asyan.org
добавить свой файл
1Перелік оригіналів документів, необхідних для отримання рішення щодо видачі кредиту на купівлю авто

(необхідне відмітити)

Від клієнта/ фінансового поручителя (при необхідності поруки)


Від дружини/ чоловіка1 клієнта (за наявності)

Без поруки

З порукою

Документи,що ідентифікують особуПаспортний документ:

 • для громадян України – паспорт

 • для іноземних громадян (резидентів України) - паспортний документ2 з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання, в т.ч. посвідка на постійне місце проживання на території України

 • 

Документ, виданий органом ДПС, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (або копія сторінки з відміткою в паспорті про відсутність ідентифікаційного номера)

Документи, що підтверджують активи

(не вимагаються при сплаті початкового внеску за автомобіль від 65% від вартості автомобіля)Правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно, автомобіль або інше цінне рухоме майно:

 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

 • витяг з БТІ про реєстрацію права власності на нерухомість або (за відсутності витягу) правовстановлюючий документ (договір купівлі – продажу, свідоцтво про право власності, договір дарування і т.д.) із відміткою про реєстрацію в БТІ


Документи, що підтверджують кредитну історіюКредитна історія в інших банках (при наявності):

 • поточна

    • довідка з банку про наявність та стан обслуговування кредитної заборгованості Клієнта;

    • кредитний договір

 • у минулому

    • довідка з банку про розмір, строк та стан обслуговування боргу

Документи на автомобіль, що купуєтьсяРахунок-фактура, або специфікація, або договір купівлі – продажу на автомобіль, що купується^ Документи, що підтверджують доходи

Найманих працівниківДовідка з місця роботи з датою не пізніше ніж за 2 тижні до подачі документів в Банк із зазначенням:

 • назви організації;

 • посади;

 • дати прийняття на роботу;

 • суми нарахованого та отриманого доходу за останні 6 місяців або примітки про відсутність заборгованості по сплаті заробітної плати


ПенсіонерівДовідка про отриману пенсію, надана пенсійним фондом за останні 6 місяців із датою оформлення довідки не пізніше ніж протягом місяця з моменту виплати останньої пенсії


Фізичних осіб – підприємцівСвідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця


 • на спрощеній системі оподаткування    • свідоцтво про сплату єдиного податку

    • звіти суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останні 5 (п’ять) кварталів


 • на загальній системі оподаткування    • довідка з Держкомстату з інформацією про види діяльності

    • декларація про доходи за останні 5 (п’ять) кварталів


 • на фіксованому податку    • патент на право здійснення підприємницької діяльності

    • декларація про доходи за останні 2 (два) роки


Власників / співвласників компаній:


Або

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з обов`язковим зазначенням наступної інформації:

- дані про постановку на облік (зняття з обліку)

- форма власності юридичної особи;

- місце проведення державної реєстрації;

- керівник юридичної особи;

- засновники юридичної особи;

- основні види діяльності юридичної особи;

- стан юридичної особи;

- статус відомостей про юридичну особу;

- телефон для зв’язку;

- дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну особу підприємця

Або

засновницький договір (при відсутності статут) зі змінами, де зазначена частка участі власника в бізнесі, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ (оригінали або нотаріально посвідчені копії)
Фінансові звіти на останню звітну дату3 (баланс – форма №1, звіт про фінансові результати – форма №2)

Документи, що підтверджують інші доходи (не за основним місцем роботи)Декларація про доходи на останню звітну дату


 • Доходи від надання в оренду нерухомості/ транспортного засобу:    • документ, що підтверджує право власності на нерухомість*, транспортний засіб**, що надається в оренду

    • договір оренди нерухомого майна або нотаріально посвідчений договір оренди транспортного засобу

*) ^ В разі надання в оренду квартири / житлового будинку - документ, що підтверджує право власності клієнта та/або членів його сім’ї на іншу житлову нерухомість.


 • Дохід від розміщеного депозитного вкладу    • виписка за депозитним рахунком з обслуговуючого банку із зазначенням суми залишку депозиту, річної відсоткової ставки, дати розміщення та закінчення депозитного вкладу

    • договір банківського вкладу (у випадку, якщо у виписці за депозитним рахунком відсутня інформація щодо річної відсоткової ставки, дати розміщення депозитного вкладу та кінцевого терміну дії депозитного вкладу)


 • Дохід, що отримується від виконання робіт / надання послуг    • договір підряду / про надання послуг

    • виписка з поточного рахунку із призначенням платежів за останні 12 місяців


 • Дохід, що отримується від здавання сільськогосподарської продукції    • довідка про отриманий / нарахований дохід від здавання сільськогосподарської продукції, надана переробним підприємством за останні 12 місяців


 • Дохід від отримання переказів із-за кордону    • Без зарахування на поточний рахунок:

 • документи на одержання переказу в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, з відмітками банків (наприклад, другий екземпляр квитанції Western Union з відміткою банку) за останні 12 місяців;

 • заяви на видачу готівки з відмітками банків за останні 12 місяців.

    • При зарахуванні на поточний/картковий рахунок:

 • Виписка з поточного/карткового рахунку із зазначенням призначення платежів/ розшифровкою сум поповнень за останні 12 місяцівДля моряків дальнього плавання

 • Документи про зайнятість    • Паспорт моряка


    • Довідка про плавання або відмітка в паспорті моряка про фактичні рейси за останні 2 (два) роки

    • Контракт або договір по роботі за наймом за останні 2 (два) роки (на українській/російській мові або із перекладом, засвідченим відповідним чином)

    • Довідка з крюінгового агентства про знаходження на обліку в крюінговому агентстві з зазначенням посади (якщо контракт укладено НЕ напряму з роботодавцем )

 • Документи, що підтверджують доступ родича (поручителя) до доходу моряка:    • На поточному рахунку:

 • довіреність, що підтверджує право поручителя розпоряджатись поточним рахунком моряка;

 • виписка з поточного рахунку із призначенням платежів за останні 12 місяців

    • На картковому рахунку:

 • виписка з карткового рахунку моряка із розшифровкою сум надходжень за останні 12 місяців та з розшифровкою платіжних карток до цього рахунку (якщо виписка не містить інформації щодо наявності додаткових платіжних карток та ПІБ держателів карток, то надати довідку з банку, де буде вказана така інформація)

    • Шляхом переказів із-за кордону (без зарахування на поточний рахунок):

 • документи на одержання переказів готівкою по формі відповідної платіжної системи з відмітками банків за останні 12 місяців;

 • заяви на видачу готівки з відмітками банку за останні 12 місяців

    • Інші документи, що підтверджують доступ поручителя до доходів моряка


1 У тому числі громадянського чоловіка/ дружини, з яким/якою Клієнт / Поручитель проживає однією сім’єю, але не перебуває з ним/нею у зареєстрованому шлюбі або в будь-якому іншому шлюбі, якщо Клієнт заявив про нього/неї у Заявці-анкеті на отримання кредиту.


2 Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною


3 Можуть бути надані копії з мокрою печаткою підприємства


Сторінка з