asyan.org
добавить свой файл
1
ПИТАННЯ ДО АВТОРІВ ВИНАХОДУ

(пристрій)

 1. Подайте Ваш варіант назви винаходу.

 2. Вкажіть галузь техніки, до якої належить винахід, а також, при необхідності, галузь застосування Вашого винаходу.

 3. Наведіть 2-3 відомі Вам аналоги Вашого винаходу, тобто пристрої того ж призначення, що і Ваш винахід.

 4. Вкажіть недоліки цих пристроїв-аналогів, які частково або повністю усуваються Вашим винаходом.

 5. Вкажіть, який з аналогів на Вашу думку є найбільш близьким до Вашого пристрою.

 6. Поясніть, чим зумовлені його недоліки, які будуть усунуті у Вашому пристрої.

 7. Що Ви вдосконалюєте і в чому полягає удосконалення ?

 8. Який технічний результат при цьому досягається? (Наприклад, підвищується контраст, зменшується інерційність, збільшується або зменшується коефіцієнт тертя, збільшується момент обертання, зменшується енергоспоживання тощо).

 9. За рахунок чого цей результат досягається у Вашому пристрої?

 10. Подайте рисунки (креслення), які необхідні на Вашу думку, для того, щоб пояснити суть Вашого винаходу.

 11. Подайте опис Вашого пристрою в статичному стані, тобто перелік всіх вузлів, деталей, елементів Вашого пристрою, показаних на рисунках, с поясненням їх призначення, взаємного розташування та зв'язків між ними.

 12. Опишіть дію (роботу) Вашого пристрою (або спосіб його використання) з посиланням на рисунки і, якщо це необхідно, на інші ілюстративні матеріали (графіки, епюри напруг, діаграми тощо).

 13. Якщо є інші варіанти виконання Вашого пристрою або його окремих елементів, вузлів, то, будь-ласка, наведіть їх.

 14. Опишіть оптимальний приклад виконання Вашого пристрою. Якщо існують кількісні характеристики Вашого пристрою, то вкажіть межі інтервалів значень.