asyan.org
добавить свой файл
1
Процесуальні строки


Цивільний процесуальний кодекс

УкраїниГосподарський процесуальний кодекс

України


Кодекс адміністративного судочинства України


Перша інстанціяВирішення питання про прийняття позовної заяви/про повернення позовної заяви /відкриття провадження по справі
3 дні3 дні3 дніРозгляд судом справи по суті2 місяці +15 днів у виключних випадках2 місяці +15 днів у виключних випадках


1 місяць-загальний;
у спорах про проходження публічної служби -20 днів;
про притягнення

до адміністративної відповідальності – 5 днів;
по справам в порядку скороченого провадження – від 1 до 5 днів^ Апеляційна інстанціяСтрок подання апеляційної скарги на: рішення, ухвалу10 днів

5 днів


10 днів

5 днів


10 днів

5 днів


Строк розгляду справи

в апеляційній інстанції від дати прийняття

в провадження2 місяці

+15 днів у виключних випадках


2 місяці

+15 днів у виключних випадках


1 місяць

+15 днів у виключних випадках


^ Касаційна інстанція – вищі спеціалізовані судиСтрок подачі касаційної скарги20 днів


20 днів


20 днів


Прийняття в провадження3 дні


Не встановлений


2 дні


Розгляд судом1 місяць або 15 днів


1 місяць або 15 днів


1 місяць


^ Перегляд справ Верховним судом УкраїниПрийняття рішення

про допуск заяви

Вищим спеціалізованим судом15 днів


15 днів


15 днів


Строк подачі заяви (вираховується від дати ухвалення рішення,

що оскаржується,

або з дати рішення,

на яке заявник посилається

у зв’язку із неоднаковим застосуванням норм


1 місяць

1 місяць

1 місяць


Скарги, подані по сплину зазначених в таблиці строків, судами можуть бути залишені без розгляду.
^ Автоматизована система документообігу в судах

У всіх інстанціях судів всіх юрисдикцій введено автоматизовану систему документообігу, встановлено автоматизований порядок розподілу справ між суддями, надання інформації по справі учасникам процесу, централізоване зберігання текстів судових рішень, створення електронного архіву.

^ Підготовка справи. Попереднє судове засідання. Судові повідомлення

Вперше на суд покладено обов’язок встановлення достовірної інформації про місце реєстрації фізичних та юридичних осіб-відповідачів через державні реєстраційні системи.

Попереднє судове засідання тепер необов’язкове, проводиться за рішенням суду і може бути відкладено лише один раз.

Разом із існуючою системою, введена система повідомлення сторін шляхом направлення телефонограм, факсограм, електронних повідомлень.

^ Процесуальні права сторін

Зараз позивач має право змінити предмет або підстави позову, а відповідач звернутися із зустрічним позовом, сторони можуть подати і витребувати докази, подати клопотання про допит свідків, колегіальний розгляд справи, відводу суду – тільки до початку розгляду справи по суті.

Представництво

Тепер представництво адвоката в процесі підтверджується ордером та витягом з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його повноважень на здійснення окремих процесуальних дій.
^ Отримання учасниками процесу судових рішень

Судові рішення не розсилаються, а повинні видаватися учасникам процесу безпосередньо по закінченню судового розгляду, суд направляє судове рішення тільки особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

^ Новели в Цивільному процесуальному кодексу України

В новій редакції викладено розділ щодо наказового провадження, зокрема, стаття 96 Цивільного процесуального кодексу України доповнена новими категоріями справ, по яким може бути видано судовий наказ, одна з них-стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних платежів та оплату телекомунікаційних послуг.

В цивільний процес введено процедуру письмового розгляду справ (за матеріалами справи без виклику сторін) по категоріям спорів, визначених пунктом 2 частини 1 статті 15 Цивільного процесуального кодексу України. Касаційному оскарженню рішення по таким справам не підлягають.

Апеляція більше не може скасовувати судові рішення з направленням справ на новий розгляд в суд першої інстанції, стаття 311 Цивільного процесуального кодексу України викладена в новій редакції і згідно її вимог, апеляція може скасувати рішення суду попередньої інстанції та винести нове рішення.

^ Особливості Кодексу адміністративного судочинства України

В новій редакції статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України значно скорочені строки звернення в суд по адміністративним спорам, зокрема, фізична особа може звернутися в суд за захистом своїх прав протягом 6 місяців з моменту, коли йому стало відомо про порушення, строк звернення в суд по спорам про проходження публічної служби складає 1 місяць, щодо рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого може бути заявлено стягнення грошових коштів, - 1 місяць.

Запроваджено спрощену письмову процедури без проведення судового засідання за участю сторін по ряду категорій адміністративних спорів, зокрема, щодо невиконання суб’єктом владних повноважень інформаційного запиту, звернення, по справам про нарахування, перерахування, виплаті пенсій, соціальних допомог та доплат, припинення по зверненню суб’єкта владних повноважень юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності, про стягнення грошових сум на підставі рішень суб’єкта владних повноважень, строк на оскарження яких минув.