів;

 • про надання підтримки молодіжним трудовим загонам, які формуються на базі освітніх закладів;

 • про залучення молодіжних трудових загонів до проведення ремонтно-будівельних робіт, що виконуються в освітніх закладах;

 • про необхідність врахування для студентів часу роботи в молодіжних трудових загонах як часу проходження навчальної або виробничої практики;

 • про надання можливості переносу або дострокової здачі весняної сесії для студентів - учасників молодіжних трудових загонів;до керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

 • про необхідність розробки та реалізації комплексних регіональних програм, спрямованих на розвиток руху молодіжних трудових загонів в регіонах України;

 • про залучення молодіжних трудових загонів до виконання робіт і надання послуг для державних і комунальних потреб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

 • про надання організаційної, правової та фінансової підтримки руху молодіжних трудових загонів в регіонах України.