asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 8 9
^

Частина II. Введення даних


2. Обов’язкові дані

2.1. Фізичні дані

Всі Члени оптового ринку електричної енергії повинні надавати Розпоряднику розрахунків дані, що визначені у цьому розділі.

2.1.1. Дані, які повинні надати:

(1) всі Члени оптового ринку електричної енергії:

- повна назва Члена оптового ринку електричної енергії та відповідні коди;

- вид підприємницької діяльності, якою займається Член оптового ринку електричної енергії (форма власності);

- місцезнаходження (повна адреса) Члена оптового ринку електричної енергії;

- дата вступу Члена оптового ринку електричної енергії в Договір;

- дата виходу Члена оптового ринку електричної енергії з Договору.

(2) теплові електростанції (для кожного блока):

- назва електростанції;

- номер блока;

- точки виміру блока;

- встановлена потужність блока (Ру/б, МВт);

- нормативний технічний мінімум навантаження блока (Рнmin/б, МВт);

- корисний відпуск блока (Ро/б, %), у відсотках від фактичного виробітку блока Эф/б;

- тип палива;

- перелік блоків, які знаходяться в консервації;

мінімальна тривалість часу між послідовними пусками різних блоків (корпусів);

пуск

регламентна тривалість пуску блоку (корпусу) (Т) з

б

різних теплових станів (гарячого, двох напівпрохолодних та

холодного);

мінімальна кількість блоків по “живучості” електростанції на весняно-літній та осінньо-зимовий період

(Пункт 2.1.1 (2) із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1209 від 31.10.2002)

(3) гідроелектростанції (в цілому для кожної електростанції):

- найменування електростанції;

- номер електростанції;

- точки виміру на електростанції;

- встановлена потужність електростанції (Ру/с, МВт);

- корисний відпуск електростанції (Ро/с, %), що виражається у відсотках від фактичного виробітку Эф/с;

(4) атомні електростанції (для кожного блока)

- найменування АЕС;

- номер блока;

- точки виміру блока;

- максимальна потужність блока (Рм/б, МВт);

- нормативний технічний мінімум навантаження блока (Рнmin/б, Мвт);

- корисний відпуск блока (Ро/б, %), у відсотках від фактичного виробітку Эф/б;

(5) оператори зовнішніх перетоків:

- найменування зовнішнього перетока;

- номер зовнішнього перетока;

- точки вимірів та напруга зовнішнього перетока;

- пропускна здатність зовнішнього перетока (Рвн/і);

(6) постачальники електричної енергії:

- найменування мережної точки постачання (МТП);

- точки вимірювання.

(7) крупні споживачі електричної енергії:

- найменування споживчої мережної точки постачання (СМТП);

- точки вимірювання.

2.1.2. Параметри, що відносяться до вимірювальних систем, які експлуатує чи повинна експлуатувати відповідна Сторона:

(1) Найменування підприємства, яке експлуатує вимірювальне обладнання;

(2) Призначення вимірювального обладнання:

1) погодинне вимірювання чи вимірювання з накопиченням кількості прийняття активної електричної енергії, реактивної електричної енергії; погодинне вимірювання чи вимірювання з накопиченням кількості видачі активної електричної енергії, реактивної електричної енергії;

2) вимірювання напруги у точках приєднання вимірювального обладнання;

3) інші дані в залежності від типу вимірів.

(3) Місцезнаходження:

1) основний електрогенератор, допоміжне обладнання електростанції, блочний трансформатор чи станційний трансформатор із номерами лічильників (у випадку розташування вимірювального обладнання на території електростанції);

2) співвідношення з Мережною точкою постачання та положення розрахункового лічильника в структурі системи вимірювання (у всіх випадках).

(4) Коефіцієнти втрат між вимірювальним приладом та Межою ринку.

(5) Інші дані, що можуть вимагатися діючими нормами та інструкціями.

2.1.3. Для тих вимірювальних систем, що відносяться більше, ніж до одного місцевого постачальника електричної енергії, ці дані повинні розподілятися між цими електропостачальниками згідно з діючими нормами та інструкціями.

2.2. Зміни

2.2.1. Всі Члени оптового ринку електричної енергії повинні змінювати фізичні дані, які їх стосуються та зазначені вище в підрозділі 2.1, приводячи їх у відповідність з фізичними характеристиками.

2.2.2. Члени оптового ринку електричної енергії не повинні змінювати показники фізичних даних, що приведені в підрозділі 2.1, частіше, ніж двічі, протягом будь-якого календарного місяця, за виключенням випадків, передбачених Узгодженим порядком. Розпорядник системи розрахунків повинен одержувати повідомлення відповідно до зазначених вище даних чи змін до них, а Член оптового ринку електричної енергії повинен забезпечити повноту та точність наданих даних.

2.2.3. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб при зміні будь-яких фізичних даних, всі дані що залежать від цих змін, були змінені відповідно.

2.2.4. Розпорядник системи розрахунків повинен занести дані, приведені вище, до Системи розрахунків протягом двох днів з моменту отримання повідомлення про ці дані чи внесення змін до них.<< предыдущая страница   следующая страница >>