asyan.org
добавить свой файл
1

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ

Необхідність оформлення дозволу


Більшість підприємців, що розпочинають свою власну справу, детально прораховують конкретні бізнес-плани, операції, бачать їх кінцевий результат і тому впевнені в досягненні успіху. Однак, коли вони входять в реальне бізнес-середовище, то часто стикаються з додатковими труднощами, вимушеними діями та витратами, які супроводжують основну діяльність і на які вони на етапі перспективного планування не розраховували. Частково це обумовлено стороною бюрократичною, а саме - великою кількістю діючих регуляторних актів, частково елементарним незнанням підприємцями умов ведення діяльності. У великій кількості випадків однією з таких умов є отримання дозволу в органах державного пожежного нагляду. Необхідність отримання такого дозволу обумовлена діючим законодавством, зокрема Законом України "Про пожежну безпеку".

Без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється:

введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих та інших об'єктів

впровадження нових технологій

передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції

оренда будь-яких приміщень

початок діяльності новостворених підприємств

Якщо в наведених випадках така заборона порушується, то власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством. Це, зокрема, означає, якщо при перевірці органами державного пожежного нагляду будуть виявлені факти діяльності без оформлення дозволу, то можуть бути винесені постанови про застосування запобіжних заходів (призупинення експлуатації приміщень, об'єктів тощо), бо є явні порушення діючого законодавства.

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001р. № 150 (НАПБ Б.07.012-2001).
^

Рекомендації щодо прийняття рішень


Слід також зазначити, що при прийнятті рішення про відкриття власної справи, підприємства, оренду, необхідно обов'язково врахувати досить велику кількість діючих вимог пожежної безпеки, забезпечення виконання яких потребує часу і коштів. Основні вимоги пожежної безпеки для переважної більшості підприємств малого та середнього бізнесу містяться в таких державних нормативних актах, як:

 • Закон України "Про пожежну безпеку";

 • Правила пожежної безпеки в Україні;

 • Правила технічного утримування установок пожежної автоматики;

 • Правила будови електроустановок;

 • Правила пожежної безпеки на ринках України;

 • Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях України;

 • Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

 • ДБН (Державні будівельні норми) В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

 • ДБН В.2.5.13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

 • ДБН В.2.2-9-99* Громадські будинки та споруди;

 • ГОСТ 12.4.026-76* "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Взагалі нормативних актів з питань пожежної безпеки набагато більше. За необхідності їх можна придбати або ознайомитися в бібліотеках, у пожежних частинах, на сайтах у мережі Інтернет.

Краще за все попередньо проконсультуватися у фахівців, тоді Ви будете реально бачити увесь комплекс необхідних для виконання протипожежних заходів і що це Вам буде вартувати.
^

Рекомендації щодо складання договору про оренду


Законом України "Про пожежну безпеку" (стаття 5) чітко визначені обов'язки як власників-орендодавців так і орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки. Ці обов'язки абсолютно однакові! Тому дуже важливо на стадії складання договору про оренду їх розмежувати, тобто конкретно визначити які обов'язки приймає на себе орендодавець, а які орендар. Є логічним, наприклад, якщо у будівлі, де планується оренда приміщень, є загальні системи протипожежного захисту ( установки автоматичної пожежної сигналізації, пожежегасіння, димовидалення, оповіщення про пожежу, пожежні кран-комплекти тощо), то щоб обов'язки за утримання їх у працездатному стані взяв на себе орендодавець. Зрозуміло, частину своїх витрат за узгодженням сторін, він включить в саму орендну плату, але за це орендар позбавляється в майбутньому великого клопоту. Також необхідно визначити режим роботи орендованих приміщень, порядок доступу в них у неробочий час у випадку пожежі або інших надзвичайних ситуацій, дії охорони, порядок надання орендодавцем інформації для орендарів стосовно будівельних і технічних характеристик, проектної документації, перевірок протипожежного стану, тощо. Часто всі ці питання оформлюють окремим додатком до договору оренди, який є його невід'ємною частиною. Не забудьте виписати у договорі відповідальність сторін і за наслідки можливої пожежі. Будьте дуже уважні і не пожалійте часу на розробку договору, бо в подальшому від цього залежить або ускладнення або спрощення Вашої діяльності.
^

Перший крок щодо оформлення дозволу


Якщо рішення про створення нового підприємства, оренду і т.і. прийняте, то спочатку бажано у приймальні години прийти у пожежну частину адміністративного району за місцем знаходження Вашого об'єкта і там отримати необхідну інформацію, взяти і можливо заповнити бланк заяви на одержання дозволу, з'ясувати хто і коли буде проводити експертизу з оцінки протипожежного стану тощо.
^

Документи для одержання дозволу


Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду:

 1. Заяву встановленого зразка;

 2. Матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення;

 3. Копію договору оренди (для одержання дозволу на оренду приміщень).

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджена МНС.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).
^

Оцінка протипожежного стану об'єктів


Оцінка протипожежного стану об'єктів визначає:

 • відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо протипожежним вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки;

 • достатність та відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Виконані роботи оформлюються висновком.
^

Видача або відмова у видачі дозволу


Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених вище документів повинен прийняти рішення про видачу дозволу за встановленим зразком або про відмову у його видачі.

Відмова у видачі дозволу може бути тільки у разі виявлення фактів таких порушень правил пожежної безпеки, які можуть призвести:

 • до виникнення пожежі (наприклад, експлуатується електрична проводка із пошкодженою ізоляцією, зберігаються легкозаймисті рідини у непристосованих для цієї мети приміщеннях з порушенням правил їхнього зберігання тощо);

 • до виникнення перешкод при гасінні пожежі та евакуації людей (наприклад, несправний пожежний гідрант, відсутні вогнегасники, немає необхідної кількості евакуаційних виходів і т.і.).

Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові.

За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки, тобто видається тимчасовий дозвіл. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

Оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування можна шляхом звернення до:

 • вищестоящого органу державного пожежного нагляду;

 • суду.

Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

Дозвіл не оформлюється у разі прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів державною комісією, утвореною в установленому порядку.

Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється органами державного пожежного нагляду, тобто згідно з п. 4.2.15 Настанови з організації роботи органів державного пожежного нагляду у цих випадках планові пожежно-технічні обстеження в поточному році не повинні проводитися.
^

Загальна схема отримання дозволу


Вона виглядає так:

Відвідування органу державного пожежного нагляду, отримання первинноїінформації, узгодження термінів проведення оцінки протипожежного стану

Оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, щопроводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною(фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи)

Подача документів (заява встановленого зразка, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди) до органу Державного пожежного нагляду, реєстрація документів у спеціальному журналі

^ Розгляд документів і прийняття органом Державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів рішення:

Відмова у видачі дозволу у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі абоперешкод при її гасінні та евакуації людей

Видача тимчасового дозволу із зазначеннямтерміну його дії за наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей)

Видача дозволу без обмеження терміну його дії за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки

Направлення заявнику копії обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу.

 

 

Рис. 1. Схема отримання дозволу.