asyan.org
добавить свой файл
1
.linkform 'ukr1df_l2' prototype is 'ukr1df'

.nameinlist 'Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку '

.var

type1, type2, type3 : string;

SummNalPaid: Double;

.endvar

.begin

SummNalPaid := 0;

end.

.fields

CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 CU6 CU7 CU8 CU9 CU10

type1 type2 type3

NameWhoIs

INN1 INN2 INN3 INN4 INN5 INN6 INN7 INN8 NameNalog

OtchetMonth1

Shtat

!Porc1 Porc2

Prochie

npp AdIN1 AdIN2 AdIN3 AdIN4 AdIN5 AdIN6 AdIN7 AdIN8 AdIN9 AdIN10 Sum1 Sum1Paid PNal PNalR

VidSum Dp Du

If (trim(Колонка8) = ‘’, ‘-‘,Колонка8)

AlSum AlSumPaid

AlNalSum SummNalPaid

KolStrok FizCount

Ib1 Ib2 Ib3 Ib4 Ib5 Ib6 Ib7 Ib8 Ib9 Ib10 BName Bfone Datot

IGlb1 IGlb2 IGlb3 IGlb4 IGlb5 IGlb6 IGlb7 IGlb8 IGlb9 IGlb10 MBName Mbfone

.endfields

.{ Fcirc1_1df CheckEnter

.begin

type1 := ‘’;

type2:= ‘’;

type3:= ‘’;

if Type1df = 0 type1 := ‘X’

else if Type1df = 1 type2 := ‘X’

else if Type1df = 2 type3 := ‘X’

end.

Вiдмiтка про одержання:( штамп ДПІ)
УЗГОДЖЕНО

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності

від 18 жовтня 2003 р. N 06-10/811

                                С. В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 29 вересня 2003
@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 


Форма N 1ДФ

@

Звітний 

X


юридична особа 

@

Новий звітний


фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності

@

Уточнюючий 
^ Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку


^

(назва юридичної особи чи прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)


@

@

@

@

@

@

@

@

^

(назва органу державної податкової служби)

за ^

(звiтний перiод)

(iдентифiкацiйний код органу державної податковоi служби за ЄДРПОУ)Працювало у штатi

^

ПОРЦIЯ N(заповнюється в органi
державної податкової служби)

Працювало за сумiсництвом

^


N
з/п

Iдентифiкацiйний
номер

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого прибуткового податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака

подат.

соц.

пiльги

Ознака

(0,1)

нарахованого


перерахо-
ваного

прийняття на роботу

(дд/мм/рррр)

звiльнення з роботи

(дд/мм/рррр)
1

234

5

6

7

8

9

.{ MainInform2_1df CheckEnter

.begin

if (Double(PNalR) <> -999999999.99)

SummNalPaid := SummNalPaid + Double(PNalR);

end.

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

&&&&&&&&&&.&&

&&&&&&&&&.&&

&&&&&&&.&&

&&&&&&&.&&

^

^

^

^

0

.}

х

х
&&&&&&&&&&.&&

&&&&&&&&&.&&

&&&&&&&.&&

&&&&&&&.&&

х

х

х

х

х
Кiлькiсть рядкiв

^

Кiлькiсть фiзичних осiб

^

Кiлькiсть аркушiв

@NP@Керiвник пiдприємства

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

________
(пiдпис)

^
(прiзвище)

^
(тел.)

Дата подання

^(iдентифiкацiйний номер керiвника пiдприємства)

М. П.

Головний бухгалтер

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

________
(пiдпис)

^
(прiзвище)

^
(тел.)


(iдентифiкацiйний номер головного бухгалтера)


^ Наведена iнформацiя є вiрною

Фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi

________ (пiдпис)__________
(тел.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Заповнюється службовими особами ОДПС 

М. П. 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 200_ р.
Службова особа ОДПС (підпис, прізвище) 


.}

.endform