asyan.org
добавить свой файл
1
До ________________ районного суду м.Києва

______, м.Київ, вул. ____________, ____

ПОЗИВАЧ:

Зареєстрована за адресою:


ВІДПОВІДАЧ:

Зареєстрований за адресою:


(дата підписання:___.___.201__року)

ПІБ позивача,

_______, м.Київ, ____________, __, кв.__,

Тел. (044)_______

Інші засоби зв’язку відсутні
ПІБ відповідача,

_______, м.Київ, ____________, __, кв.__,

Тел. (044)_______

Інші засоби зв’язку відсутні^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Опис обставин

Я, __________________________________, одружилась з _____________________________________________ (далі за текстом – Відповідач) ___.___._____ року. Шлюб було зареєстровано ____________________ відділом РАЦС, запис №_________ (копія свідоцтва про одруження додається).

Від цього шлюбу ми маємо дітей: _________________(піб дитини), (дата народження) і _________________(піб дитини), (дата народження). Діти проживають зі мною.

Спільне життя з Відповідачем не склалося через відсутність взаєморозуміння між нами, розходження поглядів на сімейні відносини, та сімейні обов’язки з ведення спільного господарства.

Відповідач безпідставними ревнощами ображає мої честь і гідність. Постійно ганьбить мене перед дітьми. Від постійних суперечок, я перебуваю в стані постійного стресу. Слідкує за мною,прослуховує мій телефон, роздруковує мої дзвінки. Підслуховує під дверима мої розмови.

При цьому він не бере участі в матеріальному забезпеченні сім’ї, ні разу не сплатив за навчання дітей в університеті та коледжі. Весь тягар утримання сім’ї покладено на мене. Протягом 10 років Відповідач жодного разу не оплатив квартплату.

На сьогоднішній день ми з Відповідачем не ведемо спільного господарства, хоча й досі проживаємо разом в одній квартирі. Відповідач не проводить свій вільний час в колі родини.

Необхідно зауважити, що ми вже тривалий час не мали інтимних стосунків один з одним, що додатково підтверджує відсутність шлюбних відносин, як таких.

Отже, на даний момент спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам Позивачки, інтересам їхніх дітей, оскільки Відповідач поводить себе аморально, веде подвійне сімейне життя.

^ Спору про вибір місця проживання дітей (діти проживатимуть зі мною) і розподіл спільного майна - немає.
Нормативно-правове обґрунтування

Як зазначено в ч.3 ст.51 Конституції України, сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Відповідно до ч.2 ст.104 Сімейного кодексу України однією з підстав припинення шлюбу є його розірвання.

Частиною 3 ст.105 Сімейного кодексу України встановлено, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

В ст.112 Сімейного кодексу України встановлені підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя.

Зокрема, ч.1 вказаної статті зазначає, що суд має з'ясувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

В п.10 Постанови пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 року №11 вказано, що проголошена Конституцією України охорона сім'ї державою полягає, зокрема, в тому, що шлюб може бути розірвано в судовому порядку лише за умови, якщо встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей. Із цією метою суди повинні уникати формалізму при вирішенні позовів про розірвання шлюбу, повно та всебічно з'ясовувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, враховувати наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя, забезпечувати участь у судовому засіданні, як правило, обох сторін, вживати заходів до примирення подружжя.

Абзацом 3 п.10 вищенаведеної постанови передбачено, що при визначенні строку на примирення, суд заслуховує думку сторін та враховує конкретні обставини справи.

Я звертаю увагу шановного суду на те, що до подання цього позову мною вчинялись дії щодо примирення з Відповідачем задля збереження шлюбу, але такі дії були марними оскільки Відповідач не зацікавлений у збереженні сім’ї.

Таким чином, я прошу суд не вживати заходів до примирення подружжя, оскільки неприязні стосунки між мною та Відповідачем тривають вже досить тривалий час і перспектив для примирення не вбачається.
Враховуючи все вищевикладене і керуючись ст.3, 15, 118-120 ЦПК України, ст.104, 105, 110-112 Сімейного Кодексу України

П Р О Ш У:

  1. Не вживаючи заходів для примирення розірвати шлюб, зареєстрований між ____________________________________________(ПІБ позивача) і ______________________________(ПІБ відповідача) _______________ відділом РАЦС ___.___._____року, актовий запис №_____.

  2. Судові витрати покласти на Відповідача.


Додатки:

  1. Оригінал квитанції про оплату судового збору;

  2. Копія свідоцтва про одруження;

  3. Копія свідоцтва про народження дитини-1;

  4. Копія свідоцтва про народження дитини-2;

  5. Копія позовної заяви та додатків для Відповідача.


З повагою, __________________/______________(ПІБ позивача)/

*Представлений зразок позовної заяви про розірвання шлюбу має загальний характер. В ньому розглядається випадок розірвання шлюбу при наявності дітей, відсутності майнових спорів, спорів відносно дітей. При використанні наведеного вище зразка позовної заяви необхідно вияснити чи він підходить до Вашої конкретної ситуації.

У будь-якому випадку для складання позовної заяви краще звернутися до спеціаліста