asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9

Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку). Інструкція про порядок здійснення фінансових розрахунків


Зміст документу


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

02.03.1996

Правила Оптового ринку електричної енергії України

(Правила енергоринку)

в редакції від 2 жовтня 1997 року

Інструкція

про порядок здійснення фінансових розрахунків

комісії регулювання електроенергетики

N 921 ( v0921227-03 ) від 12.09.2003 )

Додаток 2


до Договору між членами Оптового

ринку електричної енергії

( n0001227-96 )

Правила Оптового ринку електричної енергії України

(Правила енергоринку)

в редакції від 2 жовтня 1997 року

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії з питань регулювання електроенергетики

N 1047а ( va047227-97 ) від 12.11.97

Постановами Національної комісії

регулювання електроенергетики

N 992 ( v0992227-99 ) від 30.07.99

N 633 ( v0633227-01 ) від 19.06.2001

N 226 ( v0226227-02 ) від 06.03.2002 - з 07.03.2002

N 252 ( v0252227-02 ) від 15.03.2002 - з 17.03.2002

N 268 ( v0268227-02 ) від 20.03.2002

N 324 ( v0324227-02 ) від 29.03.2002

N 403 ( v0403227-02 ) від 19.04.2002

N 445 ( v0445227-02 ) від 30.04.2002

N 575 ( v0575227-02 ) від 30.05.2002 - з 01.06.2002

N 599 ( v0599227-02 ) від 05.06.2002

N 768 ( v0768227-02 ) від 10.07.2002 - з 16.07.2002

N 844 ( v0844227-02 ) від 31.07.2002 - з 01.08.2002

N 1120 ( v1120227-02 ) від 09.10.2002 - з 20.10.2002

N 1175 ( v1175227-02 ) від 23.10.2002

N 1209 ( v1209227-02 ) від 31.10.2002

N 1265 ( v1265227-02 ) від 19.11.2002 - з 20.11.2002

N 1395 ( v1395227-02 ) від 13.12.2002 )

( По тексту Правил Оптового ринку електричної енергії України

слова “виробники електричної енергії, які не мають

двосторонніх договорів з ДПЕ” замінено на “виробники

електричної енергії, які працюють за ціновими заявками”,

а також слова “виробники електричної енергії, що мають

двосторонні договора з ДПЕ” на слова “виробники електричної

енергії, які не працюють за ціновими заявками” згідно

з Постановою Національної комісії регулювання

електроенергетики N 1209 ( v1209227-02 ) від 31.10.2002 )

Зміст

Частина I. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

Частина II. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ


^ 2. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДАНІ

Частина III. ДАНІ ЗАЯВОК

Частина IV. ПРОГНОЗ НЕОБХІДНОГО ПОКРИТТЯ ГРАФІКА

Частина V. ОПЕРАЦІЇ НА НАСТУПНУ ДОБУ


5. ЗАДАНИЙ ГРАФІК

Частина VI. ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ


^ 6. ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ

Частина VII. ПЕРЕРАХУНОК ГРАФІКА ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ


7. РОЗРАХУНКОВИЙ ГРАФІК

8. ПЛАТЕЖІ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Доповнення А до Додатку 2

Умовні позначення

Доповнення Б до Додатку 2

СЛОВНИК

Частина I. Терміни та їх тлумачення


1.1. Терміни та їх скорочення

1.1.1. З метою однозначного розуміння Доповнення А та Доповнення Б визначають слова, вирази, скорочення, підрядкові позначення та загальні поняття, що вживаються в цих Правилах.

1.2. Посилання на розділи і т.і.

1.2.1. Посилання в цих Правилах на частини, розділи, підрозділи, пункти, підпункти та доповнення стосуються частин, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів та доповнень цих Правил. Посилання в цих Правилах на статті відносяться до статей Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

1.3. Спосіб обробки даних і т.і.

1.3.1. Якщо ці Правила не передбачають інших процедур, будь-які перевірки, розрахунки, визначення, ідентифікації, підсумки чи узагальнення, які виконуються не Розпорядником системи розрахунків, повинні здійснюватись за допомогою аналогічного програмного та апаратного забезпечення, яким користується Розпорядник системи розрахунків при повному та точному введенні даних та інформації (які необхідно обробити), у відповідності з вимогами цих Правил.

1.3.2. У всіх випадках, коли, відповідно до цих Правил, будь-який розділ, підрозділ, пункт, підпункт чи доповнення вимагає від Розпорядника системи розрахунків відповідного звіту чи повідомлення як результат роботи програмного забезпечення, Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб відповідні звіти чи повідомлення точно та повністю відображали результати такої роботи та були надіслані кожній Стороні, яка має право на одержання таких звітів та повідомлень.

1.3.3. Сторони підтверджують, що результати розрахунків програмного та апаратного забезпечення залежать від отримання Розпорядником системи розрахунків даних та інформації від усіх відповідних Сторін, а також від їх повноти і точності. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальність за достовірність даних, які він одержує від членів оптового ринку та результати розрахунків внаслідок роботи програмного забезпечення, якщо він діє згідно з цими Правилами.

1.4. Значення фактору часу

1.4.1. Там, де Розпоряднику системи розрахунків відповідно до цих Правил чи Узгодженого порядку зазначено конкретний термін виконання обов’язків, необхідно дотримуватись цих термінів. В інших випадках Розпорядник системи розрахунків повинен виконувати свої обов’язки максимально швидко в залежності від обставин, які склалися.следующая страница >>