asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від ______20__р. №_____
ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ

відрахування частини чистого прибутку (доходу)

комунальними підприємствами районної ради
1. Комунальні підприємства районної ради сплачують до районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

2. Сплата частини чистого прибутку (доходу) здійснюється:

заснованими виключно районної радою комунальними підприємствами - у розмірі 15 відсотків, а саме комунальними підприємствами «Ужгородщина», «Раймехтрансенерго», «Ужгородським районним комунальним підприємством (бюро) технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно»;

комунальними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді яких районній раді належать частки (акції, паї) - у розмірі 15 відсотків пропорційно розміру частки (акцій, паїв) районної ради у їх статутних фондах.

3. Частина чистого прибутку (доходу), що сплачується до районного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та розмірів сплати частини прибутку (доходу), зазначених у пункті 2 цього Порядку і нормативів.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами районної ради до районного бюджету у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

5. Сплачена відповідно до цього Порядку і нормативів частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

6. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку і нормативів комунальні підприємства районної ради подають виконавчому апарату районної ради.
Заступник голови ради В.С.Данко

^ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Ужгородської районної ради
про затвердження порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами районної ради
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року  №308.
^ 1. Опис проблеми

Необхідність прийняття запропонованого акта полягає у тому, що  на виконання вимог встановлених Бюджетним кодексом України потрібно встановити   Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності районної ради до  районного бюджету у 2012 році.

^ 2.    Цілі  регулювання.

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійснення відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності районної ради

Цей регуляторний акт приймається з метою:

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селища Ужгородського району;

- здійснення районною радою повноважень щодо управління майном територіальних громад району;

- ефективного використання комунального майна та здійснення  контролю;

- приведення у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України.

^ 3.    Механізм розв'язання  проблеми.

Вирішення проблеми зазначеної у п.1 цього аналізу можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради  «Про затвердження порядку і нормативів відрахування комунальними підприємствами районної ради частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету у 2012 році» із додатком.

-  рішення районної ради має бути доведено до відома всіх керівників установ, підприємств, організацій, що перебувають в управлінні Ужгородської районної ради;

-  здійснювати контроль за  дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селища Ужгородського району;

-  здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до районного бюджету.

^ 4.    Визначення альтернативних способів досягнення мети.

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні,  оскільки Бюджетним кодексом України визначено, що відповідними місцевими радами  встановлюється  порядок та норматив відрахування  частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств  та їх об'єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету. 

^ 5.    Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов'язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальних підприємств  та їх об'єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету, правові відносини між  районною радою, як органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селища району,  органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції   при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу якість досягнення поставленої мети.

^ 6.   Строк чинності регуляторного акту

Термін дії регуляторного акта один рік. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

7.   Визначення показників результативності регуляторного акту

Показниками результативності запропонованого проекту є порівняння в результаті аналізу суми надходження до районного бюджету частини чистого прибутку від комунальних підприємств за результатами їх господарської діяльності в звітному році.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено юридичним відділом районної ради.

Начальник юридичного відділу Л.М.Бібен