asyan.org
добавить свой файл
1
Повідомлення про скасування довіреностей

27.12.2013

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік Лайф», керуючись статтею 249 Цивільного кодексу України та наказом Генерального директора товариства за № 17 від 27 грудня 2013 року, повідомляє про скасування:

- довіреності від 22.10.2009 року за № 54, видану без права передоручення Заступнику Генерального директора з питань розвитку бізнесу Прокоф’єву Олександру Юрійовичу для виконання представницьких функцій з питань дій від імені та в інтересах Товариства на підписання договорів страхування життя із максимальною
сумою 200 000 (двісті тисяч) доларів США, чи у сумі еквівалентній вищевказаній в гривнях та євро;

- довіреності від 03.06.2010 року за № 75, видану без права передоручення Заступнику Генерального директора з питань розвитку бізнесу Прокоф’єву Олександру Юрійовичу для виконання представницьких функцій з питань дій від імені та в інтересах Товариства на підписання договорів страхування життя із максимальною
сумою 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) доларів США, чи у сумі еквівалентній вищевказаній в гривнях та євро.