asyan.org
добавить свой файл
1
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Програмний засіб

Пакет динамічної геометрії (DG)


Версія 1.0


Звіт про випробування
Харків 2002

Список виконавців


Відповідальні виконавці і співвиконавці процесів випробувань і підготовки Звіту:


Проректор з питань інформатизації ХДПУ, к.ф.м.н. доцент кафедри інформатики

Раков С.А.
Завідувач кафедри інформатики ХДПУ, д.ф.м.н., професор

Білоусова Л.І.
Технік I категорії

Осенков К.О.Вступ


Випробування проводились Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди на основі програми і методики випробувань, графіку випробувань та технічної схеми випробувань.
^

Об'єкт випробувань


Об’єкт випробувань – програмний засіб “Пакет динамічної геометрії DG версія 1.0” реліз 275 (далі – ПЗ), розроблений на підставі договору № 13/01 про розробку програмно-методичного комплексу навчального призначення протягом листопада 2001 р. до травня 2002 р.. Розробником ПЗ є Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

ПЗ складається з компоненту «Програма та дані» та документації, яка, у свою чергу, складається з документів «Керівництво вчителя», «Керівництво учня», «Робочі зошити» та «Настанова користувача».
^

Характеристика випробувань


Вид випробувань – попередні випробування, мета - висновок про готівність або відсутність готовності ПЗ для подання на приймальні випробування Українським науковим центром державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій СОФТ-РЕЙТИНГ Міністерства освіти і науки України. Класифікація випробувань за ознакою залежності – залежні випробування.

Випробування проводились на підставі:

 • Програми та методики;

 • графіку проведення випробувань;

 • ТУ;

 • ДСТУ 2853-94;

 • документації на випробуваний ПЗ, а саме документу “Настанова користувача”.

Перевірці підлягали показники (характеристики, властивості) усіх компонентів ПЗ (програми та даних і документації користувача), що наведені у п.п.1.2, 1.3 ТУ відповідно.

Випробування були проведені для кожного з компонент ПЗ, а саме:

 • Компонент “Програма і дані”:

  • Перевірка функціональності (згідно ТУ п. 2.1.)

   • Перевірка інсталяції (ТУ, п. 2.1.1.)

   • Перевірка наявності усіх функцій (ТУ, п. 2.1.2.)

   • Перевірка правильності (відповідність документу “Настанова користувача”, особливо перевірка інтерфейсу користувача, ТУ, п. 2.1.3.)

   • Перевірка узгодженості з ТУ та документом “Настанова користувача” (ТУ, п.2.1.4)

   • Перевірка здатності до взаємодії (ТУ, п. 2.1.5.)

   • Перевірка захищеності (ТУ, п. 2.1.6.)

  • Перевірка надійності ПЗ (згідно ТУ п. 2.2.)

  • Перевірка використовуваності ПЗ (згідно ТУ п. 2.3.)

 • Компоненти “Посібник для вчителя”, “Посібник для учня”, “Робочі зошити”, “Настанова користувача”:

  • Перевірка повноти документації користувача (згідно ТУ п.3.1.)

  • Перевірка правильності (ТУ, п.3.2.)

  • Перевірка узгодженості (ТУ, п. 3.3.)

  • Перевірка зрозумілості (ТУ, п. 3.4.)

 • Перевірка легкості перегляду (ТУ, п. 3.5.)


Оцінювання проводилось згідно методам контролю, вказаним у п.5 ТУ.
^

Методи випробувань


Для випробування був використаний реєстраційний метод, який грунтується на отримуванні інформації під час функціонування ПЗ, коли отримана інформація порівнюється з описаною в документації.

Процес випробувань складався з виконання дій з ПЗ, які передписуються ТУ, Настановою користувача та тестовими прикладами (див. Додаток А) та порівняння реакції ПЗ з тією, що задокументована у ТУ та Настанові користувача. Кожна дія з настанови користувача була відтворена з метою простеження результату.

Таким чином, основний метод випробувань – порівняння фактичної поведінки ПЗ з тою, що регламентована ТУ і Настановою користувача.

