asyan.org
добавить свой файл
1
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, В ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ
Закон України

від 16 травня 2013 р. N 244-VII
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2004 р., N 19, ст. 251) після слів "з усіх джерел надходжень" доповнити словами "крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування".
2. Абзац шостий статті 2 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102) після слів "з усіх джерел надходжень" доповнити словами "крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування".
^ II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України

В.Янукович