asyan.org
добавить свой файл
1
Про стан роботи Асоціації практичних психологів

з правовиховної та правоосвітньої роботи щодо попередження правопорушень і жорсткої поведінки серед учнів

Соловйова В.В. ,

методист, відповідальний

за психологічну службу
Психологічна служба відділу освіти Красноармійської міської ради здійснює комплекс послідовних заходів щодо удосконалення системи попередження, виявлення та подолання жорстокого поводження та насилля серед дітей та підлітків за напрямками:

 • Профілактична та просвітницька робота;

 • Діагностична

 • Корекційно – розвивальна та відновлювальна

 • Консультативна робота

Провідним напрямком роботи вважаємо саме профілактичну і просвітницьку роботу. Колективні форми й методи навчально-виховної роботи (міні-лекції, бесіди, диспути, усні журнали, кінолекторії та ін.) охоплюють одночасно велику кількість підлітків та молоді, сприяють створенню їхнього позитивного настрою, відповідального ставлення до даної проблеми. Це системна, скоординована діяльність, яка охоплює всі рівні профілактики та спрямована на зміну поведінки особистості, обставин, в яких вона перебуває, та передбачає прийняття відповідних рішень на рівні особистості та навчального закладу

У цьому році впроваджувалися профілактичні програми та проекти, спрямовані на попередження насильства та жорстокості:

 • ПРООН ЮНЕЙДС «Рівний рівному»,

 • просвітницька протиалкогольна програма «Сімейна розмова»,

 • профілактичний проект «Молодь на роздоріжжі».

 • Міжнародна програма «Навички для підлітків «Лайн – квест»

Це ЗОШ №2, 5, 9, 12, 14, 15, 35, БПГ, ліцей, КНВК

 • На базі ЗОШ № 9 другий рік працює центр шкільної медіації по розв’язанню конфліктних ситуацій.

В реалізації програм задіяно більше 500 підлітків 7-11 класів або 17% учнів. Як результат підготовлено 12 підлітків – інструкторів.

У листопаді - грудні 2012 року проведено щорічну акцію "16 днів проти насильства" та просвітницьку компанію «Стоп насильству!». Під час яких організовано проведення годин спілкування

Участь учнів у зазначених заходах допомагає формувати правоосвітню культуру, знайомить з правами та обов’язками дитини.

Практичні психологи постійно проводять тренінги з дітьми та підлітками щодо навчання навичкам поведінки в ситуаціях, які можуть призвести до насильства, зміни ризикованої малоадаптивної поведінки на адаптивну. Так у поточному році у тренінгах та практичних заняттях прийняло участь понад 740 дітей.

Необхідно зазначити, що проблема агресивної поведінки учнів та учнівської молоді залишається актуальною для навчальних закладів. Адже трапляються поодинокі випадки жорстокої поведінки учнів, які необхідно вирішувати.

Вважаємо, що у роботі з дітьми з проявами агресивної поведінки педагогічну діяльність треба спрямовувати на наступну діяльність:

— корекцію взаємовідносин з оточуючими;

— подолання егоцентризму (характерної риси агресорів);

— розвиток стійкого і виразного інтересу до якого-небудь виду діяльності;

— виховання вольових рис характеру (уміння доводити справу до кінця, досягати поставленої мети, уміння стримувати себе, зокрема в конфліктній ситуації);

— тренування уваги, спокою, терпіння

У 14 навчальних закладах міста працюють консультативні пункти, де учасники навчально-виховного процесу можуть отримати консультації практичного психолога, знайти інформацію про телефони довіри інших фахівців (юриста, лікаря, спеціаліста соціальних служб). За консультацією фахівців у поточному навчальному році звернулося 865 осіб, що на 15 % більше ніж в минулому році. Але ж не всі учні, педагоги, батьки проінформовані про діяльність консультаційних пунктів, або не вважають за потрібне звертатися до них. Тому звертаємо увагу практичних психологів на посилення консультативної роботи.
Основні питання, за якими були звернення наступні:

З боку батьків – особливості баткьівсько – дитячих стосунків.

 • Методи виховання в родині

 • Взаємовідносини в родині

 • Вікові особливості дитини

 • Труднощі в навчанні дітей

 • Низька мотивація до навчання


З боку педагогів – насамперед, питання дисципліни та поведінки учнів у школі.

 • Питання девіантної поведінки учнів

 • Питання дисципліни на уроках

 • Допомога дітям з емоційними труднощами

 • Психологічний клімат класного колективу

 • Взаємовідносини в системі «учень- вчитель»

З боку дітей – стосунки з однолітками та можливості самовдосконалення.

 • Взаємовідносини з однолітками

 • Взаємовідносини з батьками

 • Взаємовідносини з протилежною статтю

 • Взаємовідносини з педагогами

 • Вікові особливості учнів

 • Психологічна підготовка до ЗНО, іспитів, МАН тощо

 • Професійне самовизначення

 • Саморозвиток, самопізнання, вдосконалення себе як особистості


Як бачимо, питання превентивної освіти та проявів негативної поведінки батьками та дітьми на консультаціях не піднімаються. Проте ці питання хвилюють педагогів, отже проблема девіантної поведінки існує і потребує пошуку нових форм та методів виховної роботи.

