asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9
^

3. Здійснення розрахунків


3.1. Метою цього розділу є визначення даних та інформації, якими Розпорядник системи фінансових розрахунків забезпечує Членів Оптового ринку електричної енергії, та термінів, у які повинні бути виконані розрахунки та підготовлені звіти.

3.2. Звіти

3.2.1. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен підготувати для всіх Членів Оптового ринку електричної енергії не пізніше за 16:00 кожної доби звіт, який включає таку інформацію для кожного розрахункового періоду наступної доби:

(1) очікувана гранична ціна системи;

(2) ціна робочої потужності (Црм/р);

(3) прогноз споживання (Ррт/р);

(4) сумарна заявлена максимальна потужність блоків (Ррmax/р);

3.2.2. В міру надходження даних протягом одного робочого дня, наступного за відповідною добою, Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати звіт всім Членам Оптового ринку електричної енергії, який містить таку інформацію, що стосується цієї доби:

(1) заміряне споживання у кожній точці постачання;

(2) заміряне споживання всіх зареєстрованих точок постачання;

(3) попередні дані замірів для кожного суб’єкта споживання.

3.3. Попередній розрахунок

3.3.1. Не пізніше, ніж на другу календарну добу після відповідної доби Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати кожному Члену Оптового ринку електричної енергії звіт, що включає дані та інформацію, які кожний Член Оптового ринку електричної енергії повинен отримувати відповідно до положень Додатку А цієї Інструкції.

3.4. Остаточний розрахунок

3.4.1. Не пізніше, ніж на сьому календарну добу, наступну за відповідною розрахунковою, Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати звіт кожному Члену Оптового ринку електричної енергії, що включає дані та інформацію, які кожний Член Оптового ринку електричної енергії та РФК має отримувати відповідно до положень Додатку А цієї Інструкції.

3.5. Форма звітності

3.5.1. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен підпорядковуватися всім обгрунтованим розпорядженням Ради Оптового ринку електричної енергії стосовно форми звітності відповідно до цієї Інструкції.

3.6. Постійні дані

3.6.1. Після введення чи зміни постійних даних Стороні, від якої одержані ці дані, повинен надаватися звіт із змінами, що стосуються постійних даних. Цей звіт повинен також надаватися Раді Оптового ринку електричної енергії.
^

Додаток А Зміст попереднього та остаточного розрахунків


1. Дані та інформація, які доступні кожному виробнику електричної енергії

Кожний виробник електричної енергії повинен отримувати таку інформацію, яка стосується кожного блоку, який продає вироблену електроенергію за Правилами Ринку:

- ідентифікатор станції;

- номер блока.

Інформацію, що стосується кожного розрахункового періоду:

- надані команди Диспетчерського центру;

- час надання команд;

- час початку дії команд;

- початкові та кінцеві дані заявок;

- фактична робоча потужність;

- фактичний виробіток електроенергії;

- фактичний відпуск електроенергії;

- виробіток електроенергії за графіком;

- розрахункова заявлена ціна;

- сплата за виробіток;

- вимушений надвиробіток електроенергії та сплата за нього;

- вимушений недовиробіток електроенергії та сплата за неї;

- сплата за резерв робочої потужності;

- штрафи за порушення;

- додаткові платежі;

- повна сплата блока;

- повна сплата електростанції;

- повна сплата виробнику електроенергії.

Кожний виробник електричної енергії, який продає вироблену електроенергію згідно умов двостороннього договору має одержувати інформацію по кожному з них, яка б висвітлювала кожен компонент платежів по таких договорах. Нижче наведено мінімум інформації по двостороннім договорам, якою мають володіти всі члени ринку по кожній з генеруючих одиниць (блок або станція), які задіяні в двосторонніх договорах:

- надані команди Диспетчерського центру;

- час надання команд;

- час початку дії команд;

- початкові та кінцеві дані заявок;

- фактична робоча потужність;

- фактичний виробіток електроенергії;

- повна сплата блоку;

- повна сплата електростанції;

- повна сплата виробнику електроенергії.

2. Дані та інформація, які повинні бути доступні кожному постачальнику електричної енергії

Кожному постачальнику електричної енергії повинні надаватися такі дані та інформація щодо кожного розрахункового періоду:

- заміряне споживання в кожній ПСТП, що відноситься до цього окремого постачальника електричної енергії;

- повне заміряне споживання всіх ПСТП, що відноситься до зазначеного постачальника електричної енергії.

За кожну добу:

- плата постачальника електричної енергії, що відноситься до окремого постачальника електричної енергії;

- виміряне споживання окремого постачальника електричної енергії.

3. Інформація та дані, що повинні бути доступні всім Членам Оптового ринку електричної енергії:

- повне розрахункове споживання;

- гранична ціна системи;

- ціна робочої потужності;

- оптова ціна закупівлі;

- оптова ринкова ціна.

Ніяка ринкова інформація не може розглядатися як конфіденційна і може надаватися кожному Члену Ринку.

4. Інформація, що надається РФК

Протягом семи діб після доби, яка розглядається, РФК повинен отримати наступну інформацію від Розпорядника системи фінансових розрахунків стосовно даної доби:

для кожного постачальника електричної енергії:

- назву постачальника електричної енергії;

- ідентифікатор постачальника електричної енергії;

- повну кількість електроенергії, яка закуплена за кожний розрахунковий період, МВтг;

- суму платежу за електроенергію, яка закуплена за кожний розрахунковий період, крб;

- для кожного виробника електричної енергії:

- назва електростанції;

- ідентифікатор блоку;

- кількість електроенергії, відпущеної в кожному розрахунковому періоді, Мвтг;

- сума сплати кожному блоку за відпущену електроенергію, крб;

- суму сплати кожному виробнику електричної енергії, крб;

загальну інформацію:

- оптову ринкову ціну за кожний розрахунковий період;

- оптову ціну купівлі за кожний розрахунковий період.

5. Додаткова інформація

Всі Члени Оптового ринку електричної енергії можуть отримувати дані, які доповнюють зазначені вище, але Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен стягувати плату за надання зазначених даних. Розмір такої плати повинен бути визначений Радою Оптового ринку електричної енергії.

"Збірник нормативних документів”, 1998 р.
<< предыдущая страница