asyan.org
добавить свой файл
1

За 3-х бальною системою

Критерій

Оцінка

Комунікабельність
Порядність
Пунктуальність
Старанність
Бажання працюватиФ №1

АНКЕТА

I. Загальна інформація

 • Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________________

 • Дата народження, місце народження ______________________________________________________________

 • Адреса прописки _______________________________________________________________________________

 • Адреса проживання _____________________________________________________________________________

 • Умови проживання (окрема (комунальна) квартира; один/на (з родичами), ін.) __________________________

 • Контактна інформація: тел. (домашній, контактний), e-mail ___________________________________________

 • Сімейний стан, діти (кількість, вік)________________________________________________________________

 • Прізвище, ім’я, рік народження родичів (дружина, чоловік, батько, мати, брати, сестри), домашня адреса, місце роботи, посада _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 • Чи були за кордоном, де, коли і з якою метою? ______________________________________________________

 • Відношення до військового обов’язку і військове звання (військову службу записувати із зазначенням посади) _________________________________________________________________________________________________

 • Наявність судимостей. Залучалися Ви до кримінальної відповідальності? Якщо «Так», то коли і за якою статтею Кримінального кодексу? _____________________________________________________________________
^

II. Інформація про перспективи роботи


 • На яку посаду Ви претендуєте? ___________________________________________________________________

 • Скільки часу Ви готові витрачати на дорогу до роботи? ______________________________________________

 • Чи працюєте Ви в даний час? ____________________________________________________________________

 • Скільки часу Вам необхідно, щоб приступити до роботи на новому місці? ______________________________

 • Який графік роботи Вас влаштує? Чи є у Вас можливість працювати вечорами й у вихідні? ________________

_________________________________________________________________________________________________

 • Чи можете Ви працювати в напруженому режимі? ___________________________________________________

 • Чому нам варто прийняти Вас на роботу? __________________________________________________________

 • Якщо Ви вже отримували інші пропозиції про роботу, то, що Вас в них не влаштовувало? (Якщо працюєте зараз – що не влаштовує на даний момент?) ____________________________________________________________

 • На який середньомісячний дохід Ви претендуєте? ___________________________________________________

 • Ваші матеріальні очікування на випробувальний термін  _____________________________________________

 • Той, хто добре і сумлінно працює, крім зарплати отримує і додаткову винагороду, підвищену зарплату, нову посаду і т.д. Що б воліли особисто Ви? _______________________________________________________________

 • Які параметри є для Вас важливими при виборі місця роботи? _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
III. Інформація про освіту

 • Коли і які навчальні заклади закінчили? ___________________________________________________________

 • Форма навчання. Спеціальність за дипломом. Кваліфікація за дипломом ________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 • Додаткова освіта (курси, семінари, тренінги, тощо) __________________________________________________


IV. Інформація про досвід роботи

  • Період роботи (3 останні місця роботи, дата )_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

  • Назва компанії _________________________________________________________________________________

  • Сфера діяльності _______________________________________________________________________________

  • Посада або професія ____________________________________________________________________________

  • Графік роботи _________________________________________________________________________________

  • Виконувані обов’язки ___________________________________________________________________________

  • Основні досягнення за період роботи в компанії _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

  • Рівень (розмір) заробітної платні __________________________________________________________________

  • Причина звільнення ____________________________________________________________________________

  • ПІБ керівника, контактний телефон _______________________________________________________________

  • Кількість працівників у фірмі ____________________________________________________________________


V. Інформація про професійні навички

  • Ступінь володіння комп’ютером («досвідчений користувач», «знайомий з принципами роботи», «вивчаю») __

_________________________________________________________________________________________________

  • Наявність водійського посвідчення, категорія, стаж водіння ___________________________________________

  • Наявність власного автомобіля ___________________________________________________________________

  • Які Ваші вміння, навички і знання, на Ваш погляд, будуть найбільш корисні компанії? ____________________

_________________________________________________________________________________________________

  • Опишіть, що Ви вмієте робити краще за інших ______________________________________________________

  • Опишіть Ваш досвід управлінської діяльності ______________________________________________________

  • У чому конкретно проявлялися організаторські здібності? ____________________________________________


VI. Інформація про рекомендації

   • Хто з Ваших колишніх колег і керівників може дати Вам усну рекомендацію або рекомендаційний лист? ____

_________________________________________________________________________________________________

   • Адреса, телефон організації і посадової особи ______________________________________________________


VII. Інформація про здоров’я, хобі, захоплення

   • Дайте власну оцінку стану здоров’я ______________________________________________________________

   • Скільки робочих днів за останній календарний рік було пропущено Вами через тимчасову непрацездатність _

_________________________________________________________________________________________________

   • Шкідливі звички (вживання спиртного, куріння, ін.) _________________________________________________

   • Як Ви найчастіше відпочиваєте? _________________________________________________________________

   • Відзначте те, що Вам найцікавіше: книги, театр, кіно, виставки, музеї, спорт, подорожі, інше ______________ 

Дата заповнення анкети

Підпис