asyan.org
добавить свой файл
1
Проект учнівського самоврядування школи № 37 «Держава успіху»
Мета проекту:

 • Навчити учнів самоврядування.
 • Навчити їх вільно висловлювати свої думки, бажання, наміри.
 • Виховати чесність та критичне ставлення до життя та самого себе.
 • Сформувати самостійність, впевненість в собі.
 • Навчити дітей орієнтуватися в сучасному суспільстві.
 • Розвивати комунікативність. • Залучити до учнівського самоврядування учнів всіх класів.
 • Навчити дітей правильно та з користю використовувати свій вільний час.
 • Допомогти дітям у виборі свого майбутнього.


^ Міністерство культури і відпочинку

Проект: "Реалізація творчої особистості"

Мета: Сприяти творчому розвитку особистості через призму нових цікавих

проектів, конкурсів, шкільних свят та фестивалів. Залучити до проекту

якомога більше школярів, зокрема, приділити велику увагу

зацікавленню дітей "Групи ризику" до позакласної роботи. Розкривати

нові таланти серед учнівської молоді та сприяти їх нормальному

розвитку.

^ Схема проекту:


Шляхи реалізації проекту міністерства культури:

"Реалізація творчої особистості":

В рамках проекту працює 4 творчих центра.

Зміст роботи:

1. ^ Центр "Подорожуємо разом"– відповідає за краєзнавчо-

туристичну роботу, займається підбором інформації, про цікаві та корисні

екскурсії, які проходять не лише в столиці, а й по всій Україні для розвитку

кругозору учнів школи.

2. ^ Центр "Дозвілля" – відповідає за організацію та проведення

загальношкільних свят, допомагає у підборі матеріалів до написання сценаріїв.

Займається дизайном щодо оформлення актового залу та школи в цілому.

3. ^ Команда КВК "220" – готує цікаві та дотепні виступи до кожного

загально шкільного свята, виступає в різноманітних районних конкурсах,

веде агітаційну роботу щодо поповнення лав своєї команди.

4. ^ Центр "Шукаємо таланти" – співпрацює з класними

керівниками та лідерами учнівського самоврядування школи, виявляє

талановитих дітей у всіх галузях культури, допомагає у підборі номерів до

загальношкільних свят, організовує та проводить різноманітні конкурси,

змагання, фестивалі з метою виявлення талановитої молоді.


Координатори проекту: педагог-організатор та міністр культури і відпочинку
^ Міністерство освіти і науки

Проект: «Знання + наполеглива праця = путівка у життя»

Мета:Проаналізувати успішність учнів школи, створити центр допомоги учням, що не встигають в навчанні, а також всіляко заохочувати учнів, які вже мають високий рівень знань та гідні бути прикладом .

^ Схема проекту:

Шляхи реалізації проекту

"Знання + наполеглива праця = путівка у життя":

^ 1. Центр "Перевірка успішності учнів школи" – займається аналізом рівня успішності учнів з усіх предметів в кожному класі. На основі

перевірки складаються звіти, де вказано показники успішності класів по

кожному семестру. Проводиться порівняльний аналіз цих показників та

розробляються програми для покращення успішності.

^ 2. Центр "Підготовка учнів до олімпіад та конкурсів" - робота центру направлена на визначення та ґрунтовну підготовку учнів до

шкільних, районних та міських олімпіад. Підготовка проводиться з

залученням вчителя-предметника, старшокласників та лідерів учнівського

самоврядування.
Координатори проекту: ЗДНВР та міністр освіти і науки


^ Міністерство інформації

Проект: "Хто володіє інформацією, той володіє світом"
Мета: Створити розгалужену інформаційної систему в школі, для

розширення кругозору учнів. Залучити до роботи в прес-центрі школи

всіх лідерів учнівського самоврядування

^ Схема проекту:

Шляхи реалізації проекту

"Хто володіє інформацією той володіє світом":

1. Прес-центр – готує цікавий та змістовний матеріал до випуску шкільної газети. На зборах кореспондентів на чолі з головним редактором

газети обговорюється тематика та ідейна спрямованість кожного випуску,

аналізується та редагується вже готовий матеріал. Вносяться пропозиції

щодо нових методів та способів оформлення газети.

