asyan.org
добавить свой файл
1
План роботи на І (діагностичному) та ІІ (теоретично-аналітичному) етапах впровадження проблемного питання викладача математики Халак О.В.

Вересень

1. Самоаналіз професійної діяльності.

2. Визначення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності й вимогами суспільства до рівня підготовки педагогічних кадрів.

3. Вибір теми самоосвіти.

4. Планування форм роботи:

а) формування педагогічної проблеми;

б) аналіз літератури по обраній темі;

в) аналіз досвіду впровадження результатів дослідження обраної теми в практику.

5. Виявлення учнів, що цікавляться математикою й підготовка до олімпіади.

Жовтень - квітень

1. Осмислення, узагальнення вивченої літератури.

2. Експериментальна перевірка нових, власних ідей.

3. Відвідування відкритих уроків, семінарів.

4. Самоконтроль ефективності власної діяльності.

Травень

1. Аналіз виконання поставлених завдань.

2. Самооцінка, визначення перспектив впровадження отриманих знань.

Протягом навчального року

  • Підвищення ефективності навчальної діяльності учнів при навчанні математиці:

  • Ознайомлення з новими технологіями викладання математики.

  • Підвищення інтересу до вивчення предмета математики в учнів.

  • Моніторинг якості знань учнів.

  • Вивчення статей у періодичних виданнях.

Орієнтовний перспективний план роботи

над реалізацією самоосвітньої діяльності в міжкурсовий період

викладача математики Халак О.В.

Етапи роботи

Форми роботи

Узагальнення результатів

Оцінка результатів

Період роботи

І етап.

Діагностичний

Визначення напрямів роботи й теми самоосвіти на основі діагностики та самоаналізу

Заповнення діагностичної карти

-

Квітень 2012р. − вересень 2012р.

ІІ етап.

Теоретично-аналітичний

Добір літератури, ознайомлення з ППД, вивчення Інтернет-інформації

Створення картотеки, виявлення адрес ППД, конспекти, нотатки. Оволодіння проблемою на теоретичному рівні

Участь у методичній роботі: семінари, конференції, засідання МК і педрад, участь у ТГ та ДГ

Жовтень 2012р. − травень 2013р.

ІІІ етап.

Аналітично-практичний

Впровадження в практику роботи опрацьований теоретичний матеріал:

- початкове застосування на окремих етапах уроку;

- комплексне застосування на різних етапах уроку;

- проведення відкритих уроків

Виявлення й відбір найраціональніших форм та методів роботи, практична апробація елементів ППД

Проведення відкритих уроків, участь у методичній роботі різного спрямування з питань практичного застосування теми самоосвіти

Вересень 2013р. – травень 2014р.

ІV етап.

Практично-корекційний

Корекція отриманих результатів на основі самоаналізу та висновків відвідування уроків

Застосування найвдаліших форм, методів і прийомів роботи на основі корекції та самоаналізу Закріплення набутого практичного досвіду

Проведення відкритих уроків, активна участь у методичній роботі з метою презентації особистого досвіду роботи

Вересень 2014р. – грудень 2015р

V етап.

Контрольно-оцінювальний

Оформлення отриманих результатів

Презентація особистого досвіду роботи з теми самоосвіти

Участь у декаді уроків, творчий звіт, підготовка посібника тощо

Січень 2015р. – квітень 2016р