asyan.org
добавить свой файл
1
Довіреність

місто Київ ___.______.2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», код в ЄДРПОУ ______________, надалі Товариство, в особі Директора ________________, що діє на підставі Статуту (далі – Довіритель), цією довіреністю уповноважує

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

бути представником Товариства з вирішення питань внесення змін та (або) підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стосовно Товариства, отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Для цього представнику надається право:

  • подавати від імені Товариства заяви, картки форм № 6 та інші види карток;

  • подавати інші необхідні документи державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи Товариства;

  • одержувати належні Товариству документи, в тому числі: виписку з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про внесення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України, а також опис прийнятих документів;

  • розписуватись на документах та в їх отриманні.

Викладений перелік повноважень не є вичерпним, і не виключає вчинення інших юридично значимих дій, пов’язаних з цією довіреністю, зміст, умови і обсяг яких визначаються представником на його розсуд.

Довіреність видана без права передоручення терміном на десять календарних днів та дійсна до «___» __________ 2013 року включно.

Директор __________________