2. ЗМІ (засоби масової інформації) – оформлення стендів, стінгазет, випуск шкільної газети інформацією тематичного спрямування, допомога

педагогічного колективу школи через засоби масової інформації до підготовки та

проведення предметних тижнів.

3. "Internet" – за допомогою глобальної мережі "Internet" відбувається підбір тематичної інформації для оформлення стендів, стінгазет та

листівок. Ведеться робота над розробкою створення шкільного сайту.


Координатори проекту: ЗДВР та міністр інформації


^ Міністерство дисципліни і порядку

Проект: "Відповідальність, чесність, справедливість - запорука успіху"

Мета: Формування в учнів самоорганізації та самовиховання, дбайливого

ставлення до шкільного майна, відповідальності не лише за свою поведінку, а й вчинки своїх товаришів.

^ Схема проекту:


Шляхи реалізації проекту

"Відповідальність, чесність, справедливість – запорука успіху"

^ 1. Центр "Захисту прав дитини"враховуючи те, що дитина внаслідок її

фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування,

центр у співпраці з педагогічним колективом та батьківським комітетом

розробляє та впроваджує різні виховні та навчальні програми, які

спрямовані на захист прав дитини.

^ 2. Центр "Робота з правопорушниками" – у своїй роботі базується на

методичних вказівках і розробках районного управління освіти, статуті

учнівського самоврядування, наказах директора школи, рішеннях

педагогічної ради та ради учнівського самоврядування. Робота центру

заключається у морально-психологічному вихованні правопорушників,

доведення до відома батьків стану поведінки їх дітей, з'ясування причин

негативної поведінки та застосування адекватних заходів.

^ 3. Центр "Вирішення конфліктів між учнями" – займається діагностикою

стосунків в учнівському середовищі, проводить профілактичні роботи щодо

виникнення конфліктних ситуацій між дітьми і вживає необхідних заходів

по їх вирішенню.

^ 4. Центр "Дотримання правил шкільного статуту" – слідкує за точним та

безпомилковим дотриманням учнями статуту школи, за відвідуванням

учнями школи та наявності в них шкільної форми.


Координатори проекту: ЗДВР та міністр дисципліни і порядку

^ Міністерство здоров'я та спорту

Проект: "Здоров'я не купиш ні за який скарб"

Мета: Сприяти активній пропаганді здорового способу життя: запобіганню та профілактиці тютюнопалінню, наркоманії, вживанню алкогольних напоїв; вести активну пропаганду щодо проблеми ВІЛ/СНІДу серед молоді. Навчити учнів цінувати та берегти своє здоров'я. Допомагати у організації спортивних змагань серед учнів школи з різних видів спорту, заохочувати переможців призами; співпрацювати у спортивній діяльності з іншими школами району

Схема проекту:


Напрямки роботи проекту

"Здоров'я не купиш ні за який скарб":

^ 1. Центр "За здоровий спосіб життя" – закликає учнів школи та їх батьків займатися спортом, запрошує всіх бажаючих до шкільних спортивних гуртків, агітує проти тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних засобів. Серед учнів школи проводить наглядну агітацію проти шкідливих звичок за допомогою стінгазет, антиреклами на стендах.

^ 2. Центр "Організації шкільного спортивного дозвілля" – тісно співпрацює зі шкільними спортивними гуртками та вчителями фізкультури, для залучення до шкільного спортивного дозвілля більшої кількості учнів. Проводить для молодших класів веселі спортивні ігри, а для старших – змагання з різних видів спорту.

Координатори проекту: Ткачук Ю.П. та міністр здоров'я та спорту

^ Міністерство милосердя

Проект: "Свою любов і серце віддаю людям"

Мета: набуття школярами навичок активної участі в громадському житті через практичний досвід співпраці з дорослими і однолітками шляхом виявлення милосердя

Схема проекту:


Напрямки роботи проекту

"Свою любов і серце віддаю людям"

 1. Центр «Низький уклін Вам, ветерани!»

 2. Центр «Довіра»

 3. Центр «Допомога»


Координатори проекту: Педагог-організатор та міністр милосердя