asyan.org
добавить свой файл
1
Психолого-педагогічний супровід дитинства

Нині сходинку дошкільного дитинства розглядають як один із головних освітніх резервів насамперед тому, що за своєю змістовністю, значущістю вона не поступається жодній із наступних сходинок.

Як день починаться зранку, так життя починається з дошкілля. Як ранок визначає погоду на весь день, так і дошкілля значною мірою визначає все доросле життя. Не використовувати такий потенціал є помилкою. За даними експертів ЮНЕСКО кожен долар, вкладений у дошкільну освіту дитини, зберігає на подальших щаблях її розвитку 4-7 доларів. Ось така стратегія розвитку дошкільної освіти.

29 серпня 2012 року відбулася конференція педагогічних працівників Софіївського району, де одним із актуальних питань було питання розвитку дошкільної освіти в районі. Стан дошкільної освіти в районі представляла психолог, методист Софіївського ДНЗ №1 «Чайка» Климчук Юлія Степанівна, яка розкрила основні проблеми дошкільної освіти району та запропонувала шляхи вирішення даних проблем.

Свій виступ Юлія Степанівна розпочала із аналізу основних державних програм, які запропоновані для роботи в ДНЗ. На першому Всеукраїнському з'їзді педагогічних працівників дошкільної освіти України одним із головних питань було питання забезпечення обов'язкового охоплення дошкільною освітою дітей 5 - річного віку.
Аналогічна норма є обов'язковою для країн Європейського Союзу та ґрунтується на багаторічному досвіді фахівців. Для організації роботи з дітьми 5-річного віку Міністерством освіти та Національною академією педагогічних наук підготовлено Програма «Впевнений старт», де чітко визначаються основні показники розвитку дітей.

Та існує небезпека перетворення дошкільної освіти в аналог шкільної. Аби цього не сталося , слід пам'ятати про самоцінність дошкільного дитинства, про провідний вид діяльності дітей - гру, художньо-естетичну, комунікативну, продуктивну діяльність. Саме такими видами діяльності ми наповнюємо життя старших дошкільнят - за будь-яких форм здобуття ними дошкільної освіти. Головним у роботі з п'ятирічними дітьми має бути принцип «Не зашкодь!». Дорослі мають заохочувати, а не примушувати дитину пізнавати навколишній світ.

Проаналізувавши запропоновану Програму, відмічаємо, що в ній є перегини в бік шкільного компонента. Необхідно обов'язково «розвантажити» пізнавальний зміст цієї Програми та спрямувати її визначальною мірою на соціалізацію дитини.

Ми знаємо, що допомогти дитині стати особистістю складніше, ніж просто допомогти їй стати успішною в якійсь сфері життєдіяльності. Сучасний дошкільник добре поінформований, технічно обізнаний, але водночас він нервовий, не вміє пристосовуватися до життя. Він краще, ніж дідусь із бабусею, може розібратися в комп'ютері, вправно користується мобільним телефоном, але стає зовсім безпомічним, коли треба розв'язати якусь життєву ситуацію, побутову проблему. Він імпульсивний у своїх проявах, звик конкурувати з іншими, змагатися, добиватися свого. А по суті, він самотній, егоїстичний, недовірливий. Дуже важливо формувати в дитини життєву компетентність.

Якщо дитина емоційно сліпа та глуха, не вміє захоплюватися, радіти, співчувати й співпереживати, вона деформована як особистість. Саме формування психологічної компетентності є дуже важливим і забезпечується у нас поєднанням традиційних та нетрадиційних технологій, впровадженням здоров'язберігаючих технологій. Це й ігротерапія, пісочна й казко терапія, це й етюди для душі, що створюють зранку позитивне ставлення до довкілля.

Не можна ігнорувати і той тривожний факт, що у 60% першокласників зафіксовано психосоматичні порушення. Завдяки психологічному супроводу педагогічному процесу педагоги почали усвідомлювати, що необхідно враховувати особливості життєвого досвіду та умов життя кожної конкретної дитини. Діяльність психолога включає в себе роботу не тільки з дітьми, а й з вихователями, батьками. Велика роль психолога і в створенні належного мікроклімату в колективі, надання допомоги в знятті стресових ситуацій.

Вважаємо за необхідне спрямувати всі зусилля на створення психологічної служби в кожному дошкільному закладі.

До листопада 2010 року діяли ще старі типові штати, затверджені ще наказом від 31 грудня 1971 року, де штатні одиниці лікаря, медичної сестри, психолога, логопеда, соціального педагога, керівника гуртка, фізрука взагалі не були передбачені. Вони є в нових типових штатних нормативах, але в зв'язку з відсутністю фінансування немає можливості ввести їх у дошкільні навчальні заклади.

Ми дуже раді , що на державному рівні створена Концепція розвитку дошкільної освіти до 2017 року, ми на неї покладаємо великі надії .

Хочеться відзначити те, що в програмі акцентується увага на створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб, потреб інноваційного розвитку науки; впровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; забезпечення підготовки і видання навчально-методичної літератури; удосконалення механізму моніторингу якості дошкільної освіти, забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Рекомендації, які зазначені в програмі , повністю відповідають вимогам дошкільної освіти. Та для ефективнішого впровадження програми хотілося б отримати фінансову допомогу від державного, місцевого бюджетів та інших джерел. Звісно, розв'язання будь-яких проблем можливе тільки за умови об'єднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головне - любити свою роботу і чесно її виконувати.

Учімося в дітей сміятися і жить,

А суть життя сприймати без омани.

Вітати кожну Богом дану мить

Довірливо, привітно, первозданно.
Магеря Л.І., завідувачка ДНЗ №1 «Чайка»