asyan.org
добавить свой файл
1
ЯКИЙ РОЗМІР ЄВ ЗАСТОСОВУЮТЬ РОБОТОДАВЦІ ПРИ НАРАХУВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ПРАЦЮЮЧОМУ ІНВАЛІДУ, ЯКЩО КОПІЮ ДОВІДКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ НАДАНО НЕ З ПЕРШОГО РОБОЧОГО ДНЯ МІСЯЦЯ?

Відповідно до абз. другого п. 1 частини 1 ст. 4 ЗУ від 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2464), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) є роботодавці - підприємства, установи та організації, інші ЮО, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з ЄДР), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших ЮО, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Абзацом першим частини 5 ст. 8 Закону N 2464 визначено, що ЄВ для платників, зазначених, зокрема, у абз. другому частини 1 п. 1 ст. 4 Закону N 2464, встановлюється у відсотках до визначеної абз. першим п. 1 частини 1 ст. 7 Закону N 2464 бази нарахування ЄВ (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників ЄВ, з урахуванням видів їх економічної діяльності у розмірі від 36,76 до 49,7 відсотка.

Відповідно до частини 13 ст. 8 Закону N 2464 ЄВ для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відс. визначеної п. 1 частини 1 ст. 7 Закону N 2464 бази нарахування ЄВ для працюючих інвалідів.

Базою нарахування ЄВ для платників, зазначених у п. 1 частини 1 ст. 4 Закону N 2464, є, зокрема, сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ "Про оплату праці" (абз. перший п. 1 частини 1 ст. 7 Закону N 2464).

Тобто ЄВ у розмірі 8,41 відс. встановлено лише для підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб, де працюють інваліди, дана норма не поширюється на ФОП (роботодавців).

Підставою для застосування цього розміру ЄВ є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (п. 3.13 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 N 21-5).

Слід зазначити, що на одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. N 22-2, зокрема, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування та розміри ставок ЄВ.

Отже, роботодавець протягом поточного місяця до отримання завіреної копії довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності нараховує ЄВ у розмірі від 36,76 до 49,7 відс. (відповідно до класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника).

З дати отримання такої довідки ЄВ для працюючих інвалідів застосовується у розмірі 8,41 відсотка.