asyan.org
добавить свой файл
1
Першоджерела з історії педагогіки

 1. Коменский Я.А. Великая дидактика. Гл. 6-12, 16-18 / Ян Амос Коменский // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. - С.80-163.

 2. Локк Дж. Мысли о воспитании / Джон Локк // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.163-194.

 3. Гельвеций К. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / Клод Адриан Гельвеций // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.238-248.

 4. Дидро Д. Систематическое опровержение книги Гельвеция «Человек» / Дени Дидро // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.248-253.

 5. Дидро Д. План университета или школы публичного преподавания всех наук для Российского правительства / Дени Дидро // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.253-264.

 6. Гербарт И.Ф. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания / Иоганн Фридрих Гербарт // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.332-352.

 7. Дистервег Ф.А.-В. Руководство к образованию немецких учителей / Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег // (укр. «Керівництво до освіти німецьких учителів») – там же.

 8. Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.61-65.

 9. Сковорода Г.С. Вдячний Єродій / Григорій Савич Сковорода // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.122-129. (анотації на притчі).

 10. Сковорода Г.С. Вбогий Жайворонок / Григорій Савич Сковорода // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.122-129. (анотації на притчі).

 11. Прокопович Ф. Духовний регламент / Феофан Прокопович // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.114-121.

 12. Славинецький Є. Громадянство звичаїв дитячих / Єпифаній Славинецький (там же).

 13. Пирогов М.І. Питання життя // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.205-209.

 14. Пирогов Н.И. О предметах суждений и прений педагогических гимназий / Николай Иванович Пирогов / // Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. – М.: Просвещение, 1986. – С. 173-179.

 15. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури / Костянтин Дмитрович Ушинський // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.209-223.

 16. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні / Констянтин Дмитрович Ушинський // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 224-234.

 17. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні / Костянтин Дмитрович Ушинський // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.234-244.

 18. Ушинський К.Д. Рідне слово /Костянтин Дмитрович Ушинський // Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.244-251.

 19. Макаренко А.С. Педагогічна поема / Антон Семенович Макаренко. – К., 1989. (анотація).

 20. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа (анотація).

 21. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю (анотація).

 22. Сухомлинський В.О.Розмова з молодим директором школи (анотація).