asyan.org
добавить свой файл
1
Протокол №1

Установчого З’їзду

Політичної партії «НАСОЛОДА»

смт. Верховина 17 травня 2011р.


СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Установчого З’їзду Михайлюка Романа Васильовича, який проінформував присутніх, що відповідно до проведеної реєстрації прибулих на Установчому З’їзді присутні 10 учасників, які мають право голосу.

Перелік учасників Установчого З’їзду додається.

Установчий З’їзд є повноважним ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного.

1 учасник Установчого З’їзду має 1 голос.
На підставі вище викладеного Михайлюк Роман поставив на голосування питання про відкриття Установчого З’їзду політичної партії.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Установчий З’їзд політичної партії вважати відкритим.

СЛУХАЛИ: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував свою кандидатуру на посаду Голови Установчого З’їзду, а кандидатуру Черкалюк Ганни Михайлівни на посаду Секретаря Установчого З’їзду, доручити Секретарю З’їзду скласти та разом з Головою З’їзду підписати протокол цього З’їзду.
Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про обрання Головою Установчого З’їзду Михайлюка Романа Васильовича, Секретарем Установчого З’їзду – Черкалюк Ганну Михайлівну.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою Установчого З’їзду Михайлюка Романа Васильовича, Секретарем Установчого З’їзду – Черкалюк Ганну Михайлівну. Доручити Секретарю Установчого З’їзду скласти та разом з Головою Установчого З’їзду підписати протокол цього З’їзду.

СЛУХАЛИ: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував обрати Лічильну комісію Установчого З’їзду у складі 2-х осіб.

Черкалюк Олександра Михайлівна та Антимійчук Дарія Михайлівна висунули свої кандидатури в члени Лічильної комісії З’їзду. Інших кандидатур не надійшло.
Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про обрання членами Лічильної комісії Установчого З’їзду Черкалюк Олександру Михайлівну та Антимійчук Дарію Михайлівну.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: сформувати Лічильну комісію Установчого З’їзду у складі Черкалюк Олександри Михайлівни та Антимійчук Дарії Михайлівни.
СЛУХАЛИ: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний Установчого З’їзду:

 1. Про ухвалення рішення про створення політичної партії та затвердження її назви.

 2. Про затвердження Статуту політичної партії.

 3. Про затвердження Програми політичної партії.

 4. Про обрання центральних керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії:

  1. обрання Лідера;

  2. обрання Головного Міністра Партії;

  3. визначення кількісного складу та обрання Голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії.

 5. Про затвердження Положення «Про членські та інші внески» політичної партії.

 6. Про делегування повноважень на здійснення дій, необхідних для державної реєстрації політичної партії.

 7. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити запропонований порядок денний Установчого З’їзду.


СЛУХАЛИ: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував затвердити наступний регламент роботи Установчого З’їзду:

 • для доповідей учасників – 2 хвилин;

 • для реплік учасників – 2 хвилини;

 • для запитань учасників – 1 хвилина;

 • для відповідей на запитання – 2 хвилини.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити запропонований регламент роботи Установчого З’їзду.
^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про ухвалення рішення про створення політичної партії та затвердження її назви.

 2. Про затвердження Статуту політичної партії.

 3. Про затвердження Програми політичної партії.

 4. Про обрання центральних керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії:

  1. обрання Лідера;

  2. обрання Головного Міністра Партії;

  3. визначення кількісного складу та обрання Голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії.

 5. Про затвердження Положення «Про членські та інші внески» політичної партії.

 6. Про делегування повноважень на здійснення дій, необхідних для державної реєстрації політичної партії.

 7. Різне.


Питання №1 - Про ухвалення рішення про створення політичної партії та затвердження її назви.

Слухали: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував створити політичну партію.

Черкалюк Олександру Михайлівну, яка підтримала пропозицію Михайлюка Р.В. і виступила з короткою промовою щодо необхідності та доцільності утворення в Україні політичної партії котра б відстоювала реальні інтереси народу.

