asyan.org
добавить свой файл
1
Звіт

про виконання районної програми

підтримки індивідуального житлового будівництва

„Власний дім”
Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» (далі Програма) була розроблена на підставі обласної цільової програми „Власний дім”, виходячи з цілей та завдань останньої.

Програма передбачала створення сприятливих умов для успішної реалізації на території Славутського району обласної цільової програми, а саме: визначення додаткових місцевих джерел фінансування програми та механізму взаємодії місцевих органів влади з обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Програма була спрямована на:

  • збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва з інженерними мережами та господарськими будівлями в населених пунктах;

  • забезпечення доступності благоустроєного, комфортабельного житла для сільських мешканців району, покращення демографічної ситуації в районі;

  • залучення висококваліфікованих кадрів в сільськогосподарські підприємства району та для роботи у соціальній сфері села;

  • створення нових економічних відносин та покращення соціальних умов життя населення району.

Програма була затверджена рішенням двадцять сьомої сесії районної ради від 10.02.2006 року № 10 та розрахована до кінця 2012 року.

Програма „Власний дім” розроблялась відповідно до обласної цільової програми “Власний дім”, затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Хмельницької обласної ради від 28 грудня 2000 року №13, указу Президента України від 27.03.98 р. № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року №1597 „Про запровадження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. №376 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та від 03.09.98 р. №1211 „Про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі”.

Мета Програми – реалізація регіональної політики у здійсненні індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості, залучення кадрів в сільську місцевість та забезпечення фінансової підтримки індивідуального будівництва на селі.

Замовником по реалізації обласної та районної Програм було визначено Державне підприємство «Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі Фонд), створений згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 2000 р. №116/2000-р „Про реорганізацію обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в державне підприємство “Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

На Фонд, як головного виконавця по реалізації на території області цільової програми „Власний дім”, було покладено виконання наступних функцій:

  • концентрація традиційних і нетрадиційних джерел фінансування житлового будівництва на селі;

  • надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для спорудження житлових будинків з господарськими будівлями, інженерних мереж, добудов, реконструкції та придбання житлових будинків;

  • надання спільно з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування практичної допомоги забудовникам при вирішенні питань вибору і оформлення земельних ділянок, проектів будинків, забезпечення будівельними і супутніми матеріалами;

  • контроль цільового використання коштів, що виділяються на фінансування згідно програми „Власний дім”.

В основу Програми було покладено принцип здійснення житлового будівництва (реконструкції) або його газифікації в кредит.

Умови та порядок надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. №1597 „Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, постанови Кабінету Міністрів від 14.02.2001 р. №145.

Згідно з вказаними Правилами надання кредиту здійснювалось на підставі кредитної угоди, що укладається між Фондом та позичальником після підтвердження останнім права на його одержання та визначення суми кредиту.

Кредит надавався терміном до 20 років з внесенням за користуванням ним плати в розмірі трьох відсотків, зафіксованих у кредитній угоді річних сум, що мають сплачуватися під час погашення кредиту. Сума кредиту визначалась Фондом з урахуванням платоспроможності позичальника, яка не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку загальною площею не більш як 125 кв. м. та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі 50,0 тис. грн.

За звітний період за даною Програмою 30 жителів Славутського району отримали кредити на будівництво, реконструкцію та гозифікацію власних індивідуальних житлових будинків на загальну суму 744,739 тис. грн., які профінансовані з державного, обласного, районного та місцевих бюджетів.
Фінансування Програми за звітний період.


Рік

Кількість отриманих кредитів

Фінансування з бюджетів (тис. рн..)

Державний

Обласний

Районний

Місцевий

Разом

2006

8

133,000

23,000

-

-

156,000

2007

11

182,872

10,000

15,000

-

207,872

2008

2

-

27,108

20,000

-

47,108

2009

3

30,000

30,000

2,000

-

62,000

2010

1

-

-

20,000

-

20,000

2011

3

15,000

43,000

-

-

58,000

2012

2

170,109

21,650

-

2,000

193,759

Всього

30

530,981

154,758

57,000

2,000

744,739


Слід зазначити, що 24.10.2012 року була затверджена Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затверджена обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки та програма «Доступного житла», які реалізуються Хмельницьким регіональним управлінням спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд»).

Основним завданням створеного Фонду є подальший розвиток довгострокового кредитування будівництва (придбання на вторинному ринку) житла для молоді та фінансування будівництва доступного житла.

Ці нові програми є надзвичайно актуальними, в першу чергу для багатодітних молодих сімей, молодих працівників бюджетної сфери, педагогічних працівників, що потребують соціального захисту. Фонд має за мету вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян шляхом надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також наданням державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла.

Постановою КМУ України від 25.04.2012року № 343 затверджено Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – Порядок). Даний Порядок визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла в об’єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 року (квартири в багатоповерхових житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них).

Розпорядженням КМУ України від 22.10.2008 року № 1406-р схвалено Концепцію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки. Мета цієї програми – створення сприятливих умов для розвитку будівництва доступного житла в Україні та забезпечення фінансовою підтримкою громадян, що потребують поліпшення житлових умов та здійснюють відповідні інвестиції у будівництво такого житла.

Слід зазначити, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності від 22.12.2011 року № 422-VI формування Єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення з 1 січня 2013 року всім особам, яких внесено до Єдиного державного реєстру, реєстратором Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», за потребою, буде видаватись довідка про присвоєння номеру в Єдиному державному реєстрі, Без даної довідки громадяни, що перебувають на квартирному обліку та хочуть скористатися державними програмами у вирішенні квартирних питань, не зможуть реалізувати свої права.

Відповідно до п. 4 Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що ведуть квартирний облік громадян, подають до Хмельницького регіонального управління Фонду щомісяця до 1і 15 числа реєстратору інформацію, яка містить передбачені законодавством відомості про громадян, за формою, встановленою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, для внесення до Реєстру.

Також розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 28.11.2012 року № 357/2012/р затверджено «Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним ви­конавцем бюджетної програми “Державне пільгове кредитування індивідуаль­них сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” є Мінрегіон України, коштів обласного бюджету – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації, а одержувачем бюджетних коштів – обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

В зв’язку із введенням в дію вищевказаних державних програм та умовами їх реалізації на місцях потреби в продовженні районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» немає. Дану Програму необхідно закрити та зняти контроль за ії виконанням.
Начальник відділу містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства та будівництва В. Жаров