asyan.org
добавить свой файл
1 2 3Охтирська міська рада

Шосте скликання

Двадцять перша сесія

РІШЕННЯ

17.01.2012 Охтирка 366-МР
Про внесення доповнень до рішення міської ради «Про внесення доповнень до рішення міської ради «Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Відповідно до п.24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 7 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», враховуючи пропозиції Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції, управління фінансів Охтирської міської ради, постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міська рада вирішила:

1.Внести зміни в додаток 1 рішення міської ради від 30.06.2011 року №196-МР «Про внесення доповнень до рішення міської ради «Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» та викласти його в новій редакції, що додається.

2.Рішення набирає чинності з моменту опублікування в одному з місцевих друкованих засобів масової інформації.

3.Рішення міської ради від 30.01.2011 року №90-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Охтирської міської ради від 30.11.2006 року №128-МР «Про розмір фіксованого податку з доходів громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи», від 25.01.2011 року №66-МР «Про внесення доповнень до рішення міської ради «Про встановлення та впорядкування ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» разом з доповненнями вважати такими, що втратили чинність.
^ Секретар міської ради О.В. Цілуйко

Додаток 1

до рішення міської ради

від 17.01.2012 №366-МР
Положення

про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

^ 1.Платники податку
1.1. Платниками податку є :

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб -
підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,
оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31
КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці
належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо
відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом
календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує
20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;
4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного
року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

1.2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1)діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2)обмін іноземної валюти;

3)виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4)видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5)видобуток, реалізацію корисних копалин; товарів;

6)діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України;

7)діяльність з управління підприємствами;

8)діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату,
діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10)діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
1.2.2.фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні
випробування та дослідження , діяльність у сфері аудиту;

1.2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
1.2.4.страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 1.2.5.суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких
сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є
платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

1.2.6.представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
1.2.7.фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

1.2.8.суб'єкти господарювання, які на день подання заяви
про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг,
крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).^ 2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є :

1)для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 2.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2)для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 2.3 цієї статті.

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

2.4.У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.6. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг)  платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом;

8) суми коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

2.7. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з Податковим кодексом України.

2.8. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до Податкового кодексу України.

2.9. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиними податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.10. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.11. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
^ 3. База оподаткування
3.1.Базою оподаткування є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та поділяються на групи платників єдиного податку згідно з розділом 1 даного Положення.
^ 4. Ставка податку та порядок обчислення податку

4.1.Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.Фіксовані ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, крім таких видів господарської діяльності :


КВЕД ДК 009:2005

Назва виду діяльності

Ставка

01

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

6%

17

Текстильне виробництво

6%

18

Виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра

6%

19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

6%

28

Виробництво готових металевих виробів

7%

36

Виробництво меблів, виробництво іншої продукції, крім КВЕД 36.22 виробництво ювелірних виробів

7%

52

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку, крім КВЕД 52.62. роздрібна торгівля з лотків та на ринках

7%

52.62

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

6%

71.4

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

7%

74.7

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

7%

74.81

Діяльність у сфері фотографії

7 %

93

Надання індивідуальних послуг

7%следующая страница >>