asyan.org
добавить свой файл
1
До ______________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач _________________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: ___________

(місце проживання)

Відповідач _______________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: ___________

(місце проживання)


Позовна заява про захист честі, гідності,

ділової репутації та відшкодування

моральної шкоди
Ціна позову: _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Таким чином, усі вищенаведені відомості, розповсюджені Відповідачем, не відповідають дійсності, що підтверджується ____________________, принижують мою честь, гідність, ділову репутацію __________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Розповсюдження Відповідачем цих відомостей викликало: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. (23), (277), 297, 299, (1167) Цивільного Кодексу України,

ПРОШУ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. _____________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява.
____________

Дата
____________________________________ ________________

Підпис