asyan.org
добавить свой файл
1Примітка «Потенційні зобов’язання банку»
а) розгляд справ у суді.

Протягом першого півріччя 2012 року на користь ПАТ «КОНВЕРСБАНК» було ухвалено 12 судових рішень за позовами майнового характеру, за якими Банк виступав Позивачем. Загальна сума позовних вимог склала 43 394 тис. грн.

До Банку подано 5 позовів немайнового характеру. У 3 позовах відмовлено, 2 перебувають на розгляді.

На 01.07.12р. на розгляді у судах перебуває 8 справ за позовами Банку до боржників щодо стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб. Сума вимог складає 8 746 тис. грн.
б) потенційні податкові зобов'язання.

Враховуючи зміни в податковому законодавстві, керівництво Банку вважає, що можливість виникнення непередбачених податкових зобов'язань є незначною.
в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Станом на 01.07.12р. суми контрактних зобов'язань, пов'язані із придбанням основних засобів та нематеріальних активів, в ПАТ «КОНВЕРСБАНК» відсутні.
г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату поточного кварталу

^ На кінець попереднього фінансового року

1

2

3

4

1

До 1 року

3 617

10 229

2

Від 1 до 5 років

19 893

8 064

3

Понад 5 років

-

-

4

Усього

23 510

18 293

Загальна сума майбутніх мінімальних суборендних платежів, яка очікується, будуть отримані ПАТ «КОНВЕРСБАНК» за невідмовними угодами про суборенду і станом на 01 липня 2012 року становить 2 289 тис. грн.
ґ) дотримання особливих вимог.

Характер використання залучених Банком коштів не має будь-яких особливостей або вимог щодо дотримання певних умов їх використання.
д) зобов'язання з кредитування.

За своєю структурою зобов’язання значною мірою забезпечені заставою, непередбачені зобов’язання з кредитування на звітну дату відсутні.
Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

На звітну дату поточного кварталу

На кінець попереднього фінансового року

1

2

3

4

5

1

Зобов'язання з кредитування, що надані

 

33 595

1 922

2

Невикористані кредитні лінії

 

100 343

92 731

3

Експортні акредитиви

 

-

-

4

Імпортні акредитиви

 

-

-

5

Гарантії видані

 

11 075

658

5

Інші

 

-

-

6

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням

 

(369)

(378)

7

Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за мінусом резерву

 

144 644

94 933


Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату поточного кварталу

^ На кінець попереднього фінансового року

1

2

3

4

1

Гривня

142 767

92 565

2

Долар США

1 678

1 771

3

Євро

199

597

4

Інші

-

-

5

Усього

 144 644

94 933


е) активи, надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.
Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

^ На звітну дату поточного кварталу

На кінець попереднього фінансового року

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

активи, надані в заставу

Забезпечене зобов'язання

1

2

4

5

6

7

1

Торгові цінні папери

-

-

-

-

2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

-

-

-

-

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

-

-

-

4

Інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

5

Основні засоби

-

-

-

-

6

Кошти в інших банках

932 186

933 077

1 284 841

1 284 841

7

Усього

932 186

933 077

1 284 841

1 284 841"16" липня 2012 року
Голова Правління Д.В. Грабовецький

Головний бухгалтер М.Р. Бондаренко

Виконавець: Цимбал Г.О.

тел. 207-70-08