asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

3.4.2 . ^ Кут між двома площинами

Умови  паралельності і перпендикулярності двох площин

     Розглянемо дві площини  (рис.3.13). Очевидно, що величина  двогранного кута між двома

площинами дорівнюватиме відповідному куту між їх нормальними

векторами  і   .

Тому кут . Кут між двома векторами  і

визначається за формулою , тобто      

       (3.21)

 Очевидно, що коли площини паралельні, то  ||, а якщо перпендикулярні, то . Отже, умови паралельності двох площин визначаються так:

      ,     (3.22)   

а перпендикулярності -

       (3.23)     

     Рис.3.13

^ 3.4.3. Віддаль від точки до площини

     Якщо радіус-вектор точки площини , радіус-вектор точки  а  її нормальний вектор. то рівняння (3.18) можна записати у векторній формі     Якщо і направляючі вектори площини (вектори, які паралельні площині або лежать в площині), то вектор  а тому може бути прийнятий за нормальний вектор площини

Тоді рівняння площини можна записати у вигляді

    (3.24)

     Нехай задана точка радіус-вектор якої позначимо через Віддаль від точки до площини  краще всього визначити як висоту паралелепіпеда, побудованого на векторах , поділивши об’єм паралелепіпеда на площу основи (рис.3.14). Ми одержимоАле для кожного нормального вектора площини  можна вибрати направляючі вектори  і такими, щоби  Тому ми маємо

     Рис.3.14   або в координатній форміВ силу того, що точка  маємозвідки Тоді одержимо формулу для обчислення віддалі від точки  до площини заданої рівнянням

            (3.25)

Приклад 1. Задані чотири точки   і .

а) Перевірити чи лежать чотири точки в одній площині;

Написати рівняння:

б) площини  що проходить через три точки

в) площини , що проходить через точку  і паралельна площині

г) площини , що проходить через точки  і перпендикулярна

площині

д) площини  що проходить через точки

     Обчислити:

е) кут між площинами  і

є) віддаль між площинами  і

     Р о з в ‘ я з о к.

а) Знайдемо вектори      Точки  лежатимуть в одній площині тоді, коли вектори  компланарні (змішаний добуток трьох векторів дорівнює нулю) :

 Отже вектори некомпланарні, а значить, точки  не лежать в одній площині.

     б) Запишемо рівняння площини , що проходить через три заданих точки:

 

     в) Рівняння площини , що проходить через точку

 Оскільки  і  паралельні, то

     г) Рівняння площини  шукаємо у вигляді (рівняння площини, що проходить через точку ) . Коефіцієнти  знаходимо із умов:   тоді

 і після ділення рівняння на

одержимо

     д) Рівняння площини , що проходить через точкие) Кут між площинами  і  визначається як кут між їх нормальними векторами  і або

     є) Віддаль між двома паралельними площинами  і  знаходимо як віддаль від довільної точки, що лежить в площині  наприклад   до площини     Приклад 2. Записати рівняння площини, що проходить через точку  і вісь

     Р о з в ‘ я з о к.   Рівняння площини шукаємо у вигляді  Оскільки площина проходить через вісь  то точки ,  лежать в даній площині; значить,  і рівняння шуканої площини має такий вигляд (після ділення на ) << предыдущая страница   следующая страница >>