asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень

ЗГ № 50

п/п

Назва методики, автор

Джерело

Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість

Вік досліджуваних

1. ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ
Методика Л.А. Венгера

Л.А. Венгер. Диагностика умственного развити дошкольников. – М., 2001

Дослідження рівня розумового розвитку

Дошкільники

Діагностика готовності до школи (для вступу в средні школи)

Институт стандартизации психологического инструментария «ИМАТОН»

Дослідження рівня розумового розвитку

Діти від 5 до 8 років
Методика з визначення домінування пізнавального чи ігрового мотивів в афективно-потребнісній сфері дитини

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотивів в афективно-потребнісній сфері дитини

Дошкільники
Методика виявлення сформованості «внутрішньої позиції школяра»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Виявлення сформованості «внутрішньої позиції школяра»

Дошкільники
Методика «Будиночок»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Діагностика особливостей довільної уваги, сенсомоторики, вміння працювати за зразком

Дошкільники
Методика «Так та ні»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Дагностика вміння дитини працювати за інструкцією

Дошкільники
Методика «Чобітки»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Діагностика вміння дитини користуватися правилом для рішення задачи; особливостей процесу узагальнення

Дошкільники
Методика «Послідовність подій»

Н.И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 1993

Вивчення особливостей розвитку логічного мислення, мовлення, здатності до узагальнення

Дошкільники

^ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів:
Панченко С. Методика «Школа звірів»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 36-38

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років
Методика «Сходинки»

Альманах психологических тестов. – М., Изд-во КСП, 1995

Дослідження рівня адаптованості дитини до школи, шкільного колективу

6-7 років

Методика «Що мені подобається у школі?»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 34-35

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-7 років
Методика «Мій клас»

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 35-36

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років
Карта адаптації першокласників

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 51

Вивчення особливостей адаптації дітей до школи шляхом експертної оцінки вчителя

Педагоги

Анкета для батьків учнів 1-х класів

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 49

Виявлення ознак дезадаптації у дітей

Батьки учнів-першокласників

^ 2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі:
Методика діагностики соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса та Р. Даймонда

Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

Дослідження соціально-психологічної адаптованості підлітків

Від 10 років

Еткінд А.М.Кольровий тест стосунків

Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 38-40

Дослідження особливостей емоційного стану учня на окремих уроках і у школі взагалі

6-10 років

^ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ

3.2. Дослідження сприймання:
Методика «Чого не вистачає на малюнках?»

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

Дослідження сприймання

5-7 років

Методика «Розуміння тексту»

Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия

Дослідження слухового сприйняття

5-7 років

^ 3.3. Дослідження уваги:
«Коректурна проба» тест Бурдона Б.

Основы психологии. Практикум /ред.-сост. Столяренко Л.Д.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999

Оцінка рівня стійкості та ступеню концентрації уваги

З 6-и років
Методика Мюнстерберга

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С. 47

Вивчення продуктивності та рівня стійкості уваги

З 9-и років
Методика «Червоно-чорна таблиця» Шульте-Горбова

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.46-47

Діагностика переключення уваги

З 10-и років
Методика «Таблиці Шульте»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.44-45

Визначення обсягу, переключення і стійкості уваги

З 10-и років

^ 3.4. Дослідження пам'яті:
Методика «Запам’ятай картинки»

Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия развития, 1996

Дослідження образної пам’яті

4-6 років

«10 слов» Методика Лурії А.Р.

Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1996

Дослідження слухової пам’яті (короткочасної)

З 5-и років
Методика «Пам’ять на числа»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Оцінка короткочасної пам’яті, її об’єму та точності

Від 7-и років
Методика «Довготривала пам’ять»

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.46-47

Вивчення короткочасної та довготривалої пам’яті

З 9-и років
Істоміна З.М. «10 слів»

Барташникова И.А. Учись играя. – Харьков, 1997

Дослідження пам’яті

Старші дошкільники

(5-6 років)
Методика «Запам’ятай та розставь крапки»

Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. (С. 81-83)

Вивчення рівня короткочасної пам’яті

З 6-и років

^ 3.5. Дослідження мислення:
Методика «Виділення суттєвих ознак»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Дослідження логічного мислення

Застосовується для дослідження дітей та дорослиї будь-якого освітнього рівня. Проте для дослідження дітей дошкільного віку та малописемних дорослих потрібно виключити частину карток. Досліди можна проводити з досліджуємими, які мають освіту не менше 5-и класів
Методика «Аналогії»

Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.59-60

Вивчення рівня розвитку аналітичного мислення

З 6-и роківследующая страница >>