asyan.org
добавить свой файл
1
Правова та політична статистика
п/п

Найменування форми

Індекс

форми

Періо-

дичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання, вказаний на бланку форми


1.

Звіт про розгляд справ про

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до

адміністративної відповідальності, за 20__ рік

(22.09.2009 №354)

1-АП

річна

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше

20 січня


2.

Звіт про діяльність громадської організації

(30.10.2013 №331)

1-гро-мадська

органі-зація

річна

Керівний орган громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"

Органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше

10 березня
3.

Звіт про зареєстровані громадські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації

(30.10.2013 №330)

1-ПГО

річна

Структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міста обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

20 січня

Державна реєстраційна служба України


Державній службі статистики України

не пізніше

20 січня