asyan.org
добавить свой файл
1
Прибуток в торгівлі, резерви і шляхи його збільшення

в сучасних умовах

ст.

Вступ……………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Економічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства……………………………………………………………………………7

1.1 Економічна природа прибутку як фінансового результату та його роль в діяльності торговельного підприємства……………………………………………….7

1.2 Система показників прибутку і рентабельності та фактори, що на них впливають……………………………………………………………………………….16

1.3 Значення прибутку у забезпеченні самофінансування торговельного підприємства…………………………………………………………………………....27
Розділ 2. Оцінка прибутковості реалізації товарів підприємства за 2006 – 2008 роки…………………………………………………………………………………......44

2.1 Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Зіко» за 2006-2008 роки……..44

2.2. Аналіз показників рентабельності ТОВ «Зіко» за 2006-2008 роки……………..60

2.3 Оцінка впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємства……70
Розділ 3. Резерви та шляхи збільшення прибутку торговельних підприємств в сучасних умовах…………………………………………………………………….…84

3.1 Стратегія управління прибутком торговельного підприємства: цілі, вихідні передумови та порядок розробки…………………………………………………...…84

3.2. Шляхи збільшення прибутку торговельного підприємства з огляду впливу внутрішніх та зовнішніх чинників………………………………………………….…97

3.3 Максимізація прибутку як передумова підвищення рентабельності підприємств торгівлі…………………………………………………………………………...…….117
Висновки та пропозиції