asyan.org
добавить свой файл
1

2 грудня 2011

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

2011 №

Про затвердження форми свідоцтва

платника єдиного податку та порядку

видачі свідоцтва, форми та порядку

подання заяви про застосування

спрощеної системи оподаткування та

форми розрахунку доходу за


попередній календарний рік

Відповідно до пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 Глави I Розділу ХIV Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 584,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. форму свідоцтва платника єдиного податку;

1.2. порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку;

1.3. форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

1.4. порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

1.5. форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головної державної податкової інспекції України від 21.04.1993 № 12 „Про затвердження Інструкції „Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.1993 за № 64;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 01.09.1994 № 88 „Про внесення змін і доповнень до Інструкції „Про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.1994 за № 230/440;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 16.10.1996 № 87 „Про внесення змін до Інструкції „Про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.1996 за № 622/1647;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.03.1998 № 137 „Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.1998 за № 196/2636;

наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.1998 № 476 „Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.1998 за № 688/3128;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.12.1998 № 650 „Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.1999 за № 72/3365;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.1999 № 555 „Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - юридичною особою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.1999 за № 709/4002;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.10.1999 № 599 „Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за № 752/4045;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 № 222 „Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за № 317/4538;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 № 461 „Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.09.2000 за № 583/4804;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 № 619 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції „Про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 935/5156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 № 53 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції „Про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за № 239/5430;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.04.2001 № 150 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за № 364/5555;

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.06.2001 № 235 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2001 за № 549/5740;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 № 521 „Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 за № 49/6337;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 № 523 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2002 за № 38/6326;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.04.2002 № 191 „Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за № 427/6715;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.09.2002 № 411 „Про затвердження Змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за № 732/7020;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 № 164 „Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2003 за № 301/7622;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 № 352 „Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за № 701/8022;

пункт 27 додатку до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 № 92 „Про внесення доповнень до наказів ДПА України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 267/8866.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В.В.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О.М.) у встановленому порядку:

3.1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2. забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С.І.

Міністр Ф. ЯРОШЕНКО^

Аналіз впливу регуляторного акту

до проекту наказу Міністерства фінансів України


Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік”

^ 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Прийнятим Законом України від 4 листопада 2011 року № 4014 „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (далі – Закон), який набирає чинності з 1 січня 2012 року передбачено низку новацій щодо впровадження спрощеної системи оподаткування для суб’єктів господарювання: фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб.

У зв’язку з набранням чинності цим Законом відповідно до пункту 4 розділу ХV „Перехідні положення” Конституції України припиняється дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва із змінами. Одночасно, відповідно до Закону встановлюється, що Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 „Про прибутковий податок з громадян” із змінами втрачає чинність.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування регламентується статтею 298 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або при прийнятті рішення про відмову від спрощеної системи оподаткування суб’єкти господарювання (фізичні особи – підприємці або юридичні особи) подають до органу державної податкової служби заяву.

Відповідно до пункту 298.7 статті 298 Кодексу форма та порядок подання заяви, встановлюються Міністерством фінансів України.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених Главою 1 Розділу XIV Кодексу.

Положеннями абзацу п’ятого підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу передбачено, що форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.

Також, пунктом 299.10 статті 299 Кодексу передбачено, що форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.

У зв’язку із законодавчими змінами та на виконання вимог Закону, Міністерством фінансів України підготовлено проект наказу „Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік ” (далі – проект наказу).

^ 2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є забезпечення реалізації пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 Глави 1 Розділу XІV Кодексу та забезпечення реалізації суб’єктами господарювання законодавчого права щодо обрання та застосування спрощеної системи оподаткування.
^ 3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття зазначеного наказу дасть змогу забезпечити реалізацію суб’єктами господарювання законодавчого права щодо обрання та застосування спрощеної системи оподаткування.


Залишити чинне регулювання без змін – без прийняття проекту наказу.

Спосіб є недоцільним, оскільки унеможливить застосування суб’єктами господарювання спрощеної системи оподаткування, що призведе до ускладнення здійснення господарської діяльності для представників малого підприємництва під час розрахунків та сплати податків.

Положеннями пункту 299.5 статті 299 Кодексу передбачено видача органом державної податкової служби свідоцтва платника єдиного податку безоплатно.

Фінансування виготовлення бланків здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів.


^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Зазначений проект наказу спрямований на забезпечення реалізації законодавчого права суб’єктами господарювання щодо застосування спрощеної системи оподаткування під час здійснення господарської діяльності.

^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.

^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту наказу дозволить органам ДПС забезпечити виконання норм Податкового кодексу України


Положеннями пункту 299.5 статті 299 Кодексу передбачено видача органом державної податкової служби свідоцтва платника єдиного податку безоплатно.

Потреба в бланках складатиме близько 1500 тис. бланків. Фінансування виготовлення бланків здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів. Витрати бюджетних коштів становитиме орієнтовно 1890 тис. грн.

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення реалізації суб’єктами господарювання законодавчого права щодо обрання та застосування спрощеної системи оподаткування під час впровадження господарської діяльності та отримання доходів від її здійснення.


Витрати у суб’єктів господарювання відсутні

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

^ 7. Строк дії акта

Строк дії цього акту може бути обмежено в разі втрати чинності Глави 1 Розділу XІV Кодексу.

8. Показники результативності акта

При реалізації зазначеного акта витрати бюджетних коштів становитимуть приблизно 1890 тис. грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із основних положень акта високий, оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України www.mfu.gov.ua.

^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Міністр

Ф.О. Ярошенко^ Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства фінансів України

«Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік»

Державна податкова служба України повідомляє про розроблення Міністерством фінансів України проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік» (далі – проект наказу).

З набранням чинності Законом України від 4 листопада 2011 року         № 4014-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” відповідно до пункту 4 розділу ХV „Перехідні положення” Конституції України припиняється дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” із змінами (далі – Указ). Одночасно, відповідно до Закону встановлено, що Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 „Про прибутковий податок з громадян” із змінами ( далі – Декрет) втрачає чинність.

Метою проекту наказу є виконання вимог пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 Глави 1 Розділу XІV Кодексу, що вступає в дію з 1 січня 2012 року, та забезпечення реалізації суб’єктами господарювання законодавчого права щодо обрання та застосування спрощеної системи оподаткування.

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і пропозиції стосовно змісту регуляторного акту надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: okuzmuk@minfin.gov.ua

 

Державна податкова служба України, 04655 МПС, м. Київ – 53, Львівська площа 8, e-mail: idanilov@sta.gov.ua.