asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік електронних наукових фахових видань України

Затверджено постановами

президії ВАК України

від 08.06.2005 р. № 3-05/5

від 30.06.2005 р. № 2-05/6

від 19.01.2006 р. № 3-05/1

від 09.03.2006 р. № 2-05/3

від 04.07.2006 р. № 3-05/7

від 18.01.2007 р. № 3-05/1

від 15.02.2007 р. № 2-05/2

від 12.04.2007 р. № 1-05/4

від 14.06.2007 р. № 2-05/6

від 20.09.2007 р. № 3-05/7

від 13.02.2008 р. № 2-05/2

від 02.07.2008 р. № 2-05/6

від 27.05.2009 р. № 2-05/2

від 08.07.2009 р. № 2-05/3

від 14.10.2009 р. № 2-05/4

від 18.11.2009 р. № 2-05/5

від 16.12.2009 р. № 2-05/6

від 10.02.2010 р. № 2-05/1

від 10.03.2010 р. № 2-05/2

від 14.04.2010 р. № 2-05/3

від 26.05.2010 р. № 2-05/4

від 01.07.2010 р. № 2-05/5
 1. ^

  Анали Мечниковського Інституту (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України) - з медичних наук, 19.01.06; з фармацевтичних наук, 18.11.09


2. Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України - з економічних наук, 14.04.10; з технічних наук, 26.05.10
 1. ^

  Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України” - з педагогічних наук, з психологічних наук , 18.11.09


 2. Демократичне врядування. Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України – з економічних наук та державного управління, 02.07.08

 3. Державне будівництво (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України) - з державного управління, 18.01.07

 4. Державне управління: теорія та практика (Національна академія державного управління при Президентові України) - з державного управління, 08.06.05

 5. Державне управління: удосконалення та розвиток, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) – з державного управління, 08.07.09

 6. Енергетика і автоматика (Національний університет біоресурсів і природокористування України) - з технічних наук, 10.02.10

 7. Ефективна економіка, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) - з економічних наук, 08.07.09

 8. “Європейські студії і право” (Одеська національна юридична академія) з юридичних науки, 01.07.10

 9. Збірник наукових праць „Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки”, (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка) - з економічних наук, 08.07.09

 10. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України - з економічних наук, 10.03.10

12.Збірник наукових праць «Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии» - з економічних наук, з технічних наук, 14.04.10

13.Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України) – з педагогічних наук, 12.04.07

 1. Історія науки і біографістика (Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН) – з історичних та сільськогосподарських наук (історія сільськогосподарських наук), 12.04.07

15.Ліки України плюс (Всеукраїнська громадська організація “Асоціація превентивної та антиейджинг медицини”) - з медичних та фармацевтичних наук, 10.02.10

 1. Морфологія (Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України) - з медичних наук, 14.06.07

 2. Народна освіта (Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого) - з педагогічних наук, 20.09.07

 3. Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки” (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний технічний університет) - з педагогічних наук, 27.05.09

 4. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з сільськогосподарських та ветеринарних наук, 09.03.06

 5. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з біологічних наук, 15.02.07

 6. Наукові доповіді Національного аграрного університету - з технічних наук, 12.04.07

 7. Наукові праці Вінницького національного технічного університету - з технічних наук, 13.02.08

 8. “Освітологічний дискурс” (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України), - з педагогічних наук, 01.07.10

 9. Проблеми системного підходу в економіці (Національний авіаційний університет МОН України) - з економічних наук, 04.07.06

 10. Проблеми телекомунікацій (Харківський національний університет радіоелектроніки) - з технічних наук, 10.03.10

 11. Публічне адміністрування: теорія та практика. (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) - з державного управління, 14.10.09

 12. Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного інституту фізичної культури - з фізичного виховання і спорту, 30.06.05

 13. Теоретичні та прикладні питання державотворення (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) - з державного управління, 13.02.08

 14. Теорія та методика управління освітою (Університет менеджменту освіти) - з педагогічних наук, 27.05.09

 15. Форум права (Харківський національний університет внутрішніх справ) – з юридичних наук, 18.01.07

 16. Часопис Академії адвокатури України – з юридичних наук, 27.05.09