asyan.org
добавить свой файл
1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"Нафтогазопереробний завод "Дніпро""

Код ЄДРПОУ

37005989

Адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, просп. Газети "Правди", 32-В

Вих. № __

Від 24.03.2011р.

Директору ТОВ ВКФ Інcервісавто"

gazeta@e-plus.com.ua

Просимо опублікувати повідомлення (особливу інформацію – Дата вчинення дії 23.03.2011р.) в наступних виданнях - "Відомості ДКЦПФР" м. Київ з наступним змістом:

^ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Нафтогазопереробний завод "Дніпро""

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Нафтогазопереробний завод "Дніпро"";

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37005989;

1.4. Місцезнаходження: 49081, м. Дніпропетровськ, просп. Газети "Правди", 32-В;

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0567890942;

1.6. Електронна поштова адреса емітента: dnipro@emitent.net.ua;

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ngpzdnipro.com;

1.8. Вид особливої інформації: Повідомляємо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 23.03.2011р.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Власників, пакет яких став менше 10 відсотків голосуючих акцій:

ПАТ «ЕКОТЕХНОЛОГIЇ», (Код 33718688), місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. вул. Столєтова, буд. 21-К - пакет акцій зменшився на 76,6385 % (58896700 штук) та становить 0,00 % (0 штук) ;

Власників, пакет яких збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій: немає;

Власників, пакет яких становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

«БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД» (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), Saint Kitts And Nevis (Код C24171), місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVIS ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ЧАРЛСТАУН - пакет акцій збільшився на 10,9614 % (8423810 штук) та становить 10,9614 % (8423810 штук);

«ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.» (EVERRIN COMMERCIAL S.A.), Британські Віргінські о-ви (Код 539095), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Tortola GRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, ROAD TOWN - пакет акцій збільшився на 15,6580 % (12033154 штук) та становить 15,6580 % (12033154 штук);

«СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД» (SOFET VENTURES LTD), Беліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Belize Citi, Belize, Central America - пакет акцій збільшився на 19,5185 % (15000000 штук) та становить 19,5185 % (15000000 штук).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Корсан», Україна (Код 32502359), місцезнаходження: Україна 49033 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл. Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграда, буд. 149 - пакет акцій збільшився на 19,1558 % (14723558 штук) та становить 19,1558 % (14723558 штук);

«ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.» (ALBROATH INTERNATIONAL CORP.), Британські Віргінські о-ви (Код 603497), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви. Брит. Вірджінові о-ви Роуд Таун, Тортола Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1 - пакет акцій збільшився на 21,9246 % (16849050 штук) та становить 21,9246 % (16849050 штук).

3. Підпис

3.1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади – Генеральний директор ПАТ "НГЗП "Дніпро"" – Г.В. Воробйова


Генеральний директор

ПАТ "НГЗП "Дніпро"" Г.В. Воробйова

М.П.