Результати випробування порівнюються з тими, що було отримано методом зчитування документації, та звіряються. Якщо реакція ПЗ (подія інтерфейсу користувача, така, як, наприклад, відображення діалогового вікна або зміна графічного зображення) відповідає документованій, тоді у журналі робиться помітка про відповідність даної функціональності ТУ і Настанові користувача, інакше робиться помітка про невідповідність і випробування можуть бути припинені спільним рішенням комісії.

Форма подання оброблюваної інформації має описувати дію користувача і належну (очікувану) реакцію ПЗ. Під час обробки інформації порівняння графічної інформації та подій ПЗ має бути точним, тобто співпадати з точністю до існування, розміщення та стану усіх описаних елементів інтерфейсу, тексту усіх надписів та відповідності піктограм.

Дані про якість ПЗ, накопичені до початку випробувань, використовуються членами комісії для досвідного визначення вірогідних місць помилок та невідповідностей.

Аналіз результатів випробувань проводиться реєстраційним методом – визначається, чи було зареєстровано ту дію ПЗ, яка очікувана у зв’язку з документацією. Отримані таким чином результати вважаються вірогідними. Якщо під час випробування ситуації було використано усі можливі способи дії користувача у даній ситуації та отримано відгук ПЗ на кожний спосіб дії, тоді результати випробувань даної ситуації вважаються повними.
^

Засоби випробувань


Випробування проводились у такому операційному середовищі:

 • Персональний комп´ютер на базі процесора Intel Pentium 300 MГц

 • Оперативна пам’ять – 64 Мб.

 • Вільний простір на жорсткому диску – 4 800 Мб.

 • Відеоадаптер ASUS V3800, 16 Mb, 3D-прискорювач, роздільна здатність 800х600х24 біт колір..

 • Пристрій зчитування CD-ROM Teac 40 швидкостей.

 • Маніпулятор типу «миша» Microsoft.

 • Клавіатура Mitsumi.

 • Дисковод для доступу до гнучких дисків 3,5 дюймів

 • Звукова плата Creative SB та колонки ISO-188

 • Встановлена операційна система Microsoft Windows 98 (версія 4.10.2222, рік випуску 1999) російської локалізації.

 • Встановлений пакет Microsoft Office 97

 • Встановлена версія Internet Explorer 4.0

 • Дослідний зразок ПЗ на носії даних типу CD.
^

Організація випробувань


Випробування проводились протягом робочого тижня 20.05.2002-24.05.2002 на базі Харківського державного педагогічного університету (ауд. 203-А). Випробування були поділені на етапи таким чином:

 1. Випробування програми та даних

 2. Випробування настанови користувача

 3. Випробування керівництва вчителя

 4. Випробування керівництва учня

Випробування проводились усіма членами комісії, підготовку документації здійснювали С.А.Раков і К.О.Осенков, підготовку результуючих документів (цей звіт та протокол випробувань) будуть здійснювати С.А.Раков і К.О.Осенков.

Головним етапом випробування програм та даних була перевірка ПЗ на виконання тестових прикладів (див. Додаток А Програми і методики). Інструкції тестових прикладів були повністю відтворені, результати фіксувались візуально і за допомогою ПЗ Windows Explorer. Результати порівнювались із очікуваними з документації (Настанова користувача) та реєструвались.

Усі випробування проходили з метою встановлення відповідності ПЗ технічним умовам, п.п. 2, 3. Використовувались методи оцінки та перевірки, зазначені у п. 5 ТУ.

При випробуванні документації основним методом була перевірка відповідності документів програмам і даним, перевірка коректності посилань на програми та дані, відповідність графічних ілюстрацій та посилань на файли дистрибутивного носія.
^

Результати випробувань


Перевірка усіх тестових прикладів, наведених у додатку А програми і методики випробувань пройшла успішно.

Під час тестування документації користувача було знайдено і виправлено орфографічні та граматичні помилки, деякі невідповідності графічних посилань на програми та дані (копії екрана застарілих версій діалогових вікон), які було відразу ж виправлено.

Таким чином ПЗ і документація відповідають усім вимогам, переліченим в ТУ, та випробування рішенням комісії вважаються закінченими та успішними.

Висновок


ПЗ пройшов попередні випробування і готовий до надання у СОФТ-РЕЙТИНГ з метою проведення приймальних випробувань і сертифікації.