asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11
^

5Процеси подальшої обробки


Виконано всі операції, які є частиною бізнес-процесу, описаного в цьому документі.

Для виконання всіх подальших операцій цього бізнес-процесу та основних даних цього доку­мента виконайте кроки процесу, описані в одному чи кількох зазначених нижче сценаріях.

^ Дебіторська заборгованість (157)

Використання

У цьому процесі буде проведено вихідний платіж.

Процедура

Використовуючи основні дані з цього документа, виконайте всі операції, описані в документації бізнес-процесу сценарію Дебіторська заборгованість (157) (розділи Проводка платежів за допомогою автоматичної програми платежів або Проводка вихідного платежу вручну).

^ Повернення постачальнику (136) (необов’язково)

Використання

Під час виконання цієї операції матеріальний запас вилучається та повертається постачальнику. Якщо розпочато виконання цього зовнішнього процесу, не виконуйте жодних інших операцій, описаних у цьому документі.

Процедура

Використовуючи основні дані з цього документа, виконайте всі операції, описані в документації бізнес-процесу сценарію Повернення постачальнику (136).

^ Обробляння запасів: списання та блокування запасу (131) (необов’язково)

Використання

Під час виконання цієї операції повернутий матеріал можна заблокувати або списати.

Процедура

Використовуючи основні дані з цього документа, виконайте всі операції, описані в документації бізнес-процесу сценарію Обробляння запасів: списання та блокування запасу (131).

^ Обробка додаткової роботи (вироблений матеріал у запасі) (151) (необов’язково)

Використання

Цей процес присвячено операціям додаткової роботи та проводкам матеріалу, що здійснюються після завершення виробництва основного матеріалу (включно з надходженням товарів продукту) згідно з окремим виробничим замовленням на додаткову обробку.

Процедура

Використовуючи основні дані з цього документа, виконайте всі операції, описані в документації бізнес-процесу сценарію Обробка додаткової роботи (вироблений матеріал у запасі) (151).

^ Збут: операції закриття на кінець періоду (203) (необов’язково)

Використання

У цьому сценарії описано сукупність періодичних операцій, наприклад, операцій, виконуваних наприкінці дня.

Процедура

Використовуючи основні дані з цього документа, виконайте всі операції, описані в документації бізнес-процесу сценарію Збут: операції закриття на кінець періоду (203) (розділи Перегляд торгових документів, заблокованих для фактурування, Перегляд списку фактурування, Перегляд журналу створення зведеного рахунка-фактури та Перегляд заблокованих (для обліку) документів фактури).<< предыдущая страница   следующая страница >>