asyan.org
добавить свой файл
1
Питання для підготовки до вступу на заочну форму навчання

за спеціальністю «Організація та техніка протипожежного захисту»

З дисципліни “Тактика дій при ліквідації надзвичайних ситуацій”

 1. Види та характеристика дорожньо-транспортних пригод. Загальні наслідки для людей (водія та пасажирів) які потрапили у ДТП.

 2. Першочергові дії пожежних-рятувальників по прибутті до місця дорожньо-транспортної пригоди. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

 3. Способи припинення надходження у навколишнє середовище рідких та газоподібних небезпечних хімічних речовин. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

 4. Способи і прийоми рятування потерпілих в умовах завалів будівель та споруд. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

 5. Способи і прийоми рятування потерпілого з технологічних комунікацій. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

 6. Порядок проведення рятувальних робіт на воді. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

 7. Порядок проведення рятувальних робіт на льоду. Правила безпеки праці при виконанні цих робіт.

З дисципліни «Пожежна тактика»

 1. Способи припинення горіння.

 2. Класифікація вогнегасних речовин по домінуючому принципу припинення горіння.

 3. Позитивні властивості та недоліки води, як вогнегасного засобу.

 4. Тактичні можливості відділення на автоцистерні без встановлення її на вододжерело.

 5. Тактичні можливості відділення на автоцистерні із встановленням її на вододжерело.

 6. Дії пожежного-рятувальника за сигналом "Тривога" та під час прямування до місця виклику.

 7. Підготовка до оперативного розгортання та роботи які виконуються при його проведенні.

 8. Попереднє розгортання та роботи які виконуються при його проведенні.

 9. Повне оперативне розгортання та роботи які виконуються при його проведенні.

 10. Обов'язки пожежного-рятувальника під час проведення оперативного розгортання.

 11. Особливості оперативного розгортання в умовах низьких температур.

 12. Особливості оперативного розгортання при подачі стволів на висоту.

 13. Мета та завдання розвідки пожежі.

 14. Склад розвідки та способи отримання розвідувальних даних.

 15. Обов'язки пожежного-рятувальника під час проведення розвідки.

 16. Заходи безпеки праці яких необхідно дотримуватись під час проведення розвідки пожежі.

 17. Шляхи та способи рятування людей на пожежі.

 18. Способи видалення диму на пожежі.

 19. Основні правила роботи ствольника зі стволом.

 20. Обов'язки пожежного-рятувальника при роботі з ручними пожежними стволами.

 21. Періоди гасіння пожежі. Поняття про локалізування та ліквідування пожежі.

 22. Поняття про вирішальний напрямок оперативних дій та принципи його визначення.

 23. Мета, правила проведення розтину та розбирання будівельних конструкцій при гасінні пожеж.

 24. Правила безпеки праці при розтині та розбиранні будівельних конструкцій.

 25. Порядок проведення робіт по знеструмленню будівлі.

 26. Обов’язки номерів оперативної обслуги на автоцистерні, відповідно до табеля обов’язків.

З дисципліни “Пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання”

 1. Комплектність спеціального одягу та спорядження пожежного.

 2. Класифікація пожежних рукавів.

 3. Правила експлуатації пожежних рукавів.

 4. Призначення, будова рятувальної мотузки.

 5. Будова та технічні характеристики пожежних стволів (РС-70, РСК-50, РСП-50, ПЛС-20П).

 6. Призначення, загальна будова та технічні характеристики пожежного гідроелеватора (Г-600А). Гідроелеваторні схеми.

 7. Призначення, будова та технічні характеристики ручних пожежних драбин.

 8. Фізичні властивості повітряно-механічної піни. Прилади створення та подачі піни.

 9. Класифікація вогнегасників.

 10. Призначення, загальна будова та принцип дії вогнегасника (на прикладі порошкового).

 11. Класифікація пожежних автомобілів.

 12. Призначення та тактико-технічні характеристики АЦ40(130)63Б.

 13. Призначення, загальна будова, порядок застосування та можливості ІРАР.

 14. Призначення, класифікація, приладів димовидалення . Способи димовидалення.

 15. Призначення, загальна будова, технічні характеристики автомобіля першої допомоги АПП-2 «Дельфін».

 16. Призначення та комплектність електрозахисних засобів.


З дисципліни “Газодимозахисна служба”

 1. Призначення, організація газодимозахисної служби в пожежно-рятувальних підрозділах МНС України, її задачі.

 2. Обов’язки газодимозахисника.

 3. Обов’язки постового поста безпеки.

 4. Класифікація засобів захисту органів дихання та зору.

 5. Призначення, загальна будова, технічні характеристики та принцип роботи захисного дихального апарату, який знаходиться на озброєнні в підрозділі.

 6. Спорядження ланки ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.

 7. Розрахунок часу роботи ланки в непридатному для дихання середовищі.

 8. Можливі несправності закріпленого захисного дихального апарату під час роботи в непридатному для дихання середовищі, їх причини та способи усунення.

 9. Призначення, періодичність та послідовність виконання перевірки № 1 захисного дихального апарату. Облік результатів проведення перевірки.

 10. Призначення, періодичність та послідовність виконання оперативної (бойової) перевірки захисного дихального апарату. Облік результатів проведення перевірки.

З дисципліни «Медична підготовка»

 1. Види, прояви та порядок надання першої медичної допомоги при переломах.

 2. Види, прояви та порядок надання першої медичної допомоги при кровотечах.

 3. Правила та послідовність звільнення кінцівки з-під завалу при синдромі тривалого стиснення.

 4. Види, прояви та порядок надання першої медичної допомоги при опіках та відмороженнях.

 5. Види, прояви та порядок надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях.

З дисципліни «Організація діяльності органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»

 1. Основні положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту».

 2. Призначення та завдання гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

 3. Оперативні служби гарнізону, їх роль в забезпеченні заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 4. Порядок організації караульної служби в пожежно-рятувальних підрозділах.

 5. Посадові особи чергового караулу пожежно-рятувального підрозділу їх права і обов’язки.

 6. Порядок зміни караулів в пожежно-рятувальних підрозділах.

 7. Внутрішній наряд караулу пожежно-рятувального підрозділу. Обов’язки осіб внутрішнього наряду.

 8. Дії особового складу чергового караулу за сигналом «Тривога».

 9. Порядок допуску осіб у службові приміщення пожежно-рятувального підрозділу.

 10. Права та обов’язки рядового і начальницького складу органів і підрозділів МНС України.

 11. Загальні положення проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту (спеціальні звання, строки вислуги у званнях, граничний вік перебування на службі).

З дисципліни «Охорона праці»

 1. Вимоги правил безпеки праці до спеціального одягу і спорядження пожежного-рятувальника.

 2. Вимоги правил безпеки праці до пожежної рятувальної мотузки.

 3. Вимоги правил безпеки праці під час роботи з ручними пожежними драбинами.

 4. Вимоги правил безпеки праці під час роботи з немеханізованим переносним пожежним інструментом.

 5. Вимоги правил безпеки праці під час збору, виїзду та прямування до місця події.

 6. Вимоги правил безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях і спорудах.

 7. Вимоги правил безпеки праці до електрозахисних засобів (рукавиць гумових діелектричних, калош гумових діелектричних, бот гумових діелектричних, ножиць для різки електропроводів з ізольованими ручками, гумового діелектричного килимка).