asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГРАМА

вступного екзамену з української мови

для вступників на основі базової загальної

середньої освіти зі спеціальностей

5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010601 Соціальна педагогіка

5.01010201 Початкова освіта

5.01020101 Фізичне виховання*

5.02020401 Музичне мистецтво*
ПЕРЕЛІК ТЕМ

І. Правопис основи слова

1.1. Правопис ненаголошених голосних.

1.2. Апостроф.

1.3. Сполучення йо, ьо.

1.4. Правила чергування голосних.

1.5. Чергування голосних у дієслівних коренях.

1.6. Літери Г,г, Ґ,ґ.

1.7. Позначення м’якості приголосних.

1.6. Зміни приголосних при їх збігу.

1.7. Спрощення груп приголосних.

1.8. Подвоєння та подовження приголосних.

1.9. Правопис префіксів.

1.10. Правопис суфіксів.

1.11. Правопис складних слів.

1.12. Уживання великої літери.

1.13. Правила переносу.
ІІ. Правопис закінчень відмінюваних слів
2.1. Правопис відмінкових закінчень іменників.

2.2. Відмінювання прикметників.

2.3. Відмінювання й правопис числівників.

2.4. Відмінювання й правопис займенників.

2.5. Дієвідмінювання й правопис дієслів.

2.6. Правопис дієприкметників і дієприслівників.
ІІІ. Правопис слів іншомовного походження
3.1. Правопис приголосних.

3.2. Передача звука [J] та голосних.

3.3. Групи приголосних з голосними.

3.4. Відмінювання слів іншомовного походження.
^ IV. Правопис власних назв
4.1. Правопис і відмінювання українських та слов’янських прізвищ.

4.2. Правопис і відмінювання імен.

4.3. Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники.

4.4. Правопис географічних назв.
V. Найголовніші правила пунктуації
5.1. Крапка.

5.2. Знак питання.

5.3. Знак оклику.

5.4. Кома в простому і складному реченні.

5.5. Крапка з комою.

5.6. Двокрапка.

5.7. Тире.

5.8. Крапки.

5.9. Дужки.

5.10. Лапки.

5.11. Розділові знаки при прямій мові.