asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8 9
^

2. Невідкладні процедури


2.1. Ціль

Цей розділ встановлює процедури, які призначені для застосування Розпорядником системи фінансових розрахунків, Розпорядником фінансових коштів ринку, Членами Оптового ринку електричної енергії та ДПЕ у випадку виникнення труднощів, які виникають внаслідок:

(1) затримки або збою в розробці графіка;

(2) затримки або збою в зборі даних;

(3) затримки або збою у визначенні граничної ціни системи (ПСС), оптової ціни покупки (ОЦП) чи оптової ринкової ціни (ОРЦ) в будь-який розрахунковий період.

2.2. Затримка або збій у розробці графіка

2.2.1. Цей підрозділ застосовується, якщо графік, який містить дані та інформацію, необхідні згідно з Додатком А, але не можуть бути отримані Розпорядником системи фінансових розрахунків у разі проходження розрахунку відповідно до положень Додатку А до того часу, який може бути встановлений у відповідних інструкціях.

2.2.2. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен негайно сповістити Раду Оптового ринку електричної енергії (з наданням копії НКРЕ) про те, що ситуація, визначена у пункті 2.1, мала місце або він вважає, що зазначена ситуація може виникнути в будь-який час, або про неможливість виконання правильних розрахунків.

2.2.3. Після застосування всіх обгрунтованих заходів щодо ліквідації збою Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен (згідно з викладеним нижче) терміново сповістити Раду Оптового ринку електричної енергії (з наданням копії НКРЕ) про програму робіт щодо попередження повторного збою та усунення будь-яких недоліків, які заважають розробці графіка, для того, щоб відновити розробку графіка не пізніше, ніж закінчиться семиденний термін після простроченої доби графіка. Якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків вирішить, що недоліки, які виникли, неможливо усунути, щоб відновити розробку графіка не пізніше до закінчення зазначеного вище семиденного періоду, він може в будь-який час запросити дозвіл у Ради Оптового ринку електричної енергії на його продовження.

2.2.4. Якщо виникла ситуація, визначена в пункті 2.2.1, або Розпорядник системи фінансових розрахунків подав заяву, згідно з пунктом 2.2.2, та програма робіт. що визначена в пункті 2.2.3. не усунула порушення протягом часу, який повинен бути обумовлений відповідними інструкціями. Рада Оптового ринку електричної енергії повинна:

(1) зобов’язати Розпорядника системи фінансових розрахунків приступити (наскільки це практично можливо) до збору та обробки даних та інформації, які потрібні для використання у фінансових розрахунках для того, щоб забезпечити розробку графіка вручну;

або

(2) оцінювати вихідні дані фінансових розрахунків для відповідної доби на такій основі, яка повинна бути обумовлена узгодженими інструкціями, та відповідно повідомити про це НКРЕ.

Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії вирішить продовжити роботу відповідно до підпункту (2), Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати таку підтримку та допомогу, яку Рада Оптового ринку електричної енергії може вимагати з метою одержання зазначених вище оцінок.

2.2.5. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії зобов’яже Розпорядника системи фінансових розрахунків продовжити роботу, і як зазначено, в підпункті (1) пункту 2.2.4, то Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен доповісти про наслідки вжити заходів Раді Оптового ринку електричної енергії та НКРЕ, на її запит, до закінчення сьомої доби, наступної за простроченою.

2.2.6. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії ухвалює будь-який графік, розроблений Розпорядником системи фінансових розрахунків відповідно до підпункту (1) пункту 2.2.4, вихідні дані зазначеного графіка повинні бути використані з метою остаточного розрахунку, що здійснюється Розпорядником системи фінансових розрахунків за відповідну добу. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії не узгоджує будь-який графік або, якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків не забезпечив розробку графіка вручну, Рада Оптового ринку електричної енергії повинна оцінювати вихідні дані фінансових розрахунків відповідно до підпункту (2) пункту 2.2.4, і повідомити про це НКРЕ, а зазначені оцінювальні дані повинні використовуватися з метою остаточного розрахунку, який виконує Розпорядник системи фінансових розрахунків для відповідної доби.

2.3. Затримка або збій у зборі даних, потрібних для фактичних розрахунків

2.3.1. Цей підрозділ застосовується, якщо з будь-яких причин до визначеного часу, який може бути обумовлений в узгоджених інструкціях, дані, перелічені у додатку 2, не можуть бути визначені для розрахункового періоду згідно з цим додатком.

2.3.2. При застосуванні цього підрозділу Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен здійснювати заходи, що передбачені Радою Оптового ринку електричної енергії, (і сповістити про це НКРЕ) щодо доповнення відсутніх змінних даних за допомогою перегляду доступних даних чи отримання приблизного значення, визначеного Радою Оптового ринку електричної енергії, величини будь-якої змінної, що не може бути одержана іншим способом.

2.3.3. ДПЕ повинно надавати підтримку та допомогу, яку може обгрунтовано вимагати Рада Оптового ринку електричної енергії чи Розпорядник системи фінансових розрахунків з метою отримання та подальшої обробки диспетчерських команд, які дозволяють відновити визначення потрібних змінних.

2.4. Затримка або збій у визначенні оптової ціни купівлі або оптової ринкової ціни

2.4.1. Цей підрозділ застосовується, якщо з будь-яких причин робота програмного та апаратного забезпечення дає збій при визначенні розмірів ПЦС, ОЦП чи ОРЦ в будь-який розрахунковий період до закінчення терміну, обумовленого узгодженими інструкціями.

2.4.2. При застосуванні цього підрозділу в тому разі якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків не ліквідує збій, відновлюючи роботу програмного та апаратного забезпечення щодо визначення ПЦС. ОЦП чи ОРЦ (відповідно) до закінчення десяти діб, наступними за розрахунковою добою, Рада Оптового ринку електричної енергії повинна (за узгодженням з НКРЕ) визначити розміри ПЦС, ОЦП чи ОРЦ (відповідно), що повинні бути прийняті Розпорядником системи фінансових розрахунків з метою остаточного розрахунку, що стосується зазначеного розрахункового періоду.

2.5. Повноваження Ради Оптового ринку електричної енергії при відсутності узгоджених інструкцій

У всіх випадках, якщо питання, описані у цьому розділ і вимагають виконання, згідно з терміном або у строк, обумовлений в будь-якій узгодженій інструкції, а фактично узгоджена інструкція відсутня, Розпорядник системи фінансових розрахунків та Члени Оптового ринку електричної енергії підпорядковуються обгрунтованим розпорядженням Ради Оптового ринку електричної енергії стосовно цих питань.<< предыдущая страница   следующая страница >>