asyan.org
добавить свой файл
1
Перспективний план

проведення дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування в дітей молодшого шкільного та підліткового віку навчально-дослідницьких умінь початкового та базового рівнів» як складової частини всеукраїнського експерименту з упровадження

інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ» з метою експериментальної перевірки результативності науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь

на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» на 2011– 2017 роки (початкова школа)


п/п

Етапи / Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

Організаційно-діагностичний етап (червень 2012р. – вересень 2012р.)

1.

Обговорення теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

Червень 2012р.

Готовність до роботи в умовах експерименту.

2.

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

Червень - вересень

2012р.

Створення бази даних за темою експерименту.

3.

Нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Червень - вересень

2012р.а) розробка Інструкції про функціональні обов’язки членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту;

Червень - вересень

2012р.

Інструкції про функціональні обов’язки членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту.
б) планування дослідно-експериментальної роботи у школі;

Червень - вересень

2012р..

План проведення дослідно-експериментальної роботи у школі.
в) проведення педагогічних рад на тему «Організація діяльності навчального закладу під час проведення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи»;

Червень - вересень

2012р.

Рішення педагогічних рад на тему «Організація діяльності навчального закладу під час проведення організаційно-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи».
г) підписання договорів про співпрацю педагогічного колективу закладу з представниками громади в регіоні.

Червень - вересень

2012р.

Залучення батьківської громадськості до дослідно-експериментальної роботи.

4.

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми

Червень - вересень 2012р.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

1

2

3

4
дослідно-експериментальної роботи
дослідно-експериментальної роботи.

5. 

Створення умов для організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі.

Червень - вересень

2012р.

Покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

6.

Створення ініціативної творчої групи з розробки та реалізації програми проведення дослідно-експериментальної роботи.

Червень - вересень

2012р.

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи.

7.


Визначення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту.

Червень - вересень

2012р.

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи.

8.

Формування творчих груп за напрямами дослідно-експериментальної роботи.

Червень - вересень

2012р.

Програми роботи творчих груп.

9.

Анкетування молодших школярів та їхніх батьків.

Червень - вересень 2012р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка.

10.

Анкетування педагогічних працівників.

Червень - вересень

2012р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка.

11.

Підбиття підсумків організаційно-діагностичного етапу.

Вересень

2012р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка.

Корегувально-формувальний етап (жовтень 2012 р. – травень 2017 р.)

1.

Участь у проведенні щорічних Всеукраїнських науково-педагогічних діалогів (на виконання завдань інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ»).

Серпень - вересень 2012р. серпень - вересень 2017р.

Підвищення професійної компетентності педагогів-учасників експериментальної роботи.

2.

Участь у майстер-класах, тренінгах для педагогів початкової ланки освіти з питань організації навчальних досліджень молодших школярів.

Серпень - вересень 2012р. – серпень - вересень 2017р.

Підвищення професійної компетентності педагогів-учасників експериментальної роботи.

3.

Впровадження моделі формування в дітей шкільного віку (початкова школа) навчально-дослідницьких умінь з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України.

Вересень 2012р. -

травень 2017 р.

Організація системної навчально-дослідницької діяльності молодших школярів з метою формування у них навчально-дослідницьких умінь.

4.

Апробація дидактичних матеріалів щодо організації з дітьми навчально-дослідницької діяльності в початковій ланці освіти.

Вересень 2012р. -

травень 2015 р.

Відпрацювання системи роботи з метою формування у молодших школярів навчально-дослідницьких умінь.

5.

Внесення корективів до моделі формування в дітей шкільного

Вересень 2012р. -

травень 2014р.

Визначення системи роботи для подальшого

1

2

3

4
віку (початкова школа) навчально-дослідницьких умінь з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України.
запровадження в експериментальних класах.

6.

Підготовка річного звітного матеріалу та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей».

Березень-квітень

2012р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи, друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

7.

Підготовка річного звітного матеріалу та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи».

Березень-квітень 2013р.


Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи; друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

8.

Підготовка річного звітного матеріалу та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь».

Березень-квітень 2014р.


Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи; друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

9.

Підготовка річного звітного матеріалу та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності».

Березень-квітень

2015р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи; друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

10.

Підготовка річного звітного матеріалу та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості формування навчально-дослідницьких умінь підготовчого, початкового і

Березень-квітень

2016р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи; друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

1

2

3

4
базового рівнів»11.

Анкетування педагогічних працівників, молодших школярів та їхніх батьків з метою з’ясування необхідності у корегуванні сутності моделі.

Березень-квітень 2012р.,

Березень-квітень 2017р.

За необхідності внесення змін до змісту моделі.

12.

Підготовка узагальнюючих матеріалів за результатами проведення корегувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Березень-квітень 2017р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи.

13.

Підбиття підсумків корегувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Квітень – травень 2017р.

Узагальнення статистичних даних.

14.

Підготовка звіту про хід та результати проведення корегувального етапу дослідно-експериментальної роботи

Квітень – серпень 2017р.

Звіт про хід та результати проведення корегувального етапу дослідно-експериментальної роботи, довідка.

Узагальнюючий етап (вересень 2017 р. – грудень 2017 р.)

1.

Участь у проведенні щорічних Всеукраїнських науково-педагогічних діалогів (на виконання завдань інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ»)

Серпень – вересень 2017р.;


Підвищення професійної компетентності педагогів-учасників експериментальної роботи.

3.

Порівняння результатів вхідного і вихідного анкетування педагогічних працівників, учнів контрольних і експериментальних класів та їхніх батьків; визначення співвідношення мети і завдань дослідження з результатами експерименту

Вересень - жовтень 2017р.

Статистичні дані для аналітичної роботи.

4.

Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів, системне оцінювання ефективності впровадження моделі формування в дітей молодшого шкільного віку навчально-дослідницьких умінь початкового рівня з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України


Жовтень 2017р.

Відпрацювання системи роботи в експериментальних класах щодо формування у молодших школярів навчально-дослідницьких умінь початкового рівня.

1

2

3

4

5

Спостереження за навчанням учнів контрольних і експериментальних класів у 5-му класі основної школи; анкетування учнів контрольних і експериментальних класів; проведення бесід з педагогічними працівниками основної школи; аналіз отриманих даних


Вересень – листопад 2017р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка.

6

Підготовка узагальнюючого звіту про хід та результати проведення дослідно-експериментальної роботи в початковій школі на засадах наступності між суміжними ланками освіти та представлення підготовлених матеріалів на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей як чинник самореалізації та самовизначення в майбутньому»


Грудень 2017р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи; друкування рукописів у матеріалах науково-практичної конференції.

7

Підготовка аналітичних матеріалів для наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.


Листопад – грудень 2017р.

Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-дидактичне забезпечення експерименту).


Науковий керівник, завідувачка відділу інформаційно-дидактичного

моделювання Національного центру «Мала академія наук України»,

кандидат педагогічних наук, доцент Т. І. Чернецька
Директор комунального закладу

«Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Л. П. Матяшова