asyan.org
добавить свой файл
1Лізингова Заявка ____.______. 2008 р.

Предмети лізингу
Компанія виробник
Продавець

Рік випуску

Кількість, шт.

Вартість, тис грн.^ Вид лізингу: оперативний  фінансовий  зворотній 

Строк лізингу (місяців): 24 36 48 інший ______

Бажаний авансовий платіж (%): _______________________________________________________

Загальна інформація про підприємство (Заявник)


Повна назва підприємства
Дата реєстрації/ Код ЄДРОПОУ/

/

Поштова адреса/ Веб сторінка

/

Керівник підприємства, тел.
Особа, яка веде проект, тел./електр. адреса


Сфера діяльності
Кількість працівників /кількість філій

/

Засновник
Банк клієнта


^ Фінансові показники діяльності підприємства (Заявника)

Копії балансу та форми 2 за останній звітний період повинні бути надані разом з лізинговою заявкою. Лізингові заявки без зазначених копій не розглядаються.
^ Кредитна історія

Банк/ номер договору

Валюта

Мета кредиту

Сума кредиту

Місячний платіж, грн.

Дата початку

Дата погашення

Всього

Підприємство (Заявник) надає згоду на перевірку бюро кредитних історій інформації, що внесена до Заявки, а також на отримання додаткової інформації, порівняно з внесеною до анкетних даних, від державних реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів), а також з інших дозволених законом джерел.
Керівник підприємства : _____________________ /__________________________/


(Підпис) (П.І.Б.) м.п.