Михайлюка Романа Васильовича, який ознайомив присутніх із своїм баченням ідеологічних засад, принципів діяльності партії, що створюється, а також її основними завданнями та функціями.
Михайлюк Р.В поставив на голосування питання про створення політичної партії «НАСОЛОДА».

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: створити політичну партію.
Слухали: Михайлюка Романа Васильовича, який запропонував затвердити у якості індивідуальної назви політичної партії назву «НАСОЛОДА» і коротко обґрунтував свою пропозицію.

Інших пропозицій щодо назви політичної партії не надійшло.
Михайлюк Р.В поставив на голосування питання про затвердження назви «НАСОЛОДА» у якості індивідуальної назви політичної партії.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити назву «НАСОЛОДА» у якості індивідуальної назви політичної партії.

Питання № 2 - Про затвердження Статуту політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович запропонував затвердити проект Статуту політичної партії «НАСОЛОДА» у запропонованій редакції.

Антимійчук Дарія Михайлівна підтримала пропозицію і запропонувала поставити питання про затвердження Статуту політичної партії «НАСОЛОДА» на голосування без постатейного обговорення.

Михайлюк Роман Васильович поставив на голосування питання про затвердження проекту Статуту політичної партії «НАСОЛОДА».

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Статут політичної партії «НАСОЛОДА».


Питання № 3 - Про затвердження Програми політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович ознайомив присутніх із основними тезами Програми політичної партії «НАСОЛОДА» і запропонував затвердити запропонований проект Програми.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Програму політичної партії «НАСОЛОДА».
Питання № 4 - Про обрання центральних керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії «НАСОЛОДА».
Обрання Лідера політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович запропонував свою кандидатуру на посаду Лідера політичної партії «НАСОЛОДА».

Інших кандидатур не надійшло.
Поставлене на голосування питання про обрання Михайлюка Романа Васильовича на посаду Лідера політичної партії «НАСОЛОДА».

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Михайлюка Романа Васильовича Лідером політичної партії «Насолода».


^ Обрання Головного міністра політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович запропонував кандидатуру Черкалюк Олександру Михайлівну на посаду Головного Міністра політичної партії «НАСОЛОДА».

Інших кандидатур не надійшло.

Поставлене на голосування питання про обрання Черкалюка Михайла Михайловича на посаду Головного Міністра політичної партії «НАСОЛОДА».

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Черкалюка Михайла Михайловича Головним Міністром політичної партії «Насолода».


^ Формування Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Р.В. запропонував сформувати Центральну контрольну-ревізійну комісію політичної партії «НАСОЛОДА» у складі 2-х членів та Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович поставив на голосування питання про формування Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА» у складі 2-х членів та Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” –10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: сформувати Центральну контрольну-ревізійну комісію політичної партії «НАСОЛОДА» у складі 2-х членів та Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА».


Для обрання на посаду ^ Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії надійшла кандидатура Ігнатюка Василя Васильовича Інших кандидатур не надходило.
Михайлюк Роман Васильович поставив на голосування питання про обрання Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА» Ігнатюка Василя Васильовича.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА» Ігнатюка Василя Васильовича.
Для обрання на посади членів Центральної контрольно-ревізійної комісії надійшли кандидатури Антимійчук Дарії Михайлівни та Літинського Василя Дмитровича. Інших кандидатур не надходило.
Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про обрання членами Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА» Антимійчук Дарію Михайлівну та Літинського Василя Дмитровича.

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” –0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати членами Центральної контрольно-ревізійної комісії політичної партії «НАСОЛОДА» Антимійчук Дарію Михайлівну та Літинського Василя Дмитровича.

Питання № 5 - Про затвердження Положення «Про членські та інші внески» політичної партії «НАСОЛОДА».

Михайлюк Роман Васильович доповів про проект Положення «Про членські та інші внески» політичної партії «НАСОЛОДА» і запропонував обговорити та затвердити цей проект. Питань, пропозицій або зауважень від присутніх не надійшло.

Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про затвердження проекту Положення «Про членські та інші внески» політичної партії «НАСОЛОДА».

^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення «Про членські та інші внески» політичної партії «НАСОЛОДА».

Питання № 6. - Про делегування повноважень на здійснення дій, необхідних для державної реєстрації політичної партії «НАСОЛОДА».
Слухали: Михайлюка Р.В., який запропонував реєстрацію політичної партії «НАСОЛОДА» в органах Міністерства Юстиції та інших державних органах і фондах, а також здійснення всіх дій, необхідних для отримання печатки та штампу, у тому числі замовлення дозволу на виготовлення печатки, доручити Михайлюку Роману Васильовичу, Черкалюк Ганні Михайлівні, та Черкалюк Олександрі Михайлівні з усіма необхідними повноваженнями.

Назначити Михайлюка Романа Васильовича Вищою Уповноваженою особою Установчого З’їзду політичної партії «НАСОЛОДА» та надати йому право діяти іменем всього з’їзду на період з 17 травня 2011 року до моменту отримання політичною партією свідоцтва про реєстрацію, вносити зміни до Програми Партії, Статуту Партії та інших документів Партії, надавати любим особам доручення та довіреності ним підписані для здійснення певних повноважень по роботі необхідній для збору підписів, збору коштів, розповсюдження інформації про Партію, та інших дій котрі необхідні для державної реєстрації Партії та представлення інтересів Установчого З’їзду.

Запитань, заперечень, коментарів від присутніх не надійшло.
Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про доручення реєстрації політичної партії «НАСОЛОДА» в органах Міністерства Юстиції та інших державних органах і фондах, а також здійснення всіх дій, необхідних для отримання печатки та штампу, у тому числі замовлення дозволу на виготовлення печатки, Михайлюку Роману Васильовичу, Черкалюк Ганні Михайлівні та Черкалюк Олександрі Михайлівні з усіма необхідними повноваженнями.

Назначення Михайлюка Романа Васильовича Вищою Уповноваженою особою Установчого З’їзду політичної партії «НАСОЛОДА» та надання йому права діяти іменем всього з’їзду на період з 17 травня 2011 року до моменту отримання політичною Партією свідоцтва про реєстрацію, вносити зміни до Програми Партії, Статуту Партії та інших документів Партії, надавати любим особам доручення та довіреності ним підписані для здійснення певних повноважень по роботі необхідній для збору підписів, збору коштів, розповсюдження інформації про Партію, та інших дій, котрі необхідні для державної реєстрації Партії та представлення інтересів Установчого З’їзду.
^ ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" 0.
ПОСТАНОВИЛИ: реєстрацію політичної партії «НАСОЛОДА» в органах Міністерства Юстиції та інших державних органах і фондах, а також здійснення всіх дій, необхідних для отримання печатки та штампу, у тому числі замовлення дозволу на виготовлення печатки, доручити Михайлюку Роману Васильовичу, Черкалюк Ганні Михайлівні та Черкалюк Олександрі Михайлівні з усіма необхідними повноваженнями.

Назначити Михайлюка Романа Васильовича Вищою Уповноваженою особою Установчого З’їзду політичної партії «НАСОЛОДА» та надати йому право діяти іменем всього З’їзду на період з 17 травня 2011 року до моменту отримання політичною Партією свідоцтва про реєстрацію, вносити зміни до Програми Партії, Статуту Партії та інших документів Партії, надавати любим особам доручення та довіреності ним підписані для здійснення певних повноважень по роботі необхідній для збору підписів, збору коштів, розповсюдження інформації про Партію, та інших дій котрі необхідні для державної реєстрації Партії та представлення інтересів Установчого З’їзду.

Питання № 7. - Різне
Михайлюк Роман Васильович доповів про проект Положення «про символіку політичної партії "НАСОЛОДА"» і запропонував обговорити та затвердити цей проект. Питань, пропозицій або зауважень від присутніх не надійшло.

Михайлюк Р.В. поставив на голосування питання про затвердження проекту Положення «Про символіку політичної партії "НАСОЛОДА" ».

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, "утримались" – 0.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити Положення «Про Символіку політичної партії "НАСОЛОДА"».

Голова Установчого З’їзду __________________________________ Р.В Михайлюк

Секретар Установчого З’їзду ________________________________ Г.М.Черкалюк