Невід’ємною формою просвітницької та профілактичної діяльності психолога є робота з батьками з питань попередження жорстокості на насилля в сім’ях. У процесі формування особистості дитини головна роль належать батькам. Саме батьки повинні чітко розуміти, що профілактика девіантної поведінки дітей – їх основне завдання, що реалізується за допомогою уваги і близьких родинних стосунків.

Загальновідомо, що дитина часто у соціумі демонструє модель поведінки, яку бачить у власній родині. Жорстокість дітей породжує жорстокість дітей до одноліток, учителів, дорослих, тварин. Тому, саме З батьками проводиться цикл інтерактивних бесід, групових консультацій та батьківських зборів.

У батьківських зборах на дану тематику прийняли участь більше 650 чоловік. Зазначимо, що використання тільки традиційних форм роботи з батьками недостатньо, необхідно використовувати нові форми профілактичної і просвітницької роботи:

 • Батьківські форуми;

 • Он-лайн консультації

 • Тренінги, дискусійні клуби тощо.

Однак зауважимо, що найбільш проблемною зоною були і залишаються батьки «важких дітей», контакт з якими у них відсутній. Такі батьки – рідкісні гості в школі, і з’являються, як правило, коли ситуація переходить під контроль адміністрації школи, і нерідко, служби у справах дітей.

З дітьми та сім’ями , які входять до групи підвищеної психологічної уваги та перебувають в соціально – небезпечному середовищі повинен проводитися постійний психолого – педагогічний супровід. Алгоритм перед вами

 • Встановлення контакту з членами сім’ї;

 • Здійснення виявлення сімейних проблем та їхніх причини;

 • Визначення плану виведення дитини з кризової ситуації,

 • Проведення патронату дитини та членів її сім’ї.

Необхідно зазначити, що робота з неблагополучними сім’ями є дуже складною, оскільки :

 • Члени сім’ї важко йдуть на контакт;

 • Всіляко приховують інформацію про негативні прояви у родині;

 • Не дотримаються домовленості про заздалегідь заплановані зустрічі з фахівцями.

Одночасно робота з профілактики насильства повинна проводитися з педагогічними працівниками і бути системною, а не епізодичною.

На допомогу педагогам Асоціацією психологів представлений методичний посібник «Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми» . Презентований алгоритм дій практичного психолога з питань «Ефективного запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї»

За рекомендацією відділу освіти практичні психологи здійснюють моніторинг реєстрації звернень по факту насильства та жорстокого поводження з дітьми. Разом з тим, на сьогодні жодного факту насильства та жорстокого поводження не зареєстровано, що свідчить про формальне ставлення спеціалістів до цього питання. І це треба визнати.

Дані факти підтверджує моніторинг стану превентивної освіти дітей та молоді, який проводився у квітні 2013 року, де прийняли участь близька 100 учнів.

За результатами моніторингу діти вважають наступні дії насильницькими:

 • Жорстоке поводження (90%)

 • Побиття (80%)

 • Нанесення тілесних ушкоджень та порушення статевої недоторканості (70%)

 • Залякування, погрози (40%)

 • Обзивання образливими прізвиськами (30%)

Опитані не вважають насильством наступні дії:

 • Ігнорування почуттів;

 • Обмеження спілкування, ізоляція,

 • Псування майна,

 • Зневажливе ставлення;

 • Не дають достатньо їжі;

 • Виганяють з дому;

 • Ігнорування.

Дані опитування свідчать, що обізнаність дітей з питання негативних проявів поведінки – недостатня, і потребує подальшого поглиблення і усвідомлення.

За результатами моніторингу серед форм насильства, які трапляються у навчальних закладах міста , переважають такі:

— образи, приниження, використання образливих прізвиськ, бойкот;

— побиття, копняки, запотиличники;

— псування майна іншої особи,

Найчастіше насильство до дітей чинять:

 • інші діти (95%),

 • батьки (68%)

 • інші дорослі (25%)


Цілком очевидно, що на такі випадки необхідно звертати увагу і вирішувати адміністративно, оскільки кожна дитина має право на захист від жорстокого поводження.

Таким чином, бачимо, що проблема жорстокої та агресивної поведінки серед дітей існує і потребує подальшого посилення роботи всіх учасників навчально – виховного процесу та пошуку нових форм та методів попередження насильства.

РІШЕННЯ

^ Серед основних завдань щодо використання інноваційних форм роботи з питань профілактики насильства у дитячому та молодіжному середовищі вбачаємо наступні:

 • ознайомити молодь з проблемою насильства, нормативно-правовим регулюванням випадків насильства в українському законодавстві;

 • показати можливі наслідки насильства для особистості, сім’ї, суспільства, держави;

 • розглянути шляхи виходу з ситуацій насильства, показати, куди можна звернутись по допомогу;

 • сприяти діалогу, співпраці, спільному пошуку вирішення проблем через залучення досвіду молоді;

 • розвивати критичне мислення молодих людей щодо насильства, недопустимості його в сучасному суспільстві;

 • сприяти виробленню навичок асертивної поведінки щодо насильства;

 • працювати на свідоме відповідальне ставлення учнів до проблеми насильства, як негативного явища, що наносить шкоду фізичному та психологічному здоров’ю людини, перешкоджає гармонійному розвитку особистості, повноцінній самореалізації.