asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 3 листопада 1997 р. N 1200

ПОРЯДОК

надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Організація харчування дітей у державних навчальних закладах покладається на центральні та місцеві органи виконавчої влади, а в навчальних закладах, які належать територіальним громадам, - на органи місцевого самоврядування, а у приватних закладах - на власника.

2. Харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах організується за місцем навчання на підприємствах незалежно від форм їх власності.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1919)
3. Залежно від віку учня, профілю навчання у професійно-технічному училищі кількість основних необхідних харчових речовин і калорійність харчування забезпечується регулюванням об'єму готових страв або складом страв у раціоні. Примірне двотижневе меню складається з урахуванням особливостей харчування населення в тому чи іншому регіоні, натуральних норм та продуктових наборів. Щоденне меню складається виходячи з наявності продуктів згідно з примірним меню.
4. Харчування учнів у професійно-технічних училищах, загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних школах, що функціонують самостійно чи у складі комплексу, за рахунок бюджетних асигнувань здійснюється за натуральними нормами (денна норма кожного виду продуктів на одного учня для приготування готових страв у грамах), які затверджуються МОЗ та Міносвіти за погодженням з Мінфіном.
У денних середніх навчальних закладах за рахунок бюджетних асигнувань здійснюється харчування учнів з числа дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які проживають у сім'ях, а також за рішенням педагогічної ради - частково вихованців груп продовженого дня (10 відсотків складу групи - повністю, 15 відсотків - наполовину).
Усі інші учні харчуються за власні кошти.
5. Учні забезпечуються харчуванням за таким режимом:
учні професійно-технічних училищ з числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей, що потребують особливих умов виховання, дітей-напівсиріт, з малозабезпечених сімей та з числа дітей, які проживають у відриві від батьків, - триразовим (сніданок, обід, вечеря), а учні, що проживають у сім'ях, за винятком перелічених вище, - одноразовим (обід);
вихованці шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл - чотириразовим (сніданок, обід, полуденок, вечеря);
учні денних середніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а також учні з малозабезпечених сімей - одноразовим (обід);
діти 6-річного віку в загальноосвітніх школах - триразовим (сніданок, обід, полуденок);
учні, які відвідують групи продовженого дня в середніх навчальних закладах, - дворазовим (сніданок, обід), а у разі тривалішого перебування в школі - триразовим (сніданок, обід, полуденок);
учні, які проживають у пришкільних інтернатах, та учні, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, - триразовим (сніданок, обід, вечеря).
Режим харчування учнів в інших середніх навчальних закладах та професійно-технічних училищах, які проживають у сім'ях і харчуються за власні кошти, визначається керівником закладу за заявою учнів чи їх батьків виходячи з можливостей їдальні.
6. Для організації харчування учнів у денних середніх навчальних закладах, зазначених у пункті 5 цього Порядку, для яких не встановлюються натуральні норми харчування, застосовуються грошові норми.
З огляду на різницю ціни грошові норми визначаються з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог виходячи з вартості харчування у школах-інтернатах того чи іншого регіону на підставі відповідних довідок органів управлінь освітою, але не більш як 3,5 гривні на день. При цьому вартість сніданку не може перевищувати 25 відсотків, обіду - 40, полуденку - 10, вечері - 25 відсотків денного раціону.
7. Оплата харчування учнів здійснюється за безготівковим розрахунком, тобто за попередньо придбаними абонементами (талонами), за цінами без додаткового врахування сум податку на додану вартість відповідно до режиму (норми) харчування (сніданок, обід, полуденок, вечеря).
Відповідно до підпункту 7.4.2 Закону України "Про податок на додану вартість" суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням сировини для приготування страв та інших продуктів харчування, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва страв та продуктів харчування учнів у середніх навчальних закладах та професійно-технічних училищах, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва готових страв та продуктів харчування і до податкового кредиту не включаються.
8. Придбання абонементів (талонів) здійснюється один раз на місяць. Учні можуть придбавати за цими абонементами (талонами) продукти харчування в межах їх вартості у буфетах.
9. Продаж готових страв та продуктів харчування у їдальнях середніх навчальних закладів та професійно-технічних училищ за готівкові кошти не звільняється від оподаткування податком на додану вартість.
Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) підприємствами громадського харчування у зв'язку з придбанням сировини для приготування гарячих та інших страв, а також продуктів харчування, вартість яких відноситься до складу їх виробництва, дозволяється включати до податкового кредиту.
10. Облік надання платних послуг з харчування учнів та контроль за дотриманням їх розмірів, встановлених цим Порядком, покладається на власника блоку харчування та керівництво навчального закладу.
У разі коли підприємство громадського харчування здійснює одночасно надання послуг з харчування, що оподатковуються податком на додану вартість, та звільнених від такого оподаткування, ведеться окремий облік операцій, пов'язаних з придбанням сировини, продуктів харчування (товарів, робіт, послуг) і продажем, наданням послуг з харчування.