asyan.org
добавить свой файл
1
Проект 2.

Виховуємо казкою

Мета проекту: створити в сім’ї та в дошкільному закладі соціальні умови для зростання активної, життєрадісної, творчої особистості, чемної, привітної дитини, яка любить і шанує батьків, рідних, свій край, рідну мову,традиції та звичаї українського народу. Дати батькам уявлення про розвиток у дитини логічного мислення. Викликати в батьків бажання ділитися своїми знаннями і вміннями в ході реалізації проекту. Виховувати колективізм, прагнення працювати разом з дитиною на благо її розвитку.

Актуальність обраної теми: Освітній процес на початку ХХІ століття в Україні зазнає кардинального реформування. Першорядним завданням педагогів дошкільного навчального закладу є створення умов для формування творчої, активної, життєво компетентної особистості, справжнього громадянина своєї держави, яка знає, вивчає, любить рідну мову. Також обрана тема допомагає у вирішенні завдань річного плану дошкільного закладу.

Тип проекту: практичний, колективний, виховний.

Учасники проекту: вихователі, діти та батьки старшої групи № 14.

Термін реалізації проекту: січень – лютий 2011 року.

Прогнозовані результати: Формування соціальної компетентності дошкільників, їх соціалізація. Успішна, комфортна адаптація дитини до мовленнєвого середовища та функціонування в ньому. Успіх вбачаємо у співпраці з родинами вихованців.

^ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕТАП.

Мета: викликати в батьків інтерес до виховного значення казки в житті дитини.

Заходи: *бесіда з батьками «Казка в житті дитини»; *ознайомлення з метою проекту.

^ 2. РЕПРОДУКТИВНИЙ ЕТАП.

Мета: дати батькам можливість застосувати знання, уміння, навички, набуті на інформаційному етапі. Спонукати батьків до створення умов, ситуацій для мовленнєвого розвитку дитини, виховання в них фантазії, творчих здібностей.

Заходи: *консультація для батьків «Як виховати соціально компетентну особистість».

^ 3. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП.

Мета: узагальнити і систематизувати знання, навички та вміння, набуті протягом попередніх етапів; налаштувати батьків на реалізацію творчого задуму.

Заходи: бесіда-опитування за запитаннями:

- Чи любить ваша дитина казки?

- Як часто розповідаєте їх дитині?

- Назвіть улюблену казку вашого малюка.

- Чи придумуєте ви казки разом з дитиною?

- Якою мовою ці казки?

^ 4. ТВОРЧИЙ ЕТАП.

Мета: реалізувати творчий спільний задум; розвивати творчу активність батьків та дітей; вдосконалювати володіння українською мовою.

Заходи: виготовлення настільних ігор, книжок-саморобок тощо.

5. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП.

Мета: оцінити результати роботи за весь період; запропонувати батькам створити вдома умови для спільних творчих пошуків, збереження сімейних традицій. Викликати бажання експериментувати, вчити отримувати задоволення від результату роботи.

Заходи: *презентація творчих робіт;

*авторське крісло «Мої враження».