asyan.org
добавить свой файл
1
Повідомлення про проведення тендера

ТОВ СП «НІБУЛОН»

на поставку комплектуючих системи ОПС

«25» січня 2014 р.Організатор

Відділ автоматичних систем управління технологічними процесами

Начальник

Іванов Володимир Дмитрович

Телефон відділу

(0512) 58 04 37, (050) 394-79-02 Федішин Дмитро Вікторович


^ Предмет договору

поставка комплектуючих системи ОПС

-


^ Терміни поставки товарів

-

- протягом 14 календарних днів з моменту укладення договору

^ Місце поставки товару, виконання робіт, надання послуг

м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1

Додаткові умови (вказати про включення у вартість договору витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків, зборів, умови оплати, гарантійні зобов'язання)

- до вартості товару віднесені витрати на страхування, сплату митних зборів, податків, DDР (Інкотермс в редакції 2010 року);

- передоплата 50 % вартості всього обсягу товару;

- постачальник повинен надавати сертифікати відповідності та гарантій на товари, що постачаються;

- постачальник при укладанні угоди має надати покупцю наступні документи:

● завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

● завірену копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

● завірену копію довідки про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП;

● завірену копію довідки про включення постачальника в ЄДРПОУ;

● копії паспортів директора та головного бухгалтера постачальника, завірених власноручно кожним з них відповідно, та накази на їх призначення;

● згоду на обробку, накопичення, зберігання та поширення своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ;

● завірену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є), довіреність, що свідчить про наявність у представника постачальника повноважень на укладання та підписання Договору, а також на оформлення, у тому числі підписання, будь-яких документів, пов’язаних з укладанням та виконанням Договору (оригінал та завірена копія);

● гарантійний лист, в якому гарантується проходження постачальником, як платником податків, без зауважень всіх перевірок і зустрічних звірок, що проводяться органами державної податкової служби щодо підтвердження правильності відображення в податкових деклараціях сум від фінансово-господарських операцій з Покупцем;

● розписку власника або засновника про відсутність наміру звертатися до Господарського суду із заявою про визнання підприємства банкрутом, відповідно до ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

● письмове підтвердження від податкового органу про віднесення постачальника до стану «0»;

- продавець зобов’язується зареєструвати складені ним податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки та в порядку, визначеному Податковим кодексом України. У разі невиконання/ неналежного виконання (у тому числі у випадку несвоєчасної реєстрації податкової накладної у вказаному реєстрі), Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від суми договору;

- при невідображені, або несвоєчасному відображенні в податковій декларації сум ПДВ по розрахунках з Покупцем, Продавець сплачує штраф у розмірі 20 % від суми податкових зобов'язань з ПДВ, що не відображені або несвоєчасно відображені в податковій декларації з ПДВ по розрахунках з Покупцем.

^ Заявку направляти

електронною поштою: fidishin@nibulon.com.ua

факсом: (0512) 58-04-35

Термін подачі заявок
Заявки, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються і в день їх надходження повертаються претендентам, що подає такі заявки.

До 17 години 00 хвилин 08 лютого 2014 р.

^ Форма заявки та вимоги до учасників тендеру

Заявка надається у друкованому або електронному вигляді за вказаною у додатку 1 формою^ Претендентами на участь у тендері не можуть бути юридичні особи та індивідуальні підприємці:

неплатоспроможні, що знаходяться в процесі ліквідації;

на майно яких накладено арешт, і економічна діяльність яких припинена;

які представили заявку, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Організатор у будь-який час має право відмовитися від проведення тендера або до закінчення строку подання заявок на участь у тендері має право змінити тендерну документацію шляхом видання доповнення до тендерної документації, яка доводиться до відома учасників.


Додаток 1
Генеральному директору

^ ТОВ СП «НІБУЛОН»

Вадатурському О.О.

______________________________________________________________

(назва компанії, П.І.Б. керівника, уповноваженого представника)
ЗАЯВКА

,

(повна назва компанії)
розглянувши документи для участі в конкурсі на поставку ТМЦ, обладнання, робіт, послуг, пропонує здійснити поставку наступних ТМЦ (виконання робіт, надання послуг):

1.

(технічні характеристики пропонованого товару, робіт, послуг)

До заявки додаються технічні специфікації, плани, креслення, ескізи (додатки на ______ аркушах).

2.


(кількість товару, обсяги робіт, послуг)

3.


(строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, умови поставки)
4.


(ціна на товари, що поставляються, тарифи на роботи, послуги, сума поставки, форма розрахунків)
5. Дана заявка дійсна до _______________________ 201 __ р.

Посада (підпис) П.І.Б.

М.П.

^

Додаток 2

ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА


(заповнюється постачальниками послуг)

  1. Найменування і юридичний статус Учасника:

____________________________________________________________________________________________________

Місце реєстрації:

____________________________________________________________________________________________________

Адреса та основне місце діяльності:

____________________________________________________________________________________________________

№ ліцензії на виконання даного виду робіт:

____________________________________________________________________________________________________

  1. Щорічний обсяг робіт, виконаних потенційним учасником протягом останніх 5 років, грн.:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Аналогічні за характером та обсягом роботи, виконані в якості генерального підрядника протягом останніх 3 років:

Найменування та місцезнаходження об'єктів

Найменування

замовників

Тип робіт і рік завершення

об'єктів
  1. Для виконання робіт має істотне значення наявність у підрядника наступних одиниць обладнання (будівельних механізмів, машин). Учасник повинен відповісти на всі питання, перелічені нижче:

Вид обладнання

(будівельних механізмів, робіт)

Модель та рік випуску

Кількість наявних одиниць

Стан (новий, хороший, поганий)

власне,

орендоване (у кого),

буде придбано


  1. Можливість сервісного / післягарантійного обслуговування:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. Кваліфікація і досвід працівників, пропонованих на ключові адміністративні лінійні посади для реалізації договору:

Посада

Стаж роботи (років)


Досвід роботи на аналогічних об'єктах (років)

  1. Відомості про наявність і кваліфікації робітників (професія, кваліфікація, кількість, стаж роботи з даної спеціальності).

  2. Відомості про рекомендації. Перерахувати і прикласти рекомендаційні листи, відгуки інших юридичних осіб.


Достовірність всіх відомостей підтверджую.
Посада (підпис) П.І.Б.

М.П.