asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 1

до Порядку реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для реєстрації
операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти

(пункт 4 глави 2 розділу ІІ)
Форма № 1-РРОВ


Дата реєстрації в органі доходів і зборів ________________

Номер реєстрації в органі доходів і зборів ______________
^ ЗАЯВА

про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

з купівлі-продажу іноземної валютиНеобхідне позначити знаком "" або "+"
Юридична особа 
Основний
Відокремлений підрозділ
Резервний
національного


оператора поштового зв'язку
Реєстрація


Перереєстрація у зв'язку із


_____________________

(зазначити)

^ 1

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація (перереєстрація) реєстратора розрахункових операцій


2

Дані щодо суб’єкта господарювання
найменування
податковий номер
^ 3

Дані щодо уповноваженої фінансової установи
найменування

податковий номер
4

Дані щодо пункту обміну іноземної валюти

реєстраційний номер

місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти
поштовий індекс

область

район

місто

вулиця

будинок / корпус офіс / квартира
контактний телефон
найменування органу доходів і зборів за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти
Аркуш 1, сторінка 1

5

Дані щодо реєстрації пункту обміну іноземної валюти в територіальному управлінні Національного банку України
Зареєстровано __________________________________ Національного банку України

(назва управління)
дата реєстрації / /

6
Дані щодо РРО

модель (модифікація) РРО
заводський номер

версія програмного забезпечення


модель зовнішнього модема*
заводський номер зовнішнього модема*
найменування виробника

(постачальника)
дата виготовлення / /
фіскальний номер (у разі наявності)

7
Сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру РРО


8

Дані щодо журналу використання РРО
серія та номер засобу контролю
кількість аркушів ______________________

9
Дані щодо центру сервісного обслуговування
найменування
податковий номер / серія та номер паспорта**
договір на технічне обслуговування та ремонт РРО

№ _____________ строк дії з / / до / /
10

До заяви додаються:

1.
2.

* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.
Аркуш 1, сторінка 2
10

Спосіб отримання та/або направлення довідки про резервування фіскального номера РРО (необхідне позначити знаком "" або "")

безпосередньо в органі доходів і зборів

надсилання копії довідки на електронну адресу ЦСО (у разі включення ЦСО до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

(зазначити адресу електронної пошти ЦСО)

отримання копії довідки в електронному вигляді (у разі включення суб’єкта господарювання до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

(зазначити адресу електронної пошти суб’єкта господарювання)


11

Спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО

(необхідне позначити знаком "" або "")

безпосередньо в органі доходів і зборів

поштою

отримання копії електронною поштою

(у разі включення суб’єкта господарювання до системи подання податкових документів в електронному вигляді)

(зазначити адресу електронної пошти суб’єкта господарювання)


12

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною.

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)
М. П.

13

Дані про розгляд заяви та реєстрацію РРО

(заповнюються посадовими особами органу доходів і зборів)

Результати обробки заяви

Прийнято рішення про реєстрацію РРО Відмовлено в реєстрації РРО

Причини відмови в реєстрації РРО __________________________________________

Посадова особа органу доходів і зборів

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)

Дані про реєстрацію РРО

Фіскальний номер РРО

Дата реєстрації РРО "_____" ____________ 20___ року

Дата початку дії реєстраційного посвідчення "_____" ____________ 20___ року

Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до інформаційної системи Міндоходів України

__________________________ ______________ "____" _________ 20__ року

(прізвище та ініціали) (підпис)Аркуш 2, сторінка 1