asyan.org
добавить свой файл
1
Погоджено Затверджено

Завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти

_______________Олійник Н.М. __________Шеремет М.О.
План проведення серпневої наради учителів музики

ТЕМА: Актуальні питання медіа-освіти учнів загальноосвітньої школи з урахуванням сучасних вимог програм з предметів художньо-естетичного циклу.

МЕТА: Розгляд форм і методів медіа-освіти різних вікових груп на матеріалі предметів художньо-естетичного циклу. Знайомство зі змінами у типових навчальних планах предмета «Музичне мистецтво».

Визначення пріоритетних напрямків у викладанні предметів художньо-естетичного циклу.
Керівник: методист методичного кабінету відділу освіти Заяць Н.П.

Час

Тема виступу

Доповідач

1.

9.00-9.30

Реєстрація.Огляд виставки науково-методичної літератури

-

2.

9.30 – 10.00

Про навчально-методичне забезпечення предмета «Музичне мистецтво» та зміни у Типових навчальних планах на 2012-2013 навчальний рік

Керівник РМО учителів музики

Андрусяк Ю.В.

3.

10.00 -10.15

Формування професійної компетентності вчителів музичного мистецтва шляхом використання мультимедійних технологій

Методист Заяць Н.П.

4.

10.10 -10.45

Використання тестових завдань на уроках музичного мистецтва у 5-8 класах ( з досвіду роботи)

Вчителі музики району.

5

10.45 -11.10

Обговорення проблеми:»Для удосконалення роботи вчителів музики потрібно…»

Методист Заяць Н.П.

6.

11.10 -12.00

Затвердження рекомендацій

Методист Заяць Н.П.Рекомендації серпневої наради вчителів музики
Виховання потреби особистості у музично-художньому розвитку є основою музичного навчання в загальноосвітній школі. Сучасні діти характеризуються значним поширенням різних технічних засобів, які дозволяють щодня отримувати величезну кількість різноманітної інформації, у тому числі і художньої. Щоб повноцінно жити в новому інформаційному суспільстві, діти повинні бути підготовлені до спілкування з різними медіа-технологіями. Робота з різними віковими групами допоможуть підготувати не тільки «грамотного» слухача, але й допоможуть учням відпрацювати такі важливі навички, як пошук потрібної інформації, уміння аналізувати і порівнювати її, формувати власну позицію. Розвиваючи можливості мистецтва, необхідно проводити роботу у двох напрямках: вивчення музики як мистецтва та творчий розвиток дитини у самостійній творчій діяльності.
РЕКОМЕНДУЄМО:

1. Вчителям музичного мистецтва:

  1. Ознайомитись з рекомендаціями щодо викладання музичного мистецтва в 2012-2013 н.р. (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДОІППО);

  2. Розвивати пізнавальні інтереси учнів та залучати їх до створення комп’ютерних презентацій з використанням відео фрагментів, нотних текстів, фонограм, фотодокументів, тестів тощо.

  3. Бажано проводити на уроках музичного мистецтва комп’ютерні тестові завдання протягом 7-10 хвилин.

  1. Використовувати системний підхід до роботи з обдарованими дітьми.

  2. Створювати сприятливе середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня.

^ 2. Керівникам методичних об’єднань естетичного виховання:

2.1. Проаналізувати педагогічний досвід роботи вчителів музики з питань використання медіа технологій на уроках музики.

2.2. Продовжити теоретичне вивчення та втілення нової моделі сучасного уроку на основі комп’ютерних технологій.

2.3. На базі кращих навчальних закладів районів та міст організувати проведення «Майстер-класів» по оволодінню медіа технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня та підвищення якості його знань.

Рекомендована література

1. Типові навчальні плани початкової школи для 1-х класів, затверджені наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572.

2. Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва в 2012-2013 н.р. (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДОІППО).