asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 3

до Податкового розрахунку
з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Перелік
категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що
визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами
для видобування корисних копалин


1рядок

категорія запасів корисних копалин :погашені запаси корисних копалин,
у тому числі:

1.1 

балансові запаси,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.1.1 

для обчислення податкових зобов’язань, з яких не застосовується

2

коригуючий коефіцієнт 

1.1.2 

техногенних родовищ

1.1.3 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за власні
кошти

1.2 

дотаційні запаси,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.2.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

1.2.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.2.1

1.3 

позабалансові запаси,
у тому числі які віднесено до цієї категорії:

1.3.1 

не раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов’язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.3.1.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

1.3.1.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.3.1.1

1.3.2 

раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов’язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.3.2.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

1.3.2.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.3.2.1рядок

категорія запасів корисних копалин:

видобуті корисні копалини,
у тому числі із:

2.1 

балансових запасів,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.1.1 

для обчислення податкових зобов’язань, з яких не застосовується
коригуючий коефіцієнт 2

2.1.2 

техногенних родовищ

2.1.3 

вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із
свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

2.1.4 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

2.1.5 

піщано-гравійної сировини

2.2 

дотаційних запасів,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.2.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

2.2.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.2.1

2.3 

позабалансових запасів,
у тому числі які віднесено до цієї категорії:

2.3.1 

не раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов’язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.3.1.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

2.3.1.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.3.1.1

2.3.2 

раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов’язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.3.2.1 

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за
власні кошти

2.3.2.2 

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.3.2.11 Категорія запасів корисних копалин, які „погашаються” під час провадження платником господарської діяльності з видобування корисних копалин, або категорія запасів корисних копалин, з яких видобуваються відповідні види корисних копалин (мінеральної сировини). Номер рядка кожної відповідної категорії запасів корисних копалин, за якою обчислюється податкове зобов’язання, зазначається у рядку 2 додатка 1 або у рядку 2 додатка 2.

2 Величини коригуючих коефіцієнтів визначені у пункті 263.10 статті 263 розділу ХІ Податкового кодексу України.