asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

^ Галузі знань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

0305

Економіка та підприємництво

1

2 роки

20

В межах ліцензованого обсягу

Економіка підприємства

5.03050401

2 (3)

3 (2) роки

-

В межах ліцензованого обсягу

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

0306

Менеджмент і адміністрування

1

2 роки

20

В межах ліцензованого обсягу

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

2 (3)

3 (2) роки

-

В межах ліцензованого обсягу

Прикладна екологія*

5.04010602


* - відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-6377 від 14.07.2010 року.

За заочною формою навчання


^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

0305

Економіка та підприємництво

1

2,5 роки

20

В межах ліцензованого обсягу

Економіка підприємства

5.03050401

2 (3)

3,5 (2,5) роки

-

В межах ліцензованого обсягу

Прикладна статистика

5.03050601

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

0306

Менеджмент і адміністрування

1

2,5 роки

20

В межах ліцензованого обсягу

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

2 (3)

3,5 (2,5) роки

-

В межах ліцензованого обсягу

Прикладна екологія*

5.04010602


* - відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-6377 від 14.07.2010 року.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Фінанси і кредит

6.030508

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література
124

2. Математика

Профільний

124

3. Історія України або географія
124

Менеджмент

6.030601

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література
124

2. Математика

Профільний

124

3. Географія або іноземна